19. juli 1858

Oppe Klokken sex, fik lidt Diaréh! Kjørte i stærk Varme fra Plauen. Hæslig Drøm i Nat om et Barn af Davidson jeg gjemte ved mit Bryst og hvorledes det blev et dødt vaadt Saar. H. sagde i Vognen høit: De har nok dræbt nogle Børn! - Jeg blev ærgerlig over denne Spads, han meente at man kunde forstaae at det var Spads.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 19. juli 1858.

Note: HCA er på rejse med Harald Drewsen. De er undervejs fra München til Dresden og har overnattet i Plauen. Den omtalte Davidson kan være skuespilleren Bogumil Dawison, som HCA havde lært at kende personligt i Dresden et par år før og flere gange set spille. Navneregistret til DSLs udgave af dagbøgerne har ingen henvisning til dette sted, men i Almanakken for 21. juli 1855 fejlskriver HCA Dawison som Davidson.

1. august 1862

Drømt hæsligt om et lille Barn jeg bar, der svandt ind til et tørt Skind paa min Skulder.

Kilde: Dagbogen. Fredag d. 1. august 1862.

Note: HCA i Brunnen i Schweiz.

31. oktober 1864

Særdeles smukt Veir, Solen skinner og det er Blikstille. Klokken tre Qvarteer til Elleve i Formiddag døde Michael Wiehe, hans Svoger skal begraves Klokken elleve, han følger ham altsaa egentligt. Det dygtige gaaer, det ene efter det andet, Landet falder fra hinanden, jeg følte mig bitter og gudløs; i Nat havde jeg igjen min sædvanlige hæslige Drøm om et levende Barn jeg lægger ind paa mit varme Bryst, denne Gang var det dog kun i mit Ærme, og det udaandede og blev et vaadt Skind kun. Satte mig i Omnibus og kjørte ud til Drevsens, jeg er gnaven og forstemt, vred paa saa Mange. Kun Ulykke Nød, Krænkelse, Forglemmelse og Død venter.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 31. oktober 1864.

Note: HCA i København. Michael Wiehe er den berømte skuespiller ved Det kgl. Teater. Slægtstavlen i Dansk Biografisk Leksikon angiver ingen søstre til Michael Wiehe, kun to brødre. Personregistret til dagbøgerne angiver to søstre, men i ingen af de pågældende dagbogsnotater, hvor de står omtalt, nævnes der noget om, at de skulle være gift. Hvem svogeren er, står indtil videre hen i det uvisse.

9. maj 1865

Inat fæl Drøm om et dødt Barn jeg gik og bar paa.

Kilde: Dagbogen. Tirsdag d. 9. maj 1865.

Note: HCA i København.

1. juni 1868

Sov uroligt; drømt hæsligt om et Barn der laae ved mit Bryst og blev en vaad Klud.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 1. juni 1868.

Note: HCA i Ouchy i Schweiz.

29. august 1874

Den væmmelige Drøm jeg ofte drømmer om et Barn der sygner hen ved mit Bryst og bliver kun en vaad Klud, plagede mig men i Morgenstunden havde jeg en deilig Drøm, kun eengang før drømte jeg Lignende, jeg havde en uendelig deilig Sangstemme og kunde i Toner udjuble hver Tanke.

Kilde: Dagbogen. Lørdag d. 29. august 1874.

Note: HCA på Rolighed.