Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Guder, ånder og dæmoner, Religion

Beskrivelse af dette motiv: "Hedninge" kan betyde folk uden religion eller folk med en anden tro end den jødiske, kristne eller islamiske. Imidlertid registreres motivet i denne sammenhæng kun, når det står i teksten, at sådanne betragtes som hedninge, eller, som det er tilfældet f.eks. i "Dynd-Kongens Datter", de fremmede guder omtales som afguder.

Eksempel :

Aldrig havde han været i saa raat og simpelt Selskab, man skulde troe, Landet var gaaet tilbage i Hedendømmet, meente han, »det er det skrækkeligste Øieblik i mit Liv!« (...)