Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Kloster, Nonner

Nøgleord:

Kloster, livsbane, valg, tro

Beskrivelse af dette motiv: Munke spiller samme rolle som nonner i H.C. Andersens eventyr og historier; de er fortrinsvis et religiøst motiv, der beskrives på afstand for at give stemning og lede tanken i retning af klosterlivets religiøse orden og (selv)opofrelse. Dog er der en enkelt hovedperson, nemlig i eventyret om "Psychen", der selv bliver munk.

Eksempel :

Og Manden gik hen, aabnede en af de allernyeste til at faae Forstand af; men der laae ingen Blomst, der stod at læse om Holger Danske; og Manden læste, at hele den Historie var opfunden og sat sammen af en Munk i Frankrig, at det var en Roman, der var bleven »»oversat og prentet udi det danske Sprog;««