"Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København)" er nummer 2176 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 676 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 813.

"Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København)" blev offentliggjort for første gang 1860.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 813:

Sang ved Conferentsraad, Politichef Bræstrups Halvhundred- aarige Jubilæum den 17. December 1860. Trykt hos J. H. Schultz. (Det er det gamle Kjøbenhavn).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Vi Sømænd gjør ei mange Ord. (Saml. Skr. XII, 508). Sunget paa Den kgl. Skydebane.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/46)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1860.

Udgaver

På nudansk side 737 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google