"Til Jonas Collin 2. (Lad januari atterkomst)" er nummer 2071 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 571 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 643.

"Til Jonas Collin 2. (Lad januari atterkomst)" blev offentliggjort for første gang 6. januar 1854.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 643:

Den sjette Januar 1854. Kjøbenhavn. Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Lad Januari Atterkomst).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Menuetten af Elverhøi. (Saml. Skr. XII, 503. - Nr. 2 af Til Jonas Collin, Familiesange paa hans Fødselsdage).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-25, 1971/466)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1854.

Udgaver

På nudansk side 733 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google