Tekststed fra "Hvad gamle Johanne fortalte" (1872)

Første Søndag efter Trinitatis døde Skrædder Ølse, nu var Maren ene om at holde paa det Hele; hun holdt paa det, paa sig selv og Vor Herre.

Aaret efter stod Rasmus til Confirmation (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Konfirmation
  2. Tro

Nøgleord: Moder, søn, fader, død