"Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik)" er nummer 1887 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 387 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 367.

Indeholder :

"Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik)" blev offentliggjort for første gang 28. februar 1840, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 367:

Sørge-Cantate over Høisalig Kong Frederik den Sjette. Af H. C. Andersen. Sat i Musik af J. P. E. Hartmann. Afsungen ved Sørgefesten i Studenterforeningen den 28de Januar 1840. Kjøbenhavn. Thieles Bogtrykkeri. 1840. (Død er vor Konge! Død Kong Frederik)

Lejlighedstryk: 8-sidigt, paa Forsiden Sørgerand om Teksten. Samme Dato trykt i Berlingske Tidende og Dagen. (Saml. Skr. XII, 112).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/315, 2013/38)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 380 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google