"Kantate afsungen nytårsdag i Garnisonskirken (Herren vi priser! Et år er atter henrundet)" er nummer 2313 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 813 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 1054.

"Kantate afsungen nytårsdag i Garnisonskirken (Herren vi priser! Et år er atter henrundet)" blev offentliggjort for første gang 1879.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 1054:

Cantate afsjunget Nytaarsdag i Garnisons-Kirken. Forfattet af H. C. Andersen. Kjøbenhavn. Trykt hos Jacobsen. (Herren vi prise! et Aar er atter henrundet).

2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 482).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1879.

Udgaver

På nudansk side 709 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google