Tekststed fra "Ole Lukøie" (1841)

Jeg tænker paa Dig saa mangen Stund,
Min egen Hjalmar, Du søde!
Jeg har jo kysset Din lille Mund,
Din Pande, de Kinder røde.
Jeg hørte Dig sige de første Ord,
Jeg maatte Dig Afsked sige.
Vor Herre velsigne Dig her paa Jord,
En Engel Du er fra hans Rige!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Bøn
  2. Engle

Nøgleord: Bøn, velsignelse