"Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,)" er nummer 1896 i H.C. Andersen-centrets værkregister, dvs. nr. 396 i kategorien digte (nummerrækken 1501 - 2900). BFN 381.

"Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,)" blev offentliggjort for første gang 1840.

Bibliografisk beskrivelse af den første udgivelse, der indeholder værket, citeret fra: Digterens danske Værker 1822-1875, bibliografinummer 381:

Sang ved de skandinaviske Naturforskeres sidste Møde d. 9. Juli 1840. (Kjender Du den store Bog).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Trykkested eller Bogtrykker. Mel. ikke anført. (Saml. Skr. XII, 196).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/273)

Vis dette værk i sin sammenhæng: alle Andersen-nyudgivelser fra 1840.

Udgaver

På nudansk side 491 i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte (Aschehoug, Kbh. 2000).

H.C. Andersen - biblioteket (bibliografier)

Google