Tekststed fra "Reisekammeraten" (1835)

»Velkommen i det Grønne! Er her ikke nydeligt?« Men Johannes dreiede sig endnu engang om, for at see den gamle Kirke, hvor han, som lille Barn, var døbt, hvor han hver Søndag med sin gamle Fader havde været i Kirke og sjunget sin Psalme; da saae han høit oppe i et af Hullerne i Taarnet, Kirke-Nissen staae med sin lille røde, spidse Hue (...)

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Dåb
  2. Kirke
  3. Nisse

Nøgleord: Nisse, kirke, dåb