Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Natur, liv, tegn, harmoni

Beskrivelse af dette motiv: Tanken bag dette motiv er en form for herlighedsteologi - naturen, alt det skabte, er et tegn på eller bevis for eksistensen af Gud og et liv efter døden.

Eksempel 1:

»Stakkels foragtede Væxt!« sagde Æblegrenen [til en 'fandens mælkebøtte'], »Du kan ikke gjøre ved, at Du blev hvad Du blev, at Du er saa almindelig, og at Du fik det hæslige Navn, Du har! men det er med Væxterne, som med Menneskene, der maa være Forskjel!«

»Forskjel!« sagde Solstraalen og kyssede den blomstrende Æblegreen, men kyssede ogsaa de gule Fandens Melkebøtter ude paa Marken, alle Solstraalens Brødre kyssede dem, de fattige Blomster, som de rige.

Æblegrenen havde aldrig tænkt over vor Herres uendelige Kjærlighed mod Alt, hvad der lever og røres i ham, den havde aldrig tænkt over hvor meget Smukt og Godt der kan ligge gjemt, men ikke glemt, – men det var jo ogsaa ganske menneskeligt!

Solstraalen, Lysets Straale vidste det bedre: »Du seer ikke langt, Du seer ikke klart! – Hvor er den forkastede Urt, den Du især beklager?«

Kommentar til dette tekststed: Gud er i dette eventyr tilstede i verden og taler gennem en solstråle, formentlig det allermest luftige og flygtige væsen i Andersens forfatterskab!

Eksempel 2:

»Skjønhed er dog noget Høiere!« sagde Æblegrenen. »Kun de Udvalgte komme i det Skjønnes Rige! der er Forskjel mellem Væxterne, ligesom der er Forskjel mellem Menneskene!«

Og Solstraalen talte om den uendelige Kjærlighed hos Gud gjennem alt det Skabte og for Alt, hvad der har Liv, og om den lige Fordeling af Alt i Tid og Evighed!

Eksempel 3:

»See dog, hvor forunderlig deilig vor Herre har gjort den!« sagde hun. »Jeg vil male den med [dvs. sammen med] Æblegrenen; den er nu saa uendelig deilig for Alle, men ogsaa denne fattige Blomst har af vor Herre ligesaameget paa en anden Maade! saa forskjellige ere de og dog begge Børn i Skjønhedens Rige.«

Og Solstraalen kyssede den fattige Blomst, og den kyssede den blomstrende Æblegreen, dens Blade syntes at rødme derved.