Tekststed fra "Dødningen" (1830)

Som ganske unge Spirer voxte disse Hvidtjørne i en lille Hauge, som laae der bag et fattigt Bondehuus; dengang var Elvedgaard et Nonnekloster rundtomkring omgivet med Voldgrave, hvoraf endnu en stor Deel er vedligeholdt.

Det var en smuk August-Aften, Myggene opførte deres luftige Francaiser, og Frøerne sade som fugtige Spillemænd og qvækkede et lystigt Chor i deres dybe Orchester, Nonnerne havde just endt den fromme Aftensang og hver begav sig til sin Celle.

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Kloster
  2. Nonner

Nøgleord: Natur, vækst, historie, kloster, nonner, forandring, fattigdom, bondehus

Kommentar:

En hvid tjørn symboliserer tro. At den som her først har hørt til et fattigt bondehus, siden til klostret, men først og sidst til naturen, får natur, almuefolk og tro til at høre sammen.

Det er karakteristisk, at nonnerne glider sammen med naturelementer i et samlet billede.