"Årets børn (Tolv sønner året har; pas på)" er nummer 1885 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 385 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 365.

"Årets børn (Tolv sønner året har; pas på)" blev offentliggjort for første gang Januar 1840.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 365:

Aarets Børn. (Tolv Sønner Aaret har; pas paa).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1840, 156-157. Saml. Skr. XII, 34).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/31, 1971/712)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

På nudansk side 455 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google