"Twenty-fourth Evening" is number 46 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 46 in the category fairy tale (the range 1 - 300). BFN 366.

"Twenty-fourth Evening" was first published 5 January 1840, cf. the bibliographic description (in Danish) in : Digterens danske Værker 1822-1875, number in bibliography: 366:

Fire og tyvende Aften af Billedbog uden Billeder.

Trykt i Portefeuillen for 1840, 1. Bind, Omslaget til 1. Hæfte, 5. 1. (Saml. Skr. VI, 30).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/445)

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1840.

Editions

The work was published later (21 December 1844) as a part of Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave [Danish title]. (Number 310. BFN 457. Category/genre: Fairy tale collection).

The work was published later (April 1847) as a part of Picturebook Without Pictures. (Number 313. Category/genre: Fairy tale collection).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google