"Runerne (Klinger, I harper og cymbler)" er nummer 1915 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 415 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 419.

"Runerne (Klinger, I harper og cymbler)" blev offentliggjort for første gang 3. juni 1842.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 419:

Runerne, et Digt i Anledning af Deres Høifyrstelige Durchlauch- tigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels høie Formæling den 26de Mai 1842. Texten af H. C. Andersen. Musiken af H. Rung.
Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Klinger, I Harper og Cymbler!)

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. (Saml. Skr. XII, 233).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1842.

Udgaver

På nudansk side 500 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google