1. januar 1834

Havde Feber i Blodet hele Natten og drømte i Morgenstunden om en Flagermuus jeg kjæmpede med, Vingerne bleve altid større og større, i det jeg havde den meest i min Magt vaagnede jeg.

Kilde: Dagbogen, onsdag d. 1. januar 1834.

Note: HCA er i Rom på sin store dannelsesrejse 1833-34.

3. september 1860

Kunde jeg dog betvinge det Mareridt jeg lider aandelig af, det minder mig om en Drøm jeg havde om en Flaggermus jeg skulde kjæmpe imod og som næsten qvalte mig.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 3. september 1860.

Note: HCA i Genève. Har i dagene før været i en psykisk opløsningstilstand. "Mit Blod forunderligt febervildt" (1.9.), "Min Stemning er trykkende, Lyst til at reise hjem og dog ikke Lyst" (2.9.), "Jeg har en sygelig Fornemmelse, en underlig Angest for at blive sindssvag" (2.9.), "Det er som laae der en Mare paa mit Humeur, hvorfra, hvorfor, jeg er forunderlig kjed af Alt! men jeg tør ikke bede Dig, Gud hjelpe mig, jeg fortjener det ikke, hvorfor skal jeg altid have det godt. Ingen veed fra Time til Time sin Skjæbne. Gik ved den rivende Rhone, dämonisk Lyst til at kaste mig i den, jeg skyndte mig derfra" (3.9.), "Tilmorgen varm, nerveus, aandelig Mareridt; Ønsket at døe pludseligt kommer saa ofte" (4.9.).