"Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver)" er nummer 1884 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 384 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 364.

"Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver)" blev offentliggjort for første gang Januar 1840, jvf. den bibliografiske beskrivelse i : Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 364:

»Jeg er en Skandinav«. (Vi er eet Folk, vi kaldes Skandinaver).

Trykt i Hertha, Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1840, 113-115. (Udkom Januar). (Saml. Skr. XII, 195). - Gengivet som: "Jeg er en Scandinav" i Fædrelandet, 26.1.1840.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/321, 1958/31, 1971/712)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

Værket udkom senere (26. december 1846) som en del af Digte, gamle og nye. (Værknummer 1306. BFN 488. Kategori/genre: Digtsamling).

På nudansk side 385 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google