29. august 1874

Den væmmelige Drøm jeg ofte drømmer om et Barn der sygner hen ved mit Bryst og bliver kun en vaad Klud, plagede mig men i Morgenstunden havde jeg en deilig Drøm, kun eengang før drømte jeg Lignende, jeg havde en uendelig deilig Sangstemme og kunde i Toner udjuble hver Tanke.

Kilde: Dagbogen. Lørdag d. 29. august 1874.

Note: HCA på Rolighed.