"Sang (Du, som nys flugten satte)" er nummer 1898 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 398 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 383.

"Sang (Du, som nys flugten satte)" blev offentliggjort for første gang 29. august 1840.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 383:

Sang skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona under Opseilingen til Helsingør. Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge. (Du, som nys Flugten satte).

Trykt i Kjøbenhavnsposten 29. 8. 1840, Nr. 237, 947. (Saml. Skr. XII, 58 - Nr. VI af Nogle Viser).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

På nudansk side 465 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google