Første kolonne er sorteret alfabetisk. Man kan vælge sprog i begge kolonner med titler (på én gang). Klik på en af knapperne kaldet "Vælg sprog" for at se resultatet. Tredie kolonne viser værkets nummer i H.C. Andersen-centrets online værkregister. Klik på det for at få yderligere information om et værk.
Værk
nr.
6 indledende Smaavers Ingen oversættelse 2926
6 indledende Smaavers II Ingen oversættelse 2927
6 Smaarim Ingen oversættelse 2931
Ingen oversættelse 2124
Ingen oversættelse 2119
A Christmas Greeting to my English Friends Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / C.B. Lohmeyer: A Christmas Greeting to my English Friends
314
A Poet's Day Dreams Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Anne S. Bushby: A Poet's Day Dreams
319
A. Bording (Den muntre skjald i muld er gemt) Ingen oversættelse 1674
Ingen oversættelse 2106
Ingen oversættelse 2185
Ingen oversættelse 1734
Ingen oversættelse 1720
ABC-Bogen The A-B-C Book 130
Ingen oversættelse 1672
Ingen oversættelse 2165
Ingen oversættelse 2011
Ingen oversættelse 1985
Admiral Zahrtmann (Brus, orgeltoner, gennem kirken) Ingen oversættelse 2062
Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai Ingen oversættelse 1125
Af et Brev fra London. (Juli 1857) Ingen oversættelse 1115
Afsked med Spanien (Spanien, hvilken rigdom har du) Ingen oversættelse 2197
Ingen oversættelse 2194
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Twilight (The evening is so peaceful)
1583
Ingen oversættelse 1505
Ingen oversættelse 1529
Ingen oversættelse 1837
Agnete og Havmanden Ingen oversættelse 609
Agnetes vuggevise i havmandens slot (Sol deroppe ganger under lide) Ingen oversættelse 2270
Ahasverus Ingen oversættelse 623
Akrostichon-Gaade. To danske Digteres Navne Ingen oversættelse 1207
Alexander Dreyschock (Han over strengene som hersker byder) Ingen oversættelse 2184
(Alfabet-buket) Ingen oversættelse 1983
Alferne paa Heden Ingen oversættelse 3
Ingen oversættelse 1866
Alfsol Ingen oversættelse 601
Ingen oversættelse 2195
Alt farer hen som vinden (Lykke-Peer) (Alt farer hen som vinden) Everything passes, like the wind that blows 2281
"Alt paa sin rette Plads!" Everything in its Proper Place 109
(Amagerbonden har hollandsk blod) Ingen oversættelse 2117
Ingen oversættelse 1657
Ingen oversættelse 1557
Anden Aften Second Evening 27
Ingen oversættelse 1109
Anne Lisbeth Anne Lisbeth 137
Ingen oversættelse 2029
Ingen oversættelse 1204
Ingen oversættelse 1770
Arreboe (Selv stjernens glans forsvinder ved det fjerne) Ingen oversættelse 1673
Ingen oversættelse 2324
Ingen oversættelse 1639
Ingen oversættelse 405
Attende Aften Eighteenth Evening 43
Ingen oversættelse 1774
Ingen oversættelse 2166
Ingen oversættelse 2163
Avis aux lectrices (Jeg savner noget - skal jeg navnet sige) Ingen oversættelse 1568
Ingen oversættelse 1670
Ingen oversættelse 1839
Ingen oversættelse 1697
Ingen oversættelse 2107
Baggrund til vignetterne (Hvad er det vel vi kalder poesi?) Ingen oversættelse 1735
Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder) Ingen oversættelse 2061
Barnet i Graven The Child in the Grave 139
Ingen oversættelse 1667
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: 'Neath Forest Leaves So Fresh and Green
2016
Ingen oversættelse 2017
Ingen oversættelse 2380
Ingen oversættelse 1812
Bedstemoder Grandmother 77
Ingen oversættelse 1123
Ingen oversættelse 1131
Ingen oversættelse 1138
Ingen oversættelse 1114
Ingen oversættelse 1646
Bertel Thorvaldsen. En biographisk Skizze Ingen oversættelse 902
Billedbog uden Billeder Picture Book Without Pictures 306
Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. Ingen oversættelse 2919
Ingen oversættelse 310
Billedbog uden Billeder. [Komplet udgave] Picturebook Without Pictures 313
Billeder fra Jylland Ingen oversættelse 1406
Billedstormerne (Hensvundne tid, i graven lagt) Ingen oversættelse 2304
147
Bjergsituation i Harzen (Du stolte fjeld, hvor barsk du truer der) Ingen oversættelse 1654
Ingen oversættelse 2179
Blade af min Dagbog Ingen oversættelse 2910
Boghveden The Buckwheat 59
Ingen oversættelse 2243
Ingen oversættelse 2100
Ingen oversættelse 1995
Ingen oversættelse 2101
Ingen oversættelse 1135
Brev dateret Rom, den 5te December 1833 Ingen oversættelse 1134
Brev fra Prof. H. C. Andersen, dateret Florents den 3 juni Ingen oversættelse 1117
Brev til digteren Christian Winther (Et digt forlanger De! jeg ejer intet) Ingen oversættelse 2188
Ingen oversættelse 2331
Ingen oversættelse 1132
Ingen oversættelse 1140
Ingen oversættelse 2131
Ingen oversættelse 2340
Ingen oversættelse 2041
Bruden fra Lammermoor Ingen oversættelse 606
Ingen oversættelse 1745
Bruden fra Lammermoor 2 (Mandens dybe, bitre sorg) Ingen oversættelse 1746
Bruden fra Lammermoor 3 (Stem gamle Minstrel harpen nu) Ingen oversættelse 1747
Ingen oversættelse 1598
Ingen oversættelse 719
Ingen oversættelse 2335
Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn Ingen oversættelse 702
Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli Ingen oversættelse 1128
Brudstykke af et Brev dateret Granada den 12. Oktober Ingen oversættelse 1120
Brudstykke af et Brev dateret Madrid den 18. December Ingen oversættelse 1122
Brudstykke af et Brev dateret Tanger den 3. November Ingen oversættelse 1121
Brudstykke af et Brev fra Spanien Ingen oversættelse 1118
Brudstykke af et Brev, dateret Valencia, den 18de September Ingen oversættelse 1119
Ingen oversættelse 1924
Ingen oversættelse 625
Ingen oversættelse 2227
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Beech Tree (Tall and proud my crown I bore)
1584
Ingen oversættelse 1944
Ingen oversættelse 1571
Ingen oversættelse 2290
Children's Prattle 138
Ingen oversættelse 2236
Ingen oversættelse 1678
Ingen oversættelse 1699
C. Molbech (Du vandred' ungdomsglad i Danmarks egne) Ingen oversættelse 1702
Ingen oversættelse 1723
Ingen oversættelse 2187
Ingen oversættelse 1727
Ingen oversættelse 1730
Ingen oversættelse 1693
Ingen oversættelse 2218
Ingen oversættelse 1939
Ingen oversættelse 2289
Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. (Hvor Sneen laae paa Marken nys) Ingen oversættelse 2049
Ingen oversættelse 1552
Ingen oversættelse 1816
Cartagena 2 (De danser med kastagnetter) Ingen oversættelse 2190
Cartagena 1 (I afrikanerbyen,) Ingen oversættelse 2189
Cartagena 3 (Hvor himlen har stjerner! jeg kender jo hver) Ingen oversættelse 2191
Cartagena 4 (Hvor flyver min tanke i morgen den dag) Ingen oversættelse 2201
Ingen oversættelse 2509
Christian den Andens Dverg Ingen oversættelse 506
Ingen oversættelse 2149
Ingen oversættelse 2156
Ingen oversættelse 2014
Ingen oversættelse 2219
Ingen oversættelse 2239
Corfits Ulfeldt (Man opskrev dine fejl, din dyd man dulgte) Ingen oversættelse 1935
Da hun dansede (Blev tonen synlig, o hvor smukt) Ingen oversættelse 1973
Ingen oversættelse 1974
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: When I Saw Her Again (We saw each other after many years)
1949
Da Spanierne var her Ingen oversættelse 637
(Dagen stiger) Ingen oversættelse 2113
Ingen oversættelse 2129
"Dandse, dandse Dukke min!" Dance, Dance, Doll of Mine! 193
Danmark Ingen oversættelse 644
Ingen oversættelse 2054
Danmark og kongen (Vi gamle Danmark prise,) Ingen oversættelse 1740
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Denmark, My Native Land (In Denmark I was born)
2013
Ingen oversættelse 1963
Danske Folkesagn Danish Popular Legends 191
Ingen oversættelse 2251
De blaae Bjerge Ingen oversættelse 211
De danske kvinder (Den danske kvinde har fra oldtids dage) Ingen oversættelse 2164
