Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 174 - 178, året 1972 Næste 5 »
174. Albertsen, Leif Ludwig, Litterær oversættelse. Vanskeligheder ved gengivelse af fremmede sprogs kunstprosa. Teori og praksis. Berlingske Forlag, København 1972. Pp. 16-24. - Om Prindsessen paa Ærten i tysk oversættelsestradition; cf. nr. 86 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

175. Brøndsted, Mogens, 1830-1860. Danmark. I: Mogens Brøndsted (red.), Nordens litteratur. Før 1860. Gyldendal, København; Gyldendal Norsk Forlag, Oslo; C. W. K. Gleerup, Lund 1972. Spec. pp. 345-51. Cf. reg. (i bd. II, p. 579). - På tysk 1982 (nr. 808 ndf.).
176. Brøndsted, Mogens, H. C. Andersen og avisen. Odense Universitetsforlag, Odense 1972. 88 pp. - Udsendt af Fyens Stiftstidende i anledning af bladets 200 års jubilæum 3.1.1972. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 30.12.1971; Carl Johan Elmquist, Politiken 3.1.1972; Peter Eriksen, Fyns Tidende 3.1.1972; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 28.12.1971; Helge Jensen, Aarhuus Stiftstidende 30.12. 1971; Aage Jørgensen, Danske Studier, p. 661, vol 34, 1973; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 31.12.1971; Hakon Stangerup, Jydske Tidende 19.12.1971, Vestkysten 20.12.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

177. Commager, Henry Steele, Crusaders for Freedom. Illustrated by Mimi Korach. Doubleday & Co., Garden City, N.Y., 1972. Pp. 88-92. - HCA-omtalen indgår i afsnittet The Rights of Children.
178. Flahault, François, L'Extrême existence. Essai sur des représentations mythiques de l'intériorité. François Maspero, Paris 1972. Pp. 89-157. - Især om (mytestrukturen i) Tommelise og Sneedronningen.
« Foregående 5 nr. 174 - 178, året 1972 Næste 5 » top Top