Tekststed fra "Verdens deiligste Rose" (1851)

Registrerede motiver i dette tekststed

»Nei, Verdens deiligste Rose saae jeg foran Herrens Alter,« sagde den fromme gamle Biskop. »Jeg saae den lyse, som en Engels Aasyn viste sig. De unge Piger gik til Nadverens Bord, fornyede deres Daabs Pagt, og der blussede Roser og der blegnede Roser paa de friske Kinder; en ung Pige stod der; hun saae med hele Sjælens fulde Reenhed og Kjærlighed op mod sin Gud; det var Udtrykket af den reneste og den høieste Kjærlighed!«

»Velsignet være den!« sagde den Vise, »dog ingen af Eder har endnu nævnet Verdens deiligste Rose.«

Da traadte ind i Stuen et Barn, Dronningens lille Søn; Taarerne stode i hans Øine og paa hans Kinder; han bar en stor opslagen Bog, dens Bind var af Fløiel og med store Sølvhægter.

»Moder!« sagde den Lille, »O hør dog hvad jeg har læst!« og Barnet satte sig ved Sengen og læste af Bogen om ham, der hengav sig selv til Korsets Død for at frelse Menneskene, selv de ufødte Slægter. »»Større Kjærlighed gives der ikke!««

Og der gik et Rosenskjær over Dronningens Kinder, hendes Øine bleve saa store, saa klare, thi hun saae fra Bogens Blade løfte sig Verdens deiligste Rose, Billedet af den, som fremsprang fra Christi Blod paa Korsets Træ.

»Jeg seer den!« sagde hun. »Aldrig døer den, som seer den Rose, den deiligste paa Jorden!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Alter
  2. Bibelen
  3. Gud
  4. Jesus Kristus
  5. Konfirmation
  6. Kors
  7. Nadver
  8. Præst

Nøgleord: Biskop, dronning, kirke, kærlighed, bog, offer

Kommentar:

"Verdens deiligste Rose" tematiserer kristne kernetemaer – ligesom i Jødepigen, (slutningen af) Historien om en Moder, Paa den yderste Dag og En Historie sker det på en måde, der går udover folketro og eventyrlig barnetro og forkynder en egentlig kristen lære.