31. oktober 1864

Særdeles smukt Veir, Solen skinner og det er Blikstille. Klokken tre Qvarteer til Elleve i Formiddag døde Michael Wiehe, hans Svoger skal begraves Klokken elleve, han følger ham altsaa egentligt. Det dygtige gaaer, det ene efter det andet, Landet falder fra hinanden, jeg følte mig bitter og gudløs; i Nat havde jeg igjen min sædvanlige hæslige Drøm om et levende Barn jeg lægger ind paa mit varme Bryst, denne Gang var det dog kun i mit Ærme, og det udaandede og blev et vaadt Skind kun. Satte mig i Omnibus og kjørte ud til Drevsens, jeg er gnaven og forstemt, vred paa saa Mange. Kun Ulykke Nød, Krænkelse, Forglemmelse og Død venter.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 31. oktober 1864.

Note: HCA i København. Michael Wiehe er den berømte skuespiller ved Det kgl. Teater. Slægtstavlen i Dansk Biografisk Leksikon angiver ingen søstre til Michael Wiehe, kun to brødre. Personregistret til dagbøgerne angiver to søstre, men i ingen af de pågældende dagbogsnotater, hvor de står omtalt, nævnes der noget om, at de skulle være gift. Hvem svogeren er, står indtil videre hen i det uvisse.