Tekststed fra "Jødepigen" (1855)

Registrerede motiver i dette tekststed

»Jeg er jo ikke christnet! de kalde mig Jødepigen; det sagde Naboens Drenge i Spot sidste Søndag, da jeg blev staaende udenfor den aabne Kirkedør og saae derind, hvor Alterlysene brændte, og Menigheden sang. Fra Skoletiden og indtil denne Dag var og er der en Magt fra Christendommen, der ligesom et Solskin, om jeg endogsaa lukker mine Øine for det, dog skinner lige ind i mit Hjerte; men, Moder, jeg skal ikke bedrøve Dig i din Grav! jeg skal ikke svigte det Løfte, vor Fader gav Dig! jeg vil ikke læse den christelige Bibel, jeg har jo mine Fædres Gud at helde mit Hoved til!«

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Alterlys
  2. Bibelen
  3. Ed
  4. Gud
  5. Kirke
  6. Religion
  7. Salme
  8. Søndag

Nøgleord: Længsel, hjerte, sjæl, tro, kristendom, jødedom