Johan de Mylius   (1944 - )

Docent, dr. phil., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, University of Southern Denmark.

Nationalitet: DK.

Hjemmeside: www.andersen.sdu.dk/center/stab/jdm/index.html Åbn dette link i vinduet 'ny'

Note:

Johan de Mylius: født 1944; nysproglig student fra Sorø Akademi 1963; studier v. KU 1963-70; studier i Göttingen 1967; cand. mag. i dansk og tysk 1970; ansat som amanuensis i nordisk litteratur ved OU 1970 (fra 1974 m. stillingsbetegnelsen lektor); 1971-1991 hovedunderviser i dansk litteratur ved Odense-afdelingen af De nordiske Sprog- og Litteraturkurser (under Nordisk Råd), 1973-1991 kursusleder for samme; tillige timelærer ved Odense Seminarium 1973-75 og ved Vestfyns Gymnasium 1975-77;

Litteraturkritiker ved Fyens Stiftstidende 1975-77 og ved Berlingske Tidende siden 1977; 1980 beskikket som administrator for Det Benzonske Familielegat; 1981 dr.phil.; modtog samme år Fyens Stiftstidendes forskerpris; medlem af konsistorium ved OU 1982-85; redaktør af anmeldelsessektionen i Anderseniana 1984-96; 1984 æresmedlem af det japanske H. C. Andersen-selskab; 1985 medlem af Det danske Sprog- og Litteraturselskab;

1985-86 stedfortrædende professor i nordisk litteratur ved universitetet i Kiel; oprettede 1988 H. C. Andersen-centret ved OU og blev centerleder for samme; 1989 udnævnt til docent; 1992 næstformand for det nystiftede B.S. Ingemann-selskab; 1993 medlem af Society for the Advancement of Scandinavian Study (USA); s.å. indvalgt i kulturministeriets komité for Holberg-medaljen; 1996 national repræsentant i EU-komiteen til evaluering af litteraturstudiet i Europa, EUROLIT; 1996 medlem af styrelsen for Odense Kommunes H.C. Andersen-fond (under stiftelse); modtog 1997 Dansk Forfatterforenings og Kulturministeriets H.C. Andersen Pris; modtog p egne og H.C. Andersen-Centrets vegne Hans Christian Andersen Prisen (Odense/Fyn) 1998; har holdt gæsteforelæsninger og foredrag i Holland, Bulgarien, Tyskland, Finland Japan, USA, Polen og Rusland; talrige foredrag i Folkeuniversitetet, på højskoler, i foreninger og menighedskredse.

Forfatter til 2 indlæg: