Tekststed fra "Lille Tuk" (1847)

Men ogsaa i denne Søvn kom en Drøm, eller hvad det nu var (...)

Og han sprang ud af Sengen og læste i sin Bog og kunde saa sin Lexie lige strax. Og den gamle Vaskerkone stak Hovedet ind af Døren, nikkede til ham og sagde:

»Tak for igaar, du velsignede Barn! vor Herre lade din bedste Drøm blive opfyldt!«

Den lille Tuk vidste slet ikke hvad han havde drømt, men see, det vidste vor Herre!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Grav
  2. Gud
  3. Varsel

Nøgleord: Barn, dreng, drøm

Kommentar: Som en belønning for sin gode gerning mod den gamle vaskerkone kommer hun til ham i hans drøm og hjælper ham med lektierne og spår ham en fremtid i stænderforsamlingerne, datidens (1835-1848) mulighed for politisk karriere.