Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Natur, liv, tegn, harmoni

Beskrivelse af dette motiv: Tanken bag dette motiv er en form for herlighedsteologi - naturen, alt det skabte, er et tegn på eller bevis for eksistensen af Gud og et liv efter døden.

Eksempel :

Og han udviklede for dem begge To Naturens Herlighed i det Skabte, hvorledes det Levende stod over det Døde, Planten over Mineraliet, Dyret over Planten, Mennesket over Dyret; hvorledes Aand og Skjønhed aabenbarede sig gjennem Formen og at Billedhuggeren gav den jordiske Skikkelse af det Herligste i dets Aabenbarelse.

Kommentar til dette tekststed:

Dette stykke udtrykker et romantisk verdenssyn og æstetik. Alting er ordnet og hænger sammen i et vertikalt hierarki, hvor den guddommelige verdensånd er øverst, gennemtrænger og viser sig igennem alting på forskellige åndelige og ontologiske niveauer. Kunstværket er en form-givning af dette guddommelige. Kunstværket er således et inspireret produkt af /det guddommelige/Gud, hvorimod man i modernismen betragter kunstværket sekulært, som et produkt af mennesket, af arbejde. Sidstnævnte synspunkt er i høj grad (også) repræsenteret af HCA. Tekststedet i "Deilig!" udtrykker ikke Andersens eget synspunkt, men billedhuggerens.

Platonisk og nyplatonisk filosofi er en vigtig baggrund for denne tænkning.