Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1408 - 1412, året 1991 Næste 5 »
1408. Pallis, Dot, Rejseskildringen 'I Spanien'. Anderseniana, 1991, pp. 75-86.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1409. Papazu, Monica, Den lærdes ansvar for verden i H. C. Andersens eventyr. Tidehverv, 65, 1991, pp. 114-22.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/179)

1410. Rasmussen, Harry, [Artikelserie om H. C. Andersen.] Kosmologisk Information, 1991, nr. 3, pp. 7-11 (Livets eventyr - en introduktion); 1991, nr. 4, pp. 12-16 ('Høstens Tid'. H. C. Andersen og Skæbnebegrebet); 1992, nr. 1, pp. 6-11 ('Reisekammeraten'. H. C. Andersen og døden, 1. del); 1992, nr. 2, pp. 14-17 ('Paa den yderste Dag'. H. C. Andersen og døden, 2. del); 1992, nr. 3, pp. 15-18 ('I Guds Rige'. H. C. Andersen og døden, 3. del); 1992, nr. 4, pp. 28-32 ('Min halve Qvindelighed'. H. C. Andersen og seksualiteten, 1. del); 1993, nr. 1, pp. 8-12 ('Det kosmiske Eventyr'. H. C. Andersen og seksualiteten, 2. del); 1993, nr. 2, pp. 26-29 (Det poetiske univers. H. C. Andersen og kosmologien, 1. del); 1993, nr. 3, pp. 25-29 (Den ny Aladdin. H. C. Andersen og kosmologien, 2. del).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/210, 1993/212, 1993/213, 1993/215, 1993/216, 1993/364)

1411. Reitzel-Nielsen, Erik (medd.), Fire utrykte breve fra H. C. Andersen. Danske Studier, 1991, pp. 186-92. - Et brev til Peter Theodor Schorn, tre breve til P. L. Møller.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/7)

1412. Schirò, Joe & Sven Sørensen, Andersen and Malta. Anderseniana, 1991, pp. 5-20. - Med efterskrift af Erik Dal pp. 21-22. - Også som separattryk (nr. 1379 ovf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1408 - 1412, året 1991 Næste 5 » top Top