"Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme)." er nummer 1865 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 365 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 335.

"Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme)." blev offentliggjort for første gang Januar 1839.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 335:

Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. - Mel.: Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden. (Paa Det kgl. Biblioteks Eksemplar hidrørende fra Vilh. Bergsees Visesamling er H. C. Andersen angivet som Forfatter).

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1839.

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google