De danske og deres konge (Alt rejser vint'ren sit hvide telt) Ingen oversættelse 1556
The Red Shoes 72
The Little Green Ones 172
(De storme bort! det er et Veir derude). Ingen oversættelse 2155
De Svenske i Fyen i Sommeren 1848 Ingen oversættelse 1111
De to Baronesser Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / C.B. Lohmeyer: The two Baronesses
404
De to fugle (Der bygger en fugl her dybt i mit bryst) Ingen oversættelse 1780
De to grave (Hvis er denne grav) Ingen oversættelse 1736
Ingen oversættelse 1748
Ingen oversættelse 1559
Ingen oversættelse 1910
De vilde Svaner The Wild Swans 21
De Vises Steen The Stone of the Wise Man 133
Ingen oversættelse 1779
December (Dybt i mit hjerte, hvor hun bor) Ingen oversættelse 1778
"Deilig!" "Beautiful" 142
Ingen oversættelse 2221
Ingen oversættelse 1528
Ingen oversættelse 2089
Den 2. februar 1864 (Tillad, at jeg tager ordet) Ingen oversættelse 2502
Den 22. april 1847 (Bryllupssange II) (Det er en hellig dag blandt livets dage) Ingen oversættelse 2503
Ingen oversættelse 1954
Ingen oversættelse 1739
Ingen oversættelse 1796
Ingen oversættelse 1886
Ingen oversættelse 1517
Den fattige Dreng paa Frankerigs Throne Ingen oversættelse 708
Den fattige Kone og den lille Canariefugl The Poor Woman and the Little Canary Bird 205
Den femte maj (1821) (De spanske lod mig deres skib bestige) Ingen oversættelse 1763
Den flyvende Kuffert The Flying Trunk 24
Ingen oversættelse 1907
Ingen oversættelse 1597
Den frivillige. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro) Ingen oversættelse 1994
Ingen oversættelse 203
The Old Street Lamp 82
Den gamle Gravsteen The Old Tombstone 103
Den gamle Gud lever endnu God Can Never Die 15
Den gamle Kirkeklokke The Old Church Bell 157
Ingen oversættelse 2333
The Ugly Duckling 66
Ingen oversættelse 1582
Ingen oversættelse 2310
Den lille Havfrue The Little Mermaid 16
Den lille Idas Blomster Little Ida's Flowers 9
Ingen oversættelse 1920
Den lille Pige med Svovlstikkerne The Little Match Girl 79
Den lykkelige Familie The Happy Family 90
Ingen oversættelse 1813
Ingen oversættelse 1604
Den nye Barselstue Ingen oversættelse 629
Den nye Forening. Den 28de Januar 1829. (Kold og taus Naturen sover). Ingen oversættelse 1521
Den onde Fyrste The Wicked Prince 50
Den rejsende og hedeboeren (Ingen bjerge, intet hav) Ingen oversættelse 1651
Ingen oversættelse 1506
(Den Sang jo klinger, som en Menuet). Ingen oversættelse 2152
Den sidste Perle The Last Pearl 114
Ingen oversættelse 503
Ingen oversættelse 1647
Den standhaftige Tinsoldat The Steadfast Tin Soldier 20
Ingen oversættelse 2337
The Great Sea Serpent 194
Den stumme Bog The Silent Book 97
Den uartige Dreng The Naughty Boy 11
Ingen oversættelse 1852
Den unge herr Petersen (Og det var den unge herr Petersen) Ingen oversættelse 2138
Ingen oversættelse 613
Ingen oversættelse 1966
"Der er Forskjel" There is a Difference 99
(Der staaer bag Frederiksholms Canal). Ingen oversættelse 2052
Ingen oversættelse 2284
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Dying Child (Mother, I am tired, I want to sleep now)
1507
Det er Dig, Fabelen sigter til! This Fable is Intended for You 13
Ingen oversættelse 2150
Det er ganske vist! It's Quite True! 106
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Life, 'Tis Ever Onward (See! The mists of spring are rising)
1914
Ingen oversættelse 1623
The Old Oak Tree's Last Dream 129
Det gamle Huus The Old House 88
Ingen oversættelse 1857
Det nye Aarhundredes Musa The New Century's Goddess 153
Det sjunkne Kloster Ingen oversættelse 5
Ingen oversættelse 2175
Ingen oversættelse 1737
Det syge hjerte (Hvad kommer du fra kirken her) Ingen oversættelse 1793
Ingen oversættelse 1533
Det Utroligste The Most Incredible Thing 190
Ingen oversættelse 2905
Ingen oversættelse 2173
Digte Ingen oversættelse 1301
Digte af H. C. Andersen I Ingen oversættelse 2909
Digte af H. C. Andersen II Ingen oversættelse 2911
Digte af H. C. Andersen IV Ingen oversættelse 2921
Digte af H. C. Andersen V Ingen oversættelse 2923
Digte af H. C. Andersen VI Ingen oversættelse 2929
Digte af H.C. Andersen III Ingen oversættelse 2915
Digte fra Spanien Ingen oversættelse 2930
Digte, gamle og nye Ingen oversættelse 1306
Ingen oversættelse 1858
Digteren Bernhard Severin Ingemann Ingen oversættelse 908
Ingen oversættelse 2053
Ingen oversættelse 1591
Digterskibet (Midt i det uendelige) Ingen oversættelse 1575
Ingen oversættelse 2291
Drengen og hundehvalpen (En velopdragen lille hund) Ingen oversættelse 2297
Ingen oversættelse 1608
Ingen oversættelse 1518
Ingen oversættelse 2234
Dronningen paa 16 Aar Ingen oversættelse 608
Dryaden The Dryad 178
Ingen oversættelse 1594
"Du skal le!" ("Du skal le!" blev min devise) Ingen oversættelse 1871
Dykker-Klokken Ingen oversættelse 1
Dynd-Kongens Datter The Marsh King's Daughter 131
Ingen oversættelse 2
Ingen oversættelse 1537
E. Hornemann (Fra havdybet klinger det natten lang) Ingen oversættelse 2027
Ingen oversættelse 1718
Ingen oversættelse 1652
Eduard Helsted (Han jager af sted med svalernes flugt) Ingen oversættelse 2026
Een og tredivte Aften Thirty-first Evening 69
Efter en dramatisk forestilling (Er stykket dumt og publikum med) Ingen oversættelse 1979
Efter genoptagelsen af Holbergs "De usynlige" (Hos Holberg elskov er pedanteri,) Ingen oversættelse 2158
Efter H. Heine (I mit bryst er klokkeklang) Ingen oversættelse 2266
Ingen oversættelse 1785
Ingen oversættelse 1655
Ingen oversættelse 1661
Ingen oversættelse 2518
Ellevte Aften Eleventh Evening 36
Ingen oversættelse 1593
Ingen oversættelse 1791
The Elf Mound 71
Ingen oversættelse 616
En Digters Bazar Ingen oversættelse 711
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: A Poet's Last Song (Bear me away, O Death so strong)
1946
En Episode af Ole Bulls Liv Ingen oversættelse 901
Ingen oversættelse 2177
Ingen oversættelse 1553
En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved Ingen oversættelse 1206
En Historie A Story 96
En Historie fra Klitterne A Story from the Sand Dunes 143
En hustru (En hustru smykker huset som en ranke) Ingen oversættelse 1934
En Landsbyhistorie Ingen oversættelse 634
Ingen oversættelse 1817
Ingen oversættelse 2501
En Nat i Roeskilde Ingen oversættelse 627
En og tyvende Aften Twenty-first Evening 51
Ingen oversættelse 1874
En rigtig Soldat Ingen oversættelse 612
En Rose fra Homers Grav A Rose from Homer's Grave 62
En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere Ingen oversættelse 1205
En Spadseretour gjennem Posilip-Grotten ved Neapel Ingen oversættelse 706
Ingen oversættelse 2314
Ingen oversættelse 2300
Ingen oversættelse 2344
Ingen oversættelse 1561
En ung Digters Sang. (Det var vist tungt for min bedste Ven) Ingen oversættelse 1826
Ingen oversættelse 650
Ingen oversættelse 2287
Engelen The Angel 63
Epigrammatiske digte I (Jeg slutter snildt af min natur) Ingen oversættelse 1638
Epigrammatiske digte II (Ej ros, ej dadel standser skjaldens flugt) Ingen oversættelse 1799
Ingen oversættelse 1534
Ingen oversættelse 1781
Ingen oversættelse 1784
Ingen oversættelse 1800
Ingen oversættelse 1801
Epigrammatiske digte VII (Skjaldens dybe sorg og lyst) Ingen oversættelse 1802
Ingen oversættelse 1803
Ingen oversættelse 1804
Epigrammatiske digte XI (Lad tidens ege kaste dunkle skygger) Ingen oversættelse 1805
Epigrammatiske digte XII (Min tankes tanke ene du er vorden) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: 'Tis You I Love (To think of none but you my thoughts compelling)
1744
Ingen oversættelse 1756
Ingen oversættelse 1782
Ingen oversættelse 1952
