Tekststed fra "Pigen, som traadte paa Brødet" (1859)

Hun hørte, hvorledes hendes Herskab, de skikkelige Folk, der havde været som Forældre mod hende, talte: »Hun var et syndefuldt Barn!« sagde de, »hun agtede ikke Vor Herres Gaver, men traadte dem under Fødderne, Naadens Dør vil blive hende trang at lukke op!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. From ydmyghed og taknemmelighed
  2. Nåde
  3. Synd, synder
  4. Tanken om sjælens regnskab for godt og ondt ved døden