Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Guder, ånder og dæmoner

Nøgleord:

Hav, sirener

Beskrivelse af dette motiv: Havfolk, havfruer og havmænd, er havets 'dæmoner', en slags afguder, der med sang og toner lokker mennesker til, ofte med druknedøden til følge, men ikke nødvendigvis af ondskab. Havfolk er nært beslægtet med andre vand-væsner som åmanden og nøkken.

Eksempel :

Og der blev talt om hvorledes de vare komne her, og det var Altsammen meget forstaaeligt. Ved Stranden var fundet et Liig, Bønderne havde lagt det i Kirkegaarden, da begyndte Sandflugten, Havet brød voldsomt ind, en klog Mand i Sognet raadede til at aabne Graven og see efter, om ikke den Jordede laae og sugede paa sin Tommelfinger, thi da var det en Havmand de havde begravet, og Havet vilde bryde op for at hente ham; Graven blev aabnet, han laae og sugede paa Tommelfingeren, og saa fik de ham strax paa en Karre, to Oxer spændtes for, og som bræmsestukne fore de med ham over Hede og Mose ud i Havet, da holdt Sandflugten op, men Klitterne staae endnu. Alt det hørte og gjemte Jørgen, fra de lykkeligste Dage i sin Barndomstid: Dagene ved Begravelses-Gildet.