8. juni 1850

Klokken halv elleve i Seng; lidt efter 12 vaagnede jeg ved en fæl Drøm, jeg syntes jeg blev overfaldet og nu da jeg foer op, var Alt dødsstille og tudsmørke, jeg følte mig uhyggelig i den eensomme Fløi af Huset, saae ud af Vinduet, ned mod Stranden stod to Gjenstande, som Mennesker eller Træer, de bevægede sig, men langsomt, kom altid nærmere, syntes at snige sig hen mod Huset, der blev de borte, lidt efter kom den ene tilbage og gik om af den anden Side, han saae flere Gange op til mine Vinduer, som om han blev noget vaer der; jeg gik længe og drev, Klokken blev eet, gik saa iseng og sov til halv tre; stod derpaa op, kaldte halv fire paa Pigen, fik Kaffe, og da jeg spadserede op af Koldingveien kom Posten uden Passagerer, jeg var den eneste.

Kilde: Dagbogen. Lørdag d. 8. juni 1850.

Note: HCA er undervejs fra en sommerrejse til bl.a. Silkeborg. Han har samme dag beset fæstningsværkerne i Fredericia - det er ved treårskrigens afslutning - og er undervejs til Fyn taget ind på et værtshus i Snoghøj for næste dag med en lille sejlbåd at sejle over til Middelfart.