Picturebook Without Pictures is number 313 in the Hans Christian Andersen Center's register of Andersen's literary works, i.e. no. 13 in the category fairy tale collection (the range 301 - 400).

Contains (the list is ordered by the date of the works' first edition):

The list is longer. Click here to see the entire list (33 titles).

Picturebook Without Pictures was first published in German April 1847, cf. the bibliographic description (in Danish) in : H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser:

Bilderbuch ohne Bilder

Billedbog uden Billeder udkom i flere omgange med et stigende antal aftener (afsnit). Det endelige antal var 33. Denne komplette form, der også er den første udgivelse af 32. og 33. aften, blev først offentliggjort på tysk på Lorcks forlag i Leipzig:


Bilderbuch ohne Bilder von H.C. Andersen. Leipzig, Verlag von Carl B. Lorck. 1847. Sonderausgabe von Andersen: Gesammelte Werke, 1847-72. Bd. 16.

En tilsvarende samlet dansk udgave af Billedbog uden Billeder udkom først i 1854 i bd. 7 af Samlede Skrifter. 32. og 33. Aften udkom dog på dansk i december 1847 i "Dansk Folkekalender for 1848", udgivet af grosserer M. L. Nathanson, jvf. BFN 523.

Show this work in its context: all new Andersen publications from 1847.

Editions

The work was published later (20 May 1854) as a part of Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syvende Bind [Danish title]. (Number 1009. BFN 648. Category/genre: Collected and miscellaneous writings).

The Hans Christian Andersen library (bibliