Tekststed fra "Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen" (1865)

(...) jeg har ogsaa været ung, og det er ingen Børnesygdom. Jeg har engang været en ganske net Elverpige og dandset med de Andre i Maaneskinnet, hørt paa Nattergalen, gaaet i Skoven og mødt Eventyrfrøkenen, der altid var ude at føite. Snart tog hun Natteleie i en halv udsprunget Tulipan eller i en Engblomme; snart smuttede hun ind i Kirken og svøbte sig i Sørgefloret, der hang fra Alterlysene!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Alterlys
  2. Elverfolk
  3. Kirke
  4. Mosekonen

Nøgleord: Kvinde, fortælling, eventyr