Ingen oversættelse 1971
Ingen oversættelse 1849
Ingen oversættelse 2493
Ingen oversættelse 2259
Epiloger IV (Hver af os gemmer i sin hjertekrog) Ingen oversættelse 2494
Ingen oversættelse 1108
Ingen oversættelse 2308
Ingen oversættelse 2277
Ingen oversættelse 2279
Ingen oversættelse 2252
Ingen oversættelse 2280
Ingen oversættelse 716
Ingen oversættelse 721
Ingen oversættelse 2278
Ingen oversættelse 2249
Et Billede fra Castelsvolden A Picture from the Ramparts 81
Et Blad fra Himlen A Leaf from Heaven 115
Et Blad, skrevet i Norge Ingen oversættelse 724
Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren Ingen oversættelse 1133
Ingen oversættelse 4
Et Curiosum fra 1822 Ingen oversættelse 1141
Et digt om konerne (En kurvemager havde gjort) Ingen oversættelse 1879
Et godt Humeur A Good Humor 107
Ingen oversættelse 725
Ingen oversættelse 1201
Et lille Digt. (Skrevet under mit Ophold i Rom 1833). (Du er i Roma, Verdens gamle Stad). Ingen oversættelse 1844
Et Par Ord om 'Hyldemoer' Ingen oversættelse 1113
Ingen oversættelse 2160
Ingen oversættelse 2320
Ingen oversættelse 1102
Et stykke Perlesnor A String of Pearls 123
Ingen oversættelse 1869
Ingen oversættelse 1637
Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863. Ingen oversættelse 328
Eventyr og Historier. Femte Bind. 1874. Ingen oversættelse 337
Eventyr og Historier. Fjerde Bind. 1871. Ingen oversættelse 334
Ingen oversættelse 327
Eventyr og Historier. Tredie Bind. 1870. Ingen oversættelse 333
Ingen oversættelse 302
Ingen oversættelse 301
Ingen oversættelse 303
Ingen oversættelse 305
Ingen oversættelse 304
Ingen oversættelse 307
Eventyr. 1850. Ingen oversættelse 316
Ingen oversættelse 1787
F. C. Sibbern (Selv uden mandens navn og hvert hentydningsstof) Ingen oversættelse 1716
Ingen oversættelse 1691
Ingen oversættelse 1689
Ingen oversættelse 1525
Ingen oversættelse 1610
Ingen oversættelse 1603
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Fantasy in My Own Style (In heaven gather God's angels small)
1542
Farvel til H. P. Holst da han rejste til Italien (Flyv ned mod syd, se der de rige skatte) Ingen oversættelse 1902
Ingen oversættelse 1809
Ingen oversættelse 2231
Ingen oversættelse 2250
Ingen oversættelse 1550
Fastelavnssang (Nordens kraft er ej forsvunden) Ingen oversættelse 1503
Ingen oversættelse 1789
Ingen oversættelse 1765
Five Peas from a Pod 112
Fem og tyvende Aften Twenty-fifth Evening 48
Femte Aften Fifth Evening 30
Femten Eventyr og Historier. 1867. Ingen oversættelse 331
Femtende Aften Fifteenth Evening 40
Festen paa Kenilworth Ingen oversættelse 641
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Brothers, Very Far Away
1828
Ingen oversættelse 1829
Ingen oversættelse 1830
Ingen oversættelse 1831
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 2 (Du som en husalf stille sysler inde) Ingen oversættelse 2468
Ingen oversættelse 2469
Ingen oversættelse 2470
Fire og tyvende Aften Twenty-fourth Evening 46
Fjerde Aften Fourth Evening 29
Fjortende Aften Fourteenth Evening 39
Flaskehalsen The Bottle Neck 125
Flipperne The Shirt Collar 92
Flyttedagen Moving Day 145
Flyttedagen i april (Nu vintrens gamle gubbe forlader sit logi) Ingen oversættelse 1549
Ingen oversættelse 502
Folkesangens Fugl The Bird of Folklore 161
"For Danmark!" (Det er en stor alvorlig tid) Ingen oversættelse 1993
Foran i et eksemplar af "Eventyr" (Bogladen er en sand Aladdins hule) Ingen oversættelse 2132
Ingen oversættelse 1669
Formens evige magi (Om kageformen, eller selve kagen) Ingen oversættelse 1668
Ingen oversættelse 605
Ingen oversættelse 1110
Fortale til Agnete og Havmanden Ingen oversættelse 1106
Ingen oversættelse 1107
Ingen oversættelse 2230
Ingen oversættelse 2217
Ingen oversættelse 2925
Ingen oversættelse 2238
Ingen oversættelse 2225
Fra et Vindue i Vartou A View from Vartou's Window 80
Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866 Ingen oversættelse 1127
Ingen oversættelse 2382
Ingen oversættelse 2347
Ingen oversættelse 701
Ingen oversættelse 505
Ingen oversættelse 620
Ingen oversættelse 2235
"Fremad!" (Fremad! frem, I danske drenge) Ingen oversættelse 2033
Ingen oversættelse 2506
Ingen oversættelse 2110
Ingen oversættelse 2040
Ingen oversættelse 1838
Ingen oversættelse 1953
Ingen oversættelse 1850
Ingen oversættelse 2108
Ingen oversættelse 2111
The Phoenix Bird 94
Ingen oversættelse 633
Ingen oversættelse 2322
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Funen (O Funen is a lovely land)
1614
The Tinder Box 6
Ingen oversættelse 1895
Ingen oversættelse 1307
First Evening 26
Gaardhanen og Veirhanen The Farmyard Cock and the Weathercock 141
Gaaseurten The Daisy 19
Gartneren og Herskabet The Gardener and the Noble Family 195
Gefion (Kong Gylfe sidder i gildehus) Ingen oversættelse 1742
Ingen oversættelse 2102
Ingen oversættelse 1991
Ingen oversættelse 1688
Ingen oversættelse 2105
Giuseppe Siboni (Han lyttede med sydlig ild og lyst) Ingen oversættelse 1872
Gjemt er ikke glemt Kept Secret but not Forgotten 167
Ingen oversættelse 501
Granada I , 1 (Held mig! Granada jeg ser) Ingen oversættelse 2208
Ingen oversættelse 2209
Ingen oversættelse 2210
Granada I , 4 (Jeg leve vil i Granada) Ingen oversættelse 2211
Granada II, 1 (Bibelens Job, ham kender du vel) Ingen oversættelse 2212
Ingen oversættelse 2213
Granada II, 3 (Den, som jeg gav af mit hjerteblod) Ingen oversættelse 2214
Ingen oversættelse 2362
The Fir Tree 67
Ingen oversættelse 1749
Ingen oversættelse 2143
Grille! (Derud, derud, langt fra det kolde nord) Ingen oversættelse 2520
Ingen oversættelse 1532
(Gud, du stormagt, den eneste nu) Ingen oversættelse 2510
Gudfaders Billedbog Godfather's Picture Book 175
Guldbryllupsvise, ved Bogbinder F. Milos og Hustrus Guldbryllup i Odense den 9. Maj 1837. (Tabt vi Paradiset saae). Ingen oversættelse 1845
Guldskat Golden Treasure 165
Ingen oversættelse 1913
Ingen oversættelse 1563
Ingen oversættelse 1137
Ingen oversættelse 2095
Ingen oversættelse 1679
H. C. Sneedorf (Vel svigter den vingede ganger tit) Ingen oversættelse 1717
Ingen oversættelse 2039
Ingen oversættelse 2022
Ingen oversættelse 2028
H.C. Andersen. Samlede Skrifter. Anden Udgave. Ingen oversættelse 1036
Ingen oversættelse 1034
Ingen oversættelse 636
Hans og Grethe Ingen oversættelse 212
Ingen oversættelse 1692
Havblik (Har du set havet i en klar og stille nat) Ingen oversættelse 1589
Ingen oversættelse 1928
Ingen oversættelse 2216
Ingen oversættelse 1581
Ingen oversættelse 1759
Henriette Hanck Ingen oversættelse 903
Ingen oversættelse 2162
Henrik Hertz (I kunstens hal nu vajer sorgens fane) Ingen oversættelse 2286
(Her Wilken gik og voxte op). Ingen oversættelse 1987
Ingen oversættelse 2104
Herrebladene The Court Cards 180
Ingen oversættelse 2032
Ingen oversættelse 2336
Ingen oversættelse 2038
Hilsen Nytaars Nat. (Og nu Farvel Du gamle Aar). Ingen oversættelse 2083
Historien om en Moder The Story of a Mother 91
Historien om en Moder i Femten Sprog. 1875. Ingen oversættelse 338
Historier. 1855. Ingen oversættelse 320
Historier. Anden Samling. 1853. Ingen oversættelse 318
Ingen oversættelse 317
Ingen oversættelse 2046
Ingen oversættelse 1606
Hjertesorg Heartache 108
Ingen oversættelse 1942
Hjertesuk af en udtjent damekjole (Der var en tid, da jeg var ganske ny) Ingen oversættelse 1539
Ingen oversættelse 1509
(Hjertet er en Vugge) Ingen oversættelse 1757
Ingen oversættelse 1649
Hjertets Melodier Ingen oversættelse 1402
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Two Brown Eyes (Two eyes of brown I did lately see)
1616
Ingen oversættelse 1617
