5. maj 1856

Jeg drømmer hver Nat meget her paa Basnæs og saa fuldstændig og ganske behageligt. I Nat syntes jeg at være i Constantinopel, saae og gjenkjendte Meget der ligesom var slettet ud af Hukommelsen, med Eet var jeg paa Japan, underlige Blomster, en stille maurisk Buegang, jeg vidste at det kostede Livet at gaae der, men jeg var ganske tryg, thi jeg vidste tillige, komme de og slaae mig ihjel, saa vaagner jeg paa Basnæs, det Hele er kun en Drøm.

Kilde: Dagbogen. Mandag d. 5. maj 1856.

Note: HCA på Basnæs, vejret er ellers stadig dårligt, han er "meget lidende" med sit øje, sidder "med flækket æg" på sit øje, kommer ikke ud, kan ikke læse og har svært ved at skrive.