Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Tro, tillid, guddommeligt forsyn, skæbne

Beskrivelse af dette motiv: Forsynet er Guds indsigt i og direkte indgriben i jordiske begivenheders gang. Forsynstro er tro på og tillid til, at Gud eller en skytsengel hjælper en på vej i svære situationer og hjælper en til at træffe de rigtige valg.

Eksempel 1:

»Hør, min Ven,« sagde han, »lad os tale lidt sammen! Vorherre har været Dig ganske god med Evner, han er Dig ogsaa god med gode Mennesker. Den gamle Greve paa Hjørnet har talt til mig om Dign (...)«

Eksempel 2:

Der er en Magt, en unævnelig Magt i Naadens Væld fra oven, Hoffets Gunst, Guds Gunst; – og al den Naadens Gunst havde lille Georg.