"Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår)" er nummer 2175 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 675 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 809.

"Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår)" blev offentliggjort for første gang 31. marts 1860, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 809:

Sang for de danske Kunstnere. Thieles Bogtrykkeri. (Eet er der, Eet, som ei forgaaer).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade, Dato ikke anført. Mel. Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 512: Det Skjønne. Sang for de unge Kunstnere). Sunget ved Festen paa Kunstakademiet 31. 3. 1860.

(Bibliografisk kilde: HCAH 19971/269, 2000/37)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1860.

Udgaver

Værket udkom senere (12. december 1867) som en del af Kjendte og glemte Digte. (Værknummer 1308. BFN 940. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 573 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google