48 titler:

Netscape 4 viser denne side dårligt. Klik her for at komme ned til sidens indhold.
Nr.TitelGenreDato Sprog
1866 Alfernes Blomster. Et Folkesagn. (Der laae et Bondehuus, Skorstenens Røg). Digte 20. januar 1839 dansk
1867 Jagtsang (De hvide bier sværmer nu i lunden) Digte 20. januar 1839 dansk
1865 Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme). Digte Januar 1839 dansk
901 En Episode af Ole Bulls Liv Biografi 3. februar 1839 dansk
1868 Til Kongehuset. (Den oldenborgske Hertug red). Digte 7. februar 1839 dansk
1869 Et Vers, skrevet til Skizzen efter Marstrands Malerie: »en Dame i Vinden«. (Hver Dag hun løb for Vinden). Digte 10. februar 1839 dansk
1109 Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag Afhandlinger, artikler, breve etc. 20. april 1839 dansk
1870 Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen) Digte 28. april 1839 dansk
22 Rosen-Alfen Eventyr 19. maj 1839 dansk
1873 Kong Frederik den Sjette (Danmark, dejligst vang og vænge") Digte 28. maj 1839 dansk
1874 En rejsende (I den lille købstad er en gade) Digte 18. august 1839 dansk
1875 Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden). Digte 8. september 1839 dansk
23 Paradisets Have Eventyr 19. oktober 1839 dansk
24 Den flyvende Kuffert Eventyr 19. oktober 1839 dansk
25 Storkene Eventyr 19. oktober 1839 dansk
305 Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte. 1839. Eventyrsamling 19. oktober 1839 dansk
1879 Et digt om konerne (En kurvemager havde gjort) Digte 10. november 1839 dansk
1880 Med Amalie Rieffels Portrait. (Tangenterne, de sorte og de hvide). Digte 10. november 1839 dansk
613 Den Usynlige paa Sprogø Drama 28. november 1839 dansk
1881 Theodors sang (Den usynlige på Sprogø) (Sig hvad man vinder som sorgernes træl) Digte 28. november 1839 dansk
26 Første Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
27 Anden Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
28 Tredie Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
29 Fjerde Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
30 Femte Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
31 Sjette Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
32 Syvende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
33 Ottende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
34 Niende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
35 Tiende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
36 Ellevte Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
37 Tolvte Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
38 Trettende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
39 Fjortende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
40 Femtende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
41 Sextende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
42 Syttende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
43 Attende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
44 Nittende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
45 Tyvende Aften Eventyr 20. december 1839 dansk
306 Billedbog uden Billeder Eventyrsamling 20. december 1839 dansk
1883 Til Digteren H. P. Holst. (Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne: »Digte«). (Jeg læste dine Digte Blad, for Blad). Digte 28. december 1839 dansk
1871 "Du skal le!" ("Du skal le!" blev min devise) Digte 1839 dansk
1872 Giuseppe Siboni (Han lyttede med sydlig ild og lyst) Digte 1839 dansk
1876 Impromptu til Thorvaldsen (Nej, Danmark skal ej have Holberg mer) Digte 1839 dansk
1877 Med Phisters portræt (Man lighed og ej lighed her vil finde) Digte 1839 dansk
1878 Ved Christian Winthers portræt (I marmor smuldrer mangt et navn herneden) Digte 1839 dansk
1882 Med jomfru Grahns portræt (Af længsel måtte Seine-staden lide) Digte 1839 dansk
Google

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, string given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 21