Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også At dø og stige til himmels

Nøgleord:

Død, liv efter døden, sjæl

Eksempel :

»(...) Jeg har stridt min Strid, snart er den forbi! Vi sees nu ikke før hos Vorherre.«