Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1402 - 1406, året 1991 Næste 5 »
1402. Møller, Tove Barfoed, Christian Andersen og Det Kongelige Theater 1819-22. Ny- og nærlæsninger af dokumenter, breve, levnedsbeskrivelser og andet materiale, der belyser hans forhold til teatret i denne periode. Anderseniana, 1991, pp. 23-54.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1403. Möller-Christensen, Ivy York, Eventyr og historier. En læsning af H. C. Andersens 'Hyldemoer'. Nordica, 8, 1991, pp. 149-59.
1404. Nagashima, Yoichi, Ogai yaku 'Sokkyoshijin' to Andersen no gensaku. Ogai, 49, 1991, pp. 233-84. [Ogais oversættelse af Improvisatoren og Andersens original.]
1405. Neerbek, Hans, 'Den nysøeske Nattergal'. Anderseniana, 1991, pp. 95-103. - Især om godsforvalter August Beck og selskabsdame Louise Schwartzen, Nysø.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1406. Odzeli, Marika, Hans Christian Andersen in Georgian Literature. Anderseniana, 1991, pp. 87-94.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1402 - 1406, året 1991 Næste 5 » top Top