Tekststed fra "Klokken" (1845)

Nu var det just en Confirmations-Dag, Præsten havde talt saa smukt og inderligt; Confirmanderne havde været saa bevægede, det var en vigtig Dag for dem, de bleve fra Børn med eet til voxne Mennesker, Barnesjælen skulde nu ligesom flyve over i en forstandigere Person.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Konfirmation
  2. Præst

Nøgleord: Barn, voksen, pubertet