Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 275 - 279, året 1974 Næste 5 »
275. En Digters Bazar, I-II. Indledning ved Kjeld Heltoft. Efterskrift ved Helge Topsøe-Jensen. Med tegninger af forfatteren. Lademann, København [1974]. 246; 252 pp. - Indledning, H. C. Andersens rejsetegninger, I pp. 9-22; efterskrift II pp. 223-46; illustrationsfortegnelse II pp. 249-52. Værket er optrykt efter AaJ nr. 1111. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 16.1.1975; jma [Jørgen Mich. Andersen], Aarhuus Stiftstidende 2.2.1975; Hans Bendix, Politiken 26.1.1975; Erik Clemmensen, Kristeligt Dagblad 18.12.1974; Rolf Dorset, Aalborg Stiftstidende 31.1.1975; Peter Eriksen, Fyns Tidende, 15.1.1975; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 17.1.1975; Heinrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis, 17.1.1975; Hans Scherfig, Land og Folk 12.4. 1975, bagsiden; SES [Svend Erik Sørensen], Fyens Stiftstidende 16.1.1975. - Cf. nr. 425 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

276. Fairy Tales. Illustrated by Jean O'Neill. With an Introduction by May Lamberton Becker. Collins & World, Cleveland 1974. 318 pp. - Indledning pp. 7-10.
277. Fliedermütterchen und andere Märchen. [Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Ernst Stein.] Der Kinderbuchverlag, Berlin 1974. 364 pp. (Alex Taschenbücher.) - Efterskrift pp. 349-62.
278. Iisjomfruen. Illustreret af Dan Sterup Hansen. Nordlundes Bogtrykkeri, København 1974. 97 pp. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 63-95. - Anm.: Carl Johan Elmquist, Politiken, 9.8.1974; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 4.10.1974.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1974/17)

279. L'improvvisatore. Romanzo. A cura di Alda Castagnoli Manghi. Bompiani, Milano 1974. xxviii, 364 pp. - Introduzione pp. v-xxv. - Anm.: H. T[opsøe]-J[ensen], Anderseniana, 3. rk., 2:3, 1976, pp. 302-03.
« Foregående 5 nr. 275 - 279, året 1974 Næste 5 » top Top