Tekststed fra "Barnet i Graven" (1859)

Registrerede motiver i dette tekststed

(...) hun kunde ikke tænke sig at det var dødt, at det skulde lægges i Kiste og gjemmes i Graven: Gud kunde ikke tage dette Barn fra hende, meente hun, og da det dog skete og var en Vished, sagde hun i sin syge Smerte:

»Gud har ikke vidst det! han har hjerteløse Tjenere her paa Jorden, de handle, som de lyste, de høre ikke en Moders Bønner.«

Hun slap i sin Smerte Vor Herre og da kom mørke Tanker, Dødens Tanker, den evige Død, at Mennesket blev Jord i Jorden, og at da Alt var forbi.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bøn
  2. Grav
  3. Gud
  4. Kiste

Nøgleord: Moder, barn, død, sorg

Kommentar: Den sørgende moder vender sig fra Gud og ind i sig selv. Det er derfor, hun mister håbet. Hun vender sig også væk fra sin familie og fra hele denne verden, i hvilken hun har sin gudgivne plads. Hun vender dog tilbage, hjulpet af Gud og sit barn på grænsen til det hinsidige.