Tekststed fra "Paradisets Have" (1839)

Registrerede motiver i dette tekststed

»Hør, siig mig engang,« sagde Prindsen. »Hvad er det for en Prindsesse, her bliver talt saa meget om, og hvor ligger Paradisets Have!«

»Ho, ho!« sagde Østenvinden, »vil du derhen, ja saa flyv du med mig imorgen! men det maa jeg ellers sige dig, der har ingen Mennesker været siden Adam og Evas Tid. Dem kjender du jo nok af din Bibelhistorie!«

»Ja vist!« sagde Prindsen.

»Dengang de bleve forjagne, sank Paradisets Have ned i Jorden, men den beholdt sit varme Solskin, sin milde Luft og al sin Herlighed. Feernes Dronning boer derinde; der ligger Lyksalighedens Ø, hvor Døden aldrig kommer, hvor der er deiligt at være!

Registrerede motiver i dette tekststed:

  1. Evigt liv
  2. Fe
  3. Paradisets (Edens) Have, Syndefald, Kundskabens træ, Adam og Eva

Nøgleord: Bibelen, Adam og Eva, udødelighed, lykke