Ingen oversættelse 1618
Ingen oversættelse 1619
Hjertets melodier V (Henvisned' er de blomster du mig gav) Ingen oversættelse 1620
Ingen oversættelse 1621
Ingen oversættelse 1622
Hjertets melodier VIII (Man har et sagn - et eventyr) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Pearl (There is a song - a fairy-tale)
1592
Hjertetyven (Bekendt er Amor jo, det slemme skarn) Ingen oversættelse 1601
Ingen oversættelse 2293
Holger Danske Holger Danske 75
Ingen oversættelse 1548
Ingen oversættelse 1956
Ingen oversættelse 1706
Hr. Rasmussen Ingen oversættelse 643
Ingen oversættelse 2253
"Hun duede ikke" She Was Good for Nothing 113
The Racers 132
Hvad den lille hund siger (Jeg vil til benet, jeg vil til fadet) Ingen oversættelse 1986
What the Old Man Does is Always Right 150
Hvad gamle Johanne fortalte What Old Johanne Told 196
Hvad hele Familien sagde What the Whole Family Said 187
Ingen oversættelse 1596
Hvad man kan hitte paa What One Can Invent 184
Hvad Tidselen oplevede What Happened to the Thistle 185
Hvem var den Lykkeligste? Which Was the Happiest? 176
Ingen oversættelse 2514
Ingen oversættelse 1607
Ingen oversættelse 2519
Hyldemoer The Elder-Tree Mother 70
Hyldemoer Ingen oversættelse 630
Hyrdinden og Skorsteensfeieren The Shepherdess and the Chimney-Sweep 74
Ingen oversættelse 1605
Ingen oversættelse 2072
Chicken Grethe's Family 186
The Flax 93
I Afrika (Jeg er ovre i Marokko) Ingen oversættelse 2186
I Alcazars have (Ja vel, vi er midt i november) Ingen oversættelse 2220
I Andegaarden In the Duck Yard 152
Ingen oversættelse 2517
I brudehuset I (Se nu er brudehuset gjort) Ingen oversættelse 2012
Ingen oversættelse 2051
In the Children's Room 164
Ingen oversættelse 1970
Ingen oversættelse 2154
Ingen oversættelse 2015
Ingen oversættelse 1982
Ingen oversættelse 2268
Ingen oversættelse 1969
I en Vens Stambog, da han reiste til Udlandet. (Du Lykkens Barn, flyv, over salten Vande). Ingen oversættelse 1751
Ingen oversættelse 2319
I fru Tesdorphs stambog (Hvor Luther talte og hvor Goethe sang) Ingen oversættelse 2112
Ingen oversættelse 1815
I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde) Ingen oversættelse 1959
I Jurabjergene Ingen oversættelse 722
Ingen oversættelse 1967
Ingen oversættelse 1981
I Maaneskin Ingen oversættelse 649
Ingen oversættelse 1960
Ingen oversættelse 2511
Ingen oversættelse 1911
Ingen oversættelse 2495
I Rom (Man gav mig marmorguder, oltids skatte) Ingen oversættelse 2346
I Rom 1841 (Fra hjem og venner kommer ingen breve) Ingen oversættelse 2369
I Spanien Ingen oversættelse 720
I Sverrig Ingen oversættelse 712
I vel og ve (I vel og ve Guds vilje ske!) Ingen oversættelse 2275
I Vetturinens Vogn Ingen oversættelse 639
I. P. E. Hartmann (Hun sidder derinde og spiller klaver) Ingen oversættelse 2025
Ib og lille Christine Ib and Little Christine 120
Iisjomfruen The Ice Maiden 154
Ingen oversættelse 1798
Ingen oversættelse 1897
Impromptu til Thorvaldsen (Nej, Danmark skal ej have Holberg mer) Ingen oversættelse 1876
Ingen oversættelse 2374
Improvisatoren Ingen oversættelse 401
Ingen oversættelse 2375
Indledende Smaavers Ingen oversættelse 2928
Ingen oversættelse 1997
Ingen oversættelse 1998
Ingen oversættelse 1999
Ingen oversættelse 2000
Ingen oversættelse 2001
Ingen oversættelse 2002
Indledning til Carnevalet Ingen oversættelse 632
Indledningsord (1849) (Du ved det gamle eventyr om) Ingen oversættelse 1996
Ingen oversættelse 2009
Ingen oversættelse 2350
Ingen oversættelse 2127
Ingen oversættelse 2349
(Infanterie mod Kavallerie). Ingen oversættelse 2254
Ingen oversættelse 2043
Ingen oversættelse 1921
Ingen oversættelse 1526
Inskriptioner i basaren for sygehjemmet 1854 Ingen oversættelse 2137
Intermediet til Holbergs: Kilderejsen Ingen oversættelse 642
Ingen oversættelse 1648
Ingen oversættelse 1797
Ingen oversættelse 1636
Ingen oversættelse 1988
Italien Ingen oversættelse 1404
Ingen oversættelse 707
Ingen oversættelse 1671
Ingen oversættelse 1675
J. C. Tode (Vi vil ej sige mange ord) Ingen oversættelse 1726
J. Ewald (Din smerte var en sky, i stormen vild) Ingen oversættelse 1680
Ingen oversættelse 1695
Ingen oversættelse 1711
J. Thiele (Hvad sfinxen ridsed' i det dybe sand) Ingen oversættelse 1725
(Ja gamle Minder! - derfor gik han bort). Ingen oversættelse 2153
Ingen oversættelse 1808
Ingen oversættelse 2315
Ingen oversættelse 1867
Ingen oversættelse 1560
Jason og Aleksandertoget (Thorvaldsen I (Man bygged' et skib, det hele skrog) Ingen oversættelse 1859
Ingen oversættelse 1790
Ingen oversættelse 2255
Ingen oversættelse 1884
Jeg fik et brev fra hende, som du ved (Jeg fik et brev fra hende, som du ved) Ingen oversættelse 2334
(Jeg gav dem mit fulde hjerte) Ingen oversættelse 2115
Jeg gik igennem den duftende skov (Jeg gik igennem den duftende skov) Ingen oversættelse 2327
Ingen oversættelse 2241
Ingen oversættelse 1957
Ingen oversættelse 905
(Jo mere tung af Frugt en Gren er vorden) Ingen oversættelse 1642
Johan Peter Emilius Hartmann Ingen oversættelse 907
Ingen oversættelse 2504
Johanne Louise Heibergs statue (Omkring dit billed her i marmorstenen) Ingen oversættelse 2180
Johanne Melchior og J. B. Melchior(Bryllupssange XI) (Smyk huset smukt med festligt flag) Ingen oversættelse 2262
Ingen oversættelse 1644
Jonas Collin (En kraftig vilje og et hjerte stort) Ingen oversættelse 2178
Ingen oversættelse 2145
Ingen oversættelse 1645
Ingen oversættelse 1767
Ingen oversættelse 1514
Ingen oversættelse 2005
Ingen oversættelse 2256
Ingen oversættelse 1855
Ingen oversættelse 2498
Ingen oversættelse 2272
Ingen oversættelse 1773
Ingen oversættelse 1772
Ingen oversættelse 1600
Jylland (Jylland mellem tvende have) Ingen oversættelse 2171
The Jewish Girl 122
Kantate (Et dejligt skov- og kornland er mod nord) Ingen oversættelse 1917
Ingen oversættelse 1925
Ingen oversættelse 1926
Ingen oversættelse 2313
Kartoflerne Ingen oversættelse 207
Ingen oversættelse 2136
The Emperor's New Clothes 17
Kjendte og glemte Digte Ingen oversættelse 1308
The Sweethearts;or,The Top and the Ball 65
Ingen oversættelse 603
Klimafotografi af Madrid (Spaniens hovedstad, nej) Ingen oversættelse 2226
Ingen oversættelse 1546
Klods-Hans Clumsy Hans 119
Klokkedybet The Bell Deep 124
Klokken The Bell 76
Kometen The Comet 183
Kometen - Et sagn (Da sol stod op, og alle nattens terner) Ingen oversættelse 1544
Ingen oversættelse 1566
Ingen oversættelse 1919
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Woman with the Eggs (A woman lived in a cottage)
1841
Ingen oversættelse 1992
Kong Christian den Ottende I (Du, konge! vil modtage) Ingen oversættelse 1908
Ingen oversættelse 1873
Ingen oversættelse 2229
Kong Saul, Opera af H. C. Andersen. 2den og 3die Act Ingen oversættelse 638
Kong Saul. Opera i fem Acter Ingen oversættelse 640
Ingen oversættelse 619
Ingen oversættelse 2282
The Cripple 198
Ingen oversættelse 1653
Kun en Spillemand Ingen oversættelse 403
Kunstens Dannevirke Ingen oversættelse 624
Kunstnerlivet (Rask rokken snurrede, kanarifuglen sang) Ingen oversættelse 1524
Ingen oversættelse 1615
Ingen oversættelse 1758
Ingen oversættelse 2305
L. C. Sander (Du sang Niels Ebbesen, at dansken kunne prise) Ingen oversættelse 1710
L. Holberg (Hil dig, du viddets danske digter-konning) Ingen oversættelse 1696
Ingen oversættelse 1700
Landsoldatens hjemkomst (Det er som en festdag hver evige dag) Ingen oversættelse 2030
Langebro Ingen oversættelse 648
Langelandsk folkemelodi (Hun mig har glemt! Min sorg hun ej se) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: She Knows Me Not! (She knows me not! My grief I must hide!)
2076
Laserne The Rags 179
Lev vel I (Lev vel! Lev evig vel!) Ingen oversættelse 2522
Lev vel II (Lev vel! lev evig vel!) Ingen oversættelse 2507
Levnedsbog Ingen oversættelse 804
Levvel til Jenny Lind (Natur og hjerte blev) Ingen oversættelse 1923
Liden Kirsten Ingen oversættelse 622
Ingen oversættelse 2285
Liden Kirstens Grav Ingen oversættelse 717
Liden Roland. Romance efter Uhland. (Fru Berta sidder bag Klippens Hang). Ingen oversættelse 1824
Ingen oversættelse 1656
Lille Claus og store Claus Little Claus and Big Claus 7
Ingen oversættelse 1573
Ingen oversættelse 1854
Ingen oversættelse 2296
Ingen oversættelse 2307
Lille Tuk Little Tuck 84
Lille Viggo (Lille Viggo, vil du ride ranke) Ingen oversættelse 1762
Ingen oversættelse 2523
Livet - det dejligste eventyr (Gud fader i Himlen, hvor er du dog god) Ingen oversættelse 2228
Ingen oversættelse 1627
Loppen og Professoren The Flea and the Professor 200
Lotteriet (Et kys som 'indsats' gav jeg nys) Ingen oversættelse 1650
Louise Collin og B. C. W. Lind (Bryllupssange I) (Der omtrent hvor gaden ender) Ingen oversættelse 1904
Ingen oversættelse 2246
Ingen oversættelse 2505
Ingen oversættelse 2265
Ingen oversættelse 1599
Ingen oversættelse 1703
The Will-o'-the-Wisps Are in Town 162
Lykke-Peer Lucky Peer 406
Lykken kan ligge i en Pind Luck May Lie in a Pin 181
Lykkens Blomst Ingen oversættelse 621
Lykkens Kalosker The Galoshes of Fortune 18
Lysene The Candles 188
Ingen oversættelse 1609
Ingen oversættelse 2258
Ingen oversættelse 1847
Ingen oversættelse 1771
Ingen oversættelse 2202
Malaga 2 (Ingen kender mig, ingen kender jeg) Ingen oversættelse 2203
Ingen oversættelse 2204
Ingen oversættelse 2205
Malaga 5 (Hvo skal jeg tro?) Ingen oversættelse 2206
Ingen oversættelse 2193
Ingen oversættelse 2207
Malaga 8 (I Norden, i kakkelovnskrogen) Ingen oversættelse 2192
Ingen oversættelse 1864
Ingen oversættelse 2019
Ingen oversættelse 1576
"Man siger -"! Folks Say - 204
Ingen oversættelse 1569
Marionetspilleren The Puppet-show Man 95
Ingen oversættelse 1766
Ingen oversættelse 1551
Ingen oversættelse 2455
Ingen oversættelse 2456
Ingen oversættelse 2457
Ingen oversættelse 2459
Ingen oversættelse 2447
Ingen oversættelse 2454
Ingen oversættelse 2460
Ingen oversættelse 2461
Ingen oversættelse 2462
Ingen oversættelse 2446
Ingen oversættelse 2448
Ingen oversættelse 2449
Ingen oversættelse 2450
Ingen oversættelse 2451
Ingen oversættelse 2452
Ingen oversættelse 2453
Ingen oversættelse 2445
Ingen oversættelse 2458
Ingen oversættelse 2463
Ingen oversættelse 2159
Matrosen (Min lussing skal jeg give) Ingen oversættelse 2034
Ingen oversættelse 1760
Maurerpigen Ingen oversættelse 617
Med Amalie Rieffels Portrait. (Tangenterne, de sorte og de hvide). Ingen oversættelse 1880
Ingen oversættelse 2276
Ingen oversættelse 2400
Med det onde og med det gode (Ta'r du en ting med det onde) Ingen oversættelse 2298
Ingen oversættelse 2233
Ingen oversættelse 2433
Ingen oversættelse 2181
Med en Almanak. (Opad Bakken, ned af Bakken) Ingen oversættelse 2077
Ingen oversættelse 2404
Med en blomstervase (Gaven her er nydelig,) Ingen oversættelse 2419
Ingen oversættelse 1634
Ingen oversættelse 2093
Ingen oversættelse 1980
Ingen oversættelse 2434
Ingen oversættelse 2099
Ingen oversættelse 2386
Ingen oversættelse 1977
Ingen oversættelse 1937
Ingen oversættelse 2326
Med en dukke (Dukken her er ingen dukke) Ingen oversættelse 2402
Med en dukke (Hos dig forvandles alt til engel) Ingen oversættelse 2388
Med en feltflaske (Mens sneen fyger hid og did) Ingen oversættelse 2094
Ingen oversættelse 2407
Ingen oversættelse 2387
Ingen oversættelse 2409
Med en hund (Her er en hund, og den er stor) Ingen oversættelse 2437
Ingen oversættelse 2420
Med en jagtkniv (Det dundrer under hestens hov) Ingen oversættelse 2393
Ingen oversættelse 2416
Ingen oversættelse 2430
Ingen oversættelse 2081
Ingen oversættelse 2385
Ingen oversættelse 2428
Med en lygte uden lys. (At lygten her er uden lys, har sine egne grunde) Ingen oversættelse 1630
Ingen oversættelse 2410
Ingen oversættelse 2424
Ingen oversættelse 2441
Ingen oversættelse 2411
Med en pengegris (Her er en yndig junker) Ingen oversættelse 2389
Ingen oversættelse 2403
Ingen oversættelse 2092
Ingen oversættelse 1628
Med en rejsehue (Den glade jul dig lover ret) Ingen oversættelse 2413
Ingen oversættelse 2422
Ingen oversættelse 2096
Ingen oversættelse 2408
Med en tobakspung (Uden snakken, uden takken) Ingen oversættelse 2421
Ingen oversættelse 2390
Ingen oversættelse 2091
Med en vedbendranke i potte (Jeg bringer dig en lille vedbendranke) Ingen oversættelse 2079
Ingen oversættelse 2097
Ingen oversættelse 1629
Med et billede af Rosenborg have (Der sidder en amme ved Rosenborg slot) Ingen oversættelse 2436
Ingen oversættelse 2429
Ingen oversættelse 2395
Med et bundt cigarer (Da en syndflods vande) Ingen oversættelse 2399
Ingen oversættelse 2412
Ingen oversættelse 1941
Ingen oversættelse 1968
Med et eksemplar af: Fantasier og skitser. (Den lille sangfugl flagrer glad) Ingen oversættelse 1632
Med et guttaperka-ansigt (En kavaler kom nys hertil) Ingen oversættelse 2427
Ingen oversættelse 2384
Ingen oversættelse 2394
Ingen oversættelse 2423
Med et kobberstykke (Da roser mangler ved julens leg) Ingen oversættelse 2414
Ingen oversættelse 2397
Ingen oversættelse 2418
Med et landskab fra Italien (Italien, blomstrende mandelstav) Ingen oversættelse 2417
Ingen oversættelse 2432
Ingen oversættelse 2425
(Med et par tekopper) (Hvad Baggesen har sagt du tit gentage) Ingen oversættelse 1964
Med et spejl (Lykkens yndling er du af naturen) Ingen oversættelse 2098
Ingen oversættelse 2078
Ingen oversættelse 2080
Ingen oversættelse 2398
(Med fire Heste jeg flyver afsted). Ingen oversættelse 2257
Ingen oversættelse 2443
Ingen oversættelse 2401
Ingen oversættelse 2396
Med Goethes skrifter (Ved du det land hvor guld-orangen gror) Ingen oversættelse 1940
Ingen oversættelse 2438
Med Hegels Philosophie der Geschichte (Med hellig hjertebanken) Ingen oversættelse 1947
Med "I Sverrig" til en dansk maler (I nabolandet er en billedskat) Ingen oversættelse 2120
Ingen oversættelse 1975
Ingen oversættelse 2392
Ingen oversættelse 1882
Ingen oversættelse 2232
Med Lamartines Rejse i Orienten) (Imellem bogens ryg og rand) Ingen oversættelse 2090
Ingen oversættelse 1890
Med mine "Digte gamle og nye" (Mit hele blomster-mosaik) Ingen oversættelse 2442
Ingen oversættelse 2440
Ingen oversættelse 2444
Med mine "Samlede skrifter" (Du voksede op i mit hjertes hjem) Ingen oversættelse 2435
Ingen oversættelse 2391
Ingen oversættelse 1976
Ingen oversættelse 2103
Ingen oversættelse 2405
Ingen oversættelse 1631
Ingen oversættelse 2082
(Med Orgeltoner Stormen bruser). (Saml. Skr. X, 117). Ingen oversættelse 1931
Med papir (Her er papir til mange breve) Ingen oversættelse 2431
Ingen oversættelse 1877
Ingen oversættelse 2242
Ingen oversættelse 1948
Ingen oversættelse 2439
Ingen oversættelse 2031
Med Thieles Folkesagn (Modtag fra folketroens ager) Ingen oversættelse 1943
Ingen oversættelse 2406
Med to vaser (Uden devise og uden fraser) Ingen oversættelse 2415
Ingen oversættelse 2426
Meer end Perler og Guld Ingen oversættelse 626
Ingen oversættelse 2323
Menneskelivet (For den vilde syndflods vande) Ingen oversættelse 1768
Metalsvinet The Metal Pig 60
Ingen oversættelse 1112
Ingen oversættelse 615
Ingen oversættelse 2125
Ingen oversættelse 1846
"Min lille fugl, hvor flyver du? (Min lille fugl, hvor flyver du) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: My Little Bird, You Swiftly Soar
1938
Min musa (Min musa nys) Ingen oversættelse 2348
Min undskyldning (Om mine digte) Ingen oversættelse 1595
Min vise (Nu skinner solen varmt og smukt) Ingen oversættelse 1743
Mindedigt af Karen Sophie Larsen (Saa mangen Nat jeg hen til Vinduet gik) Ingen oversættelse 1811
Ingen oversættelse 2309
Miss Ross (Da Skotlands skjalde i bjergene sang) Ingen oversættelse 2109
Ingen oversættelse 2311
(Mit Bibliothek er Haven her). (Saml. Skr. X, 106). Ingen oversættelse 1929
Mit eget Eventyr uden Digtning Ingen oversættelse 801
(Mit Liv var Poesi) Ingen oversættelse 1755
Mit Livs Eventyr Ingen oversættelse 802
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Horace Scudder: The Story of My Life
803
Ingen oversættelse 1753
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Mother and Child (Where the road bends, there you see)
1531
Ingen oversættelse 709
Mol-Toner. (Der tidt i Hjertet Tanker boe). Ingen oversættelse 1665
Ingen oversættelse 1558
Moster Aunty 169
Ingen oversættelse 1554
Mulatten Ingen oversættelse 614
Ingen oversættelse 1515
Ingen oversættelse 2200
Ingen oversættelse 1836
Ingen oversættelse 2271
Ingen oversættelse 1741
Ingen oversættelse 1690
N. T. Bruun (Ej hver en fugl i skovens hal) Ingen oversættelse 1681
(Naar Du med Tankens Blik henover Kloden drog) Ingen oversættelse 1643
Nabofamilierne The Neighboring Families 83
Nattergalen The Nightingale 64
Ingen oversættelse 2273
Ni og tyvende Aften Twenty-ninth Evening 55
Ingen oversættelse 2024
Niende Aften Ninth Evening 34
The Goblin and the Grocer 110
Nissen og Madamen The Goblin and the Woman 173
Nittende Aften Nineteenth Evening 44
"Noget" Something 128
Nogle Viser IIII (Vi er i marts, men martsviol) Ingen oversættelse 2085
Ingen oversættelse 2086
Ingen oversættelse 1677
Ingen oversættelse 2295
Norsk stil (Tag mig tusinde) Ingen oversættelse 2376
November (Her november har sin trone) Ingen oversættelse 1777
(Nu er Theatret godt paa Gled). Ingen oversættelse 1786
Ingen oversættelse 326
Ingen oversættelse 330
Ingen oversættelse 325
Ingen oversættelse 329
Ingen oversættelse 322
Ingen oversættelse 324
Ingen oversættelse 321
Ingen oversættelse 323
Ingen oversættelse 336
Ingen oversættelse 335
Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848. Ingen oversættelse 315
Ingen oversættelse 312
Ingen oversættelse 309
Ingen oversættelse 308
Ingen oversættelse 311
Ingen oversættelse 723
Ingen oversættelse 2035
Ingen oversættelse 2037
Ingen oversættelse 1520
Ingen oversættelse 1519
Ingen oversættelse 631
O. T. Ingen oversættelse 402
Ingen oversættelse 2020
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Odense (My town, my birthplace old and dear)
2306
Ingen oversættelse 1664
Oktober (Storken er rejst til fremmed land, spurven bor i dens rede) Ingen oversættelse 1776
Oldefa'er Great-Grandfather 189
Ingen oversættelse 2303
Ingen oversættelse 1535
Ole Lukoie 57
Ingen oversættelse 628
Ingen oversættelse 1705
Om Aartusinder Thousands of Years from Now 101
Ingen oversættelse 2023
Otte og tyvende Aften Twenty-eighth Evening 54
Ottende Aften Eighth Evening 33
P. A. Heiberg (Komme hvo som komme vil) Ingen oversættelse 1694
Ingen oversættelse 1687
P. Faye (Du sang din ungdoms lyst) Ingen oversættelse 1684
Ingen oversættelse 1683
Ingen oversættelse 1686
Ingen oversættelse 1704
P. M. Trojel og P. R. Trojel (Hin sang dumhedens gudinde) Ingen oversættelse 1724
Ingen oversættelse 1733
Ingen oversættelse 2283
Paa den yderste Dag On Judgment Day 105
Ingen oversættelse 1577
Ingen oversættelse 1578
Ingen oversættelse 1579
Ingen oversættelse 1580
Paa Langebro Ingen oversættelse 635
Ingen oversættelse 1950
Ingen oversættelse 1761
Paradisets Have The Garden of Paradise 23
Paris (Paris, hvor er du dog lystig og glad) Ingen oversættelse 2378
Ingen oversættelse 2354
Passionskuespillet i Oberammergau i 1860 Ingen oversættelse 718
Ingen oversættelse 1624
Ingen oversættelse 2075
Pebersvendens Nathue The Nightcap of the "Pebersvend" 127
Peiter, Peter og Peer Peiter, Peter, and Peer 174
Pen and Inkstand 140
Pengegrisen The Money Pig 118
Ingen oversættelse 1810
Ingen oversættelse 2044
Peters vise (2) (Hyldemor) (Imellem havens buske) Ingen oversættelse 2045
Phantasier og Skizzer Ingen oversættelse 1302
Ingen oversættelse 1989
The Girl Who Trod on the Loaf 135
"Pjat, pjat" (Om tebordet sidder de damer smukt) Ingen oversættelse 1588
Poesien (Der er et herligt land) Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Poetry (There is a wondrous land)
2006
Poesien (En guddoms tanke er du, poesi) Ingen oversættelse 1769
Ingen oversættelse 1612
Poetisk Spiseseddel af H - - (En Suppe kogt paa de homerske Helte). Ingen oversættelse 1511
Poetiske Bagateller Ingen oversættelse 2907
Ingen oversættelse 2906
The Porter's Son 168
The Gate Key 197
Ingen oversættelse 1909
Ingen oversættelse 1709
The Princess on the Pea 8
Ingen oversættelse 2301
Ingen oversættelse 1501
Prolog fremsagt paa Hr. Holst's Aftenunderholdning den 9. 2. 1840. (Jeg var endnu en Dreng kun, fuld af Lyst). Ingen oversættelse 1888
Ingen oversættelse 1567
Prolog og epilog (En aftenunderholdning med bevilling) Ingen oversættelse 2088
Ingen oversættelse 2491
Prologer II (Prologen er altid en slags buket) Ingen oversættelse 2140
Ingen oversættelse 2139
Prologer II (I riddertiden, som De alle vide) Ingen oversættelse 2492
Prologer III (Tillad jeg siger hvad De alt ved) Ingen oversættelse 2141
Prologer IV (Borddansen kender De! Ja De har kendt den) Ingen oversættelse 2142
Ingen oversættelse 1116
Ingen oversættelse 1660
Ingen oversættelse 2902
Ingen oversættelse 2913
Psychen The Psyche 155
Ingen oversættelse 2126
Ingen oversættelse 2183
Ingen oversættelse 1792
Ingen oversættelse 2345
Ingen oversættelse 2215
Ingen oversættelse 2512
Ingen oversættelse 2516
Ingen oversættelse 1823
Ingen oversættelse 2264
Ingen oversættelse 1827
Ingen oversættelse 1835
Ingen oversættelse 2464
Croak! 201
Ingen oversættelse 1685
Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen) Ingen oversættelse 1870
Ingen oversættelse 714
Ingen oversættelse 1707
Raphaels Begravelse Ingen oversættelse 704
Ingen oversættelse 607
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Critique (Both land and sea, the turn indeed)
1545
Ingen oversættelse 1659
Ingen oversættelse 1538
Reisekammeraten The Traveling Companion 12
Ingen oversættelse 1613
Ingen oversættelse 2274
Ingen oversættelse 1712
Ingen oversættelse 2073
Riimbrev til den lille Thea. (Min lille, velsignede Thea, Jo, Du er rigtig min Ven!). Ingen oversættelse 2260
Ingen oversættelse 1513
Risens datter (Dybt inde under bjerget en gammel rise bor) Ingen oversættelse 1555
Ingen oversættelse 2114
Ingen oversættelse 2328
Ingen oversættelse 2339
Romance (Langt, langt fra hjemmets kyst) Ingen oversættelse 1990
Romanze. Af et utrykt Drama. (Den Spillemand sin Harpe tog) Ingen oversættelse 1843
Ingen oversættelse 1752
Ingen oversættelse 2008
Rosen-Alfen The Rose Elf 22
Ingen oversættelse 1713
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Rosebud (Rosebud red so fine of form)
1842
Ingen oversættelse 1516
Runerne (Klinger, I harper og cymbler) Ingen oversættelse 1915
Ingen oversættelse 602
S. Meisling (Du blev i hjemmet. I dit hjem du gav) Ingen oversættelse 1701
Ingen oversættelse 1676
Ingen oversættelse 1833
Ingen oversættelse 1834
Ingen oversættelse 2066
Samlede Digte Ingen oversættelse 1305
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Andet Bind Ingen oversættelse 1004
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Attende Bind Ingen oversættelse 1020
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Eet og Tyvende og To og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1023
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ellevte Bind Ingen oversættelse 1013
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - En og Tredivte Bind Ingen oversættelse 1032
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fem og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1026
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femte Bind Ingen oversættelse 1007
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femtende Bind Ingen oversættelse 1017
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fire og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1025
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjerde Bind Ingen oversættelse 1006
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjortende Bind Ingen oversættelse 1016
Ingen oversættelse 1003
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ni og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1030
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Niende Bind Ingen oversættelse 1011
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Nittende Bind Ingen oversættelse 1021
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Otte og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1029
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ottende Bind Ingen oversættelse 1010
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sex og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1027
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sextende Bind Ingen oversættelse 1018
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sjette Bind Ingen oversættelse 1008
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syttende Bind Ingen oversættelse 1019
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syv og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1028
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syvende Bind Ingen oversættelse 1009
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tiende Bind Ingen oversættelse 1012
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - To og Tredivte Bind Ingen oversættelse 1033
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tolvte Bind Ingen oversættelse 1014
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tredivte Bind Ingen oversættelse 1035
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tyvende Bind Ingen oversættelse 1024
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredie Bind Ingen oversættelse 1005
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredivte Bind Ingen oversættelse 1031
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Trettende Bind Ingen oversættelse 1015
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tyvende Bind Ingen oversættelse 1022
Ingen oversættelse 1714
Ingen oversættelse 1862
Ingen oversættelse 1863
Ingen oversættelse 1875
Sang (Du, som nys flugten satte) Ingen oversættelse 1898
Ingen oversættelse 1807
Ingen oversættelse 1738
Ingen oversættelse 1590
Ingen oversættelse 1572
Ingen oversættelse 2161
Ingen oversættelse 1958
Ingen oversættelse 2067
Ingen oversættelse 2499
Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave) Ingen oversættelse 1922
Ingen oversættelse 2174
Sang til landsoldaten (Dengang du drog af sted :/:) Ingen oversættelse 2042
Ingen oversættelse 1865
Ingen oversættelse 1955
Ingen oversættelse 2288
Ingen oversættelse 1896
Ingen oversættelse 1900
Ingen oversættelse 1901
Ingen oversættelse 2068
Ingen oversættelse 2261
Ingen oversættelse 2055
Ingen oversættelse 2065
Ingen oversættelse 2167
Ingen oversættelse 2199
Ingen oversættelse 2198
Ingen oversættelse 1916
Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i Det kongelige Teater (Det danske land er guldets land) Ingen oversættelse 2168
Ingen oversættelse 2176
Sang ved romergildet (Det land, hvor kunsten bygger) Ingen oversættelse 1832
Ingen oversættelse 2317
Ingen oversættelse 2920
Ingen oversættelse 2064
Ingen oversættelse 2916
Sangene i Festen paa Kenilworth Ingen oversættelse 610
Sangerinden Ingen oversættelse 651
Ingen oversættelse 1978
Ingen oversættelse 1719
(See, nu er alt istand, og de veed godt) Ingen oversættelse 2151
September (Septembers herlige natur) Ingen oversættelse 1775
Sex og tyvende Aften Twenty-sixth Evening 53
Sextende Aften Sixteenth Evening 41
Silkeborg Ingen oversættelse 713
Ingen oversættelse 2069
Sjette Aften Sixth Evening 31
Ingen oversættelse 1510
Skagen Ingen oversættelse 715
Ingen oversættelse 2524
Skarnbassen The Beetle 149
Skibet Ingen oversættelse 604
Ingen oversættelse 1574
Ingen oversættelse 611
Ingen oversættelse 2901
Ingen oversættelse 1547
Skovbal (Du friske, varme sommerluft) Ingen oversættelse 1819
Skovcapellet Ingen oversættelse 646
Skriveren The Penman 202
Skrubtudsen The Toad 170
Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 Ingen oversættelse 703
Skyggen The Shadow 85
Ingen oversættelse 2245
Ingen oversættelse 2018
Ingen oversættelse 2007
Smaa-Digte af H. C. Andersen Ingen oversættelse 2912
Smaa-Vers af H. C. Andersen II Ingen oversættelse 2922
Smaadigte, skrevne til de 4 gamle Abelliner Ingen oversættelse 1401
Smaae-Digte Ingen oversættelse 2908
Smaahistorier. (Efter det Tydske) Ingen oversættelse 2914
Smaavers af H. C. Andersen I Ingen oversættelse 2918
Smaavers af H. C. Andersen III Ingen oversættelse 2932
Smaavers af H. C. Andersen IV Ingen oversættelse 2933
Ingen oversættelse 2351
Ingen oversættelse 2329
Ingen oversættelse 2352
Ingen oversættelse 2353
Ingen oversættelse 2355
Ingen oversættelse 2356
Ingen oversættelse 2357
Ingen oversættelse 2360
Ingen oversættelse 2361
Ingen oversættelse 2363
Ingen oversættelse 2364
Ingen oversættelse 2365
Ingen oversættelse 2366
Ingen oversættelse 2367
Ingen oversættelse 2368
Ingen oversættelse 2370
Ingen oversættelse 2371
Ingen oversættelse 2372
Ingen oversættelse 2267
Ingen oversættelse 2292
Ingen oversættelse 2377
Ingen oversættelse 2383
(Snart er jeg glad, snart sorrigfuld). (Saml. Skr. X, 114). Ingen oversættelse 1930
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: The Snow Queen (The meadow lies buried in snow so white)
1522
Sneedronningen The Snow Queen 68
Sneemanden The Snow Man 151
The Snail and the Rosebush 156
Ingen oversættelse 2269
Ingen oversættelse 1541
Soldatens sang til Dannebrog (Vor gamle fane, vort Dannebrog) Ingen oversættelse 2003
Solskins-Historier Sunshine Stories 182
Sommerfuglen The Butterfly 146
The Snowdrop 159
Ingen oversættelse 1905
Ingen oversættelse 2146
Ingen oversættelse 1715
Ingen oversættelse 504
Souffleurens Benefice Ingen oversættelse 647
Spillehuset (Hvis billeder og lamper kunne tale) Ingen oversættelse 2515
Ingen oversættelse 1602
Springfyrene The Jumpers 73
Sprogets musik (Af rytmer i kastagnetter) Ingen oversættelse 2196
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Ask Old Mother Tot! (There was a carrot so fat and old)
192
Ingen oversættelse 2047
Stambogsblade I (Til mig du kom som lille, barnligglad) Ingen oversættelse 2465
Stambogsblade II (Fra Vesterhavets lande) Ingen oversættelse 2466
Ingen oversættelse 2467
Ingen oversættelse 2471
Stambogsblade IX Fru O'Neill (Lad dig i smerten selve smerten sige) Ingen oversættelse 2476
Stambogsblade V Danserinden Augusta Nielsen (Den slanke lilje, den hvide) Ingen oversættelse 2472
Ingen oversættelse 2473
Stambogsblade VII Sangeren P. Schram (Lunets lystige skalmeje) Ingen oversættelse 2474
Ingen oversættelse 2475
Ingen oversættelse 2477
Ingen oversættelse 2478
Ingen oversættelse 2479
Stambogsblade XIII I en ung norsk komponists album, da han rejste til Rom (Flyv ungdomssund til den evige stad) Ingen oversættelse 2480
Ingen oversættelse 2481
Stambogsblade XV G. C. Delbanco (Erindrer du, ja det er noget siden,) Ingen oversættelse 2482
Ingen oversættelse 2483
Ingen oversættelse 1754
Stanzer for musik (I de hellige guders lund) Ingen oversættelse 1641
Stemninger fra Sevilla 1 (Ak, var der dog kun et eneste sprog) Ingen oversættelse 2222
Stemninger fra Sevilla 2 (Man finder det passende, finder det smukt) Ingen oversættelse 2223
Stemninger fra Sevilla 3 (Jeg er som et vand, som det dybe vand) Ingen oversættelse 2224
Ingen oversættelse 2147
Stemninger I (Du pebersvend, vor sang du ved) Ingen oversættelse 2148
Ingen oversættelse 1856
Stoppenaalen The Darning Needle 78
Ingen oversættelse 2122
Storkene The Storks 25
Stormen flytter Skilt The Storm Shifts the Signboards 166
Ingen oversættelse 1611
Ingen oversættelse 2299
Ingen oversættelse 1891
Ingen oversættelse 1536
Ingen oversættelse 1635
Studier efter Naturen Ingen oversættelse 1403
Ingen oversættelse 1586
Studier efter naturen III (Den gotisk-gamle kirke er sunken for vort blik) Ingen oversættelse 1625
Studier efter naturen III (Ja Fyn er ret et herligt land) Ingen oversættelse 1626
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Studies from Nature (Sunshine falls in the neighboring yard)
1570
Subscriptionsplan. Digte (1830) Ingen oversættelse 1103
Ingen oversættelse 1104
Soup on a Sausage Peg 126
Svanereden The Swan's Nest 102
Ingen oversættelse 1129
Svinedrengen The Swineherd 58
Svinene The Pigs 98
Ingen oversættelse 1512
Syttende Aften Seventeenth Evening 42
Syv og tyvende Aften Twenty-seventh Evening 49
Syvende Aften Seventh Evening 32
Ingen oversættelse 1722
The Silver Shilling 158
Ingen oversættelse 1887
Ingen oversættelse 1682
Ingen oversættelse 1698
Ingen oversættelse 1708
Ole, the Tower Keeper 136
Ingen oversættelse 1130
Takskrivelse til Studenterforeningen Ingen oversættelse 1142
Talismanen The Talisman 14
Tanker over et Nul. - (Brudstykke efter det Tydske) Ingen oversættelse 1202
Tanker over nogle gamle forslidte Skoe Ingen oversættelse 1203
Tanker ved en ituslagen jydepotte (Du er ej mer) Ingen oversættelse 1508
Tante Tandpine Aunty Toothache 199
Temperamenterne Ingen oversættelse 209
Th. Thaarup (Hvor rugen gror) Ingen oversættelse 1721
Theepotten The Teapot 160
Ingen oversættelse 1881
Thorvaldsen Ingen oversættelse 705
Thorvaldsen Ingen oversættelse 1405
Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student) Ingen oversættelse 1860
Ingen oversættelse 1933
Tiende Aften Tenth Evening 35
Ingen oversættelse 1662
Ingen oversættelse 2325
Til A. Bournonville I (Du giver os en digtning uden ord,) Ingen oversættelse 2488
Ingen oversættelse 2486
Ingen oversættelse 1912
Til Axel Fredstrup (Er "Lykkens Blomst" end kastet hen) Ingen oversættelse 2128
Ingen oversættelse 2490
Ingen oversættelse 2484
Til den babyloniske Taarnbygger i Miniature. (Uden Grunde vil Du laste). Ingen oversættelse 1565
Ingen oversættelse 1951
Ingen oversættelse 2381
Ingen oversættelse 1984
Til den, det rammer! (I sympati eller antipati) Ingen oversættelse 2294
Ingen oversættelse 1788
Ingen oversættelse 1883
Ingen oversættelse 1633
Til en herre med en kvindelig dukke (Jeg siger dig og i alvorlig tone) Ingen oversættelse 1806
Ingen oversættelse 2116
Til en ung dame (Sad her et lille spejl i krogen) Ingen oversættelse 1893
Ingen oversættelse 1794
Ingen oversættelse 1892
Ingen oversættelse 1918
Ingen oversættelse 1861
Ingen oversættelse 1848
Ingen oversættelse 2521
Ingen oversættelse 2135
Ingen oversættelse 2060
Ingen oversættelse 2489
Til fru Mortier de Fontaine (Du sangens datter, lad fra danskens strand) Ingen oversættelse 2118
Til H. C. Lumbye (Min fynske landsmand, som med toner smukt) Ingen oversættelse 2123
Ingen oversættelse 2485
Ingen oversættelse 2358
Ingen oversættelse 2359
Til hende (Du spurgte: "Hvad er Deres bedste sang) Ingen oversættelse 2332
Ingen oversættelse 2063
Ingen oversættelse 2004
Ingen oversættelse 1820
Ingen oversættelse 1822
Ingen oversættelse 2508
Til J. P. E. Hartmann (Velan, lad os de gamle minder skue) Ingen oversættelse 2302
Ingen oversættelse 1840
Til jomfru Petersen (Et lille vers jeg gerne sige ville) Ingen oversættelse 1894
Ingen oversættelse 2316
Til Jonas Collin 2. (Lad januari atterkomst) Ingen oversættelse 2071
Ingen oversættelse 2487
Ingen oversættelse 1101
Til kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Teater (Blandt Nordens Lande Danmark er en have) Ingen oversættelse 2157
Til Kongehuset. (Den oldenborgske Hertug red). Ingen oversættelse 1868
Til kronprins Frederik og kronprinsesse Lovisa (Ved hvert et sting blev en rune lagt) Ingen oversættelse 2496
Til landsoldaten (Vor tanke flyver til lejren) Ingen oversættelse 2021
Ingen oversættelse 2321
Ingen oversættelse 1961
Ingen oversættelse 1527
Til min Ven H. P., da han blev forlovet. Ingen oversættelse 1821
Ingen oversættelse 1139
Ingen oversættelse 2500
Til sangerinden madam Simonsen (At nattergalens sang og droslens slag) Ingen oversættelse 2134
Ingen oversættelse 2341
Til Ungdommen. (Er ei vor Barndom en Tryllebog). Ingen oversættelse 1899
(Tilfreds i sit hjerte og glad i sit sind) Ingen oversættelse 2121
Ingen oversættelse 2924
Two Brothers 144
To Digte af H. C. Andersen. Ingen oversættelse 2934
To Jomfruer Two Maidens 116
To og tredivte Aften Thirty-second Evening 86
To og tyvende Aften Twenty-second Evening 47
To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. Ingen oversættelse 2936
Tolv med Posten Twelve by the Mail 148
Tolvte Aften Twelfth Evening 37
Tommelise Thumbelina 10
Ingen oversættelse 1795
Tre Digtninger Ingen oversættelse 1002
Tre nye Billeder af H.C. Andersen Ingen oversættelse 2917
Tre nye Eventyr og Historier. 1870. Ingen oversættelse 332
Tre og tredivte Aften Thirty-third Evening 87
Tre og tyvende Aften Twenty-third Evening 52
Tre romerske Drenge Ingen oversættelse 710
Tre Smaae-Digte Ingen oversættelse 2904
Ingen oversættelse 2937
Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. Ingen oversættelse 2935
Tredie Aften Third Evening 28
Tredivte Aften Thirtieth Evening 56
Ingen oversættelse 1965
Trettende Aften Thirteenth Evening 38
Tro det Bedste. (Vort Jordliv er kun Regn og Rusk). Ingen oversættelse 2144
Truth Ingen oversættelse 645
Ingen oversættelse 2240
Ingen oversættelse 1729
Ingen oversættelse 2312
Tvende Smaadigte Ingen oversættelse 2903
Ingen oversættelse 1540
Tyvende Aften Twentieth Evening 45
Ingen oversættelse 1585
Uddrag af et Brev til Edmund W. Gosse Ingen oversættelse 1136
Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts Ingen oversættelse 1124
Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal Ingen oversættelse 1126
Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833 Ingen oversættelse 1105
Ingen oversættelse 2263
Ingen oversættelse 1945
Ugedagene The Days of the Week 177
Ingen oversættelse 1658
Ingen oversættelse 2130
Under The Willow Tree 111
Ingen oversættelse 1587
Ingen oversættelse 1962
Ingen oversættelse 1001
Urbanus Urbanus 206
Vanddraaben The Drop of Water 89
Ingen oversættelse 2330
Ingen oversættelse 1543
Vandring gjennem Opera-Galleriet Ingen oversættelse 618
Ingen oversættelse i den valgte kilde. Men:
Engelsk / Paula Hostrup-Jessen: Roaming in the Forest (My sweetest bride, my tender wife)
2048
Ingen oversættelse 1825
Ingen oversættelse 1564
Ingen oversættelse 1764
Ingen oversættelse 1666
(Ved Bondens Tag, der er af Straa) Ingen oversættelse 1927
Ingen oversættelse 2379
Ingen oversættelse 1903
Ingen oversættelse 1878
Ved det yderste Hav At the Uttermost Parts of the Sea 117
Ingen oversættelse 2244
Ingen oversættelse 2056
Ingen oversættelse 2057
Ingen oversættelse 2058
Ingen oversættelse 2059
Ingen oversættelse 1889
Ingen oversættelse 1530
Ingen oversættelse 2084
Ingen oversættelse 2133
Ingen oversættelse 1906
Ingen oversættelse 2170
Ingen oversættelse 2087
Ingen oversættelse 1783
Ingen oversættelse 2074
Ved juletid i Nizza (Nu er det den dejlige juletid) Ingen oversættelse 2373
Ingen oversættelse 2036
Ingen oversættelse 2070
Ingen oversættelse 2050
Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil) Ingen oversættelse 2172
Ingen oversættelse 2237
Ingen oversættelse 1814
Ingen oversættelse 1502
Ingen oversættelse 2497
Ingen oversættelse 2343
Ingen oversættelse 1972
Ingen oversættelse 2169
Ingen oversættelse 2182
Ingen oversættelse 2342
The Windmill 163
Ingen oversættelse 1562
Venskabs-Pagten The Bond of Friendship 61
Verdens deiligste Rose The World's Fairest Rose 100
Ingen oversættelse 2248
Ingen oversættelse 1851
Vignetter til danske Digtere Ingen oversættelse 1303
The Wind Tells about Valdemar Daae and His Daughters 134
Ingen oversættelse 1932
Vise (Min ven, lad alt dig more Vise) Ingen oversættelse 2338
Ingen oversættelse 1750
Vor gamle Skolemester Ingen oversættelse 210
(Vor Jord og Himmelbuen) Ingen oversættelse 1640
Ingen oversættelse 2513
(Vor Tid omskifter Stort og Smaat). Ingen oversættelse 2010
Ingen oversættelse 1663
171
Ingen oversættelse 1728
Ingen oversættelse 1936
Ingen oversættelse 2318
Zahle (Dig musen gav en lyre til at spille) Ingen oversættelse 1731
Ingen oversættelse 1732
Zigeunersang. (I dryppende Taage, i favndyb Snee). Ingen oversættelse 2247
Ingen oversættelse 208
The Thorny Road of Honor 121
Ingen oversættelse 1885
Ingen oversættelse 1523
Ingen oversættelse 1818
Ingen oversættelse 1853
Ingen oversættelse 1504
Aarets Historie The Story of the Year 104
Ingen oversættelse 1304

Eventuelle rettelser og spørgsmål kan rettes til Lars Bo Jensen eller sekretær og korrespondent Solveig Brunholm.