"Til kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Teater (Blandt Nordens Lande Danmark er en have)" er nummer 2157 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 657 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 758.

"Til kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Teater (Blandt Nordens Lande Danmark er en have)" blev offentliggjort for første gang 1856.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 758:

Sang ved Hans Majestæt Kongens Ankomst i i det Kongelige Theater den 8de October 1856. Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. Schultz. (Blandt Nordens Lande Danmark er en Have).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. ikke anført. (Saml. Skr. XII, 463.- Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det kongelige Theater). - Trykt i Fædrelandet, 9.10.1856.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-698y, A-666c)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1856.

Udgaver

På nudansk side 693 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google