Drømt at jeg skrev og Bogstaverne stak Ild i Papiret.
H.C. Andersens dagbog torsdag d. 1. maj 1856. [Drømmen med noter]

Udvalget

Her er samlet et forhåbentlig komplet udvalg af H.C. Andersens dagbogsnotater om hans drømme. Den tidligst noterede er fra 8. december 1825, den seneste fra 9. december 1874. Samlingen spænder således fra Andersens ungdom (20 år) til hans alderdom (69 år, død 70 år gammel d. 4. august 1875).

Samlingen indeholder ikke kun nedskrifter af drømme, men også dagbogsnotater, hvor der refereres til tidligere drømme.

Nattestemning

Nogle af dagbogsnotaterne beskriver hele Andersens nat før og efter drømmen. Drømmen fra 8. juni 1850 er et godt eksempel. Notaterne vidner ofte om undren overfor drømmene, men også om Andersens ligefremme, nærmest journalistiske iagttagelsesevne og skrivemåde, der præger også disse særlige indførsler i dagbogen.

Samlingen giver et indtryk af H.C. Andersens natteliv og har en særlig stemning af stilhed, ensomhed og sjælens nedsænkning i underbevidstheden, mennesket H.C. Andersen alene med sig selv. Han har noteret de følelser, stemninger og tanker, drømmene har bragt. Det kan være anelser og uro, nogle gange angst, nydelse af drømmesynerne, den sære oplevelse at være bevidst om at det er en drøm mens man drømmer (se f.eks. det smukke notat fra 5. maj 1856), og dyb ro.

Motiver

Mange af drømmene er mareridt eller blot ubehagelige. Man kan her se, at Andersen drømte ondt om rektor Simon Meisling og Jonas Collin helt op i 1860’erne, se f.eks. drømmen 28. oktober 1867, hvor Andersen selv undrer sig over det. I den sidste af drømmene forsones Andersen dog med Meisling. HCA noterer, at "Morphinen maa have virket stærk".

Der er et genkommende mareridt om et barn, der dør og forvandles: 19. juli 1858, 1. august 1862, 31. oktober 1864, 9. maj 1865, 1. juni 1868 og 29. august 1874 ( vis alle).

Der er desuden påfaldende mange drømme om hunde, tænder og fængsel.

Den litterære brug

Hvor meget af sine drømme HCA har brugt litterært, er ikke til at vide, ligesom man selvfølgelig kun kan gisne om, hvor mange drømme HCA har husket, men ikke noteret. Mareridtet om den dæmoniske flagermus (noteret 1. januar 1834 i Rom, nævnes også 3. september 1860 i Genève) er brugt i Kun en Spillemand (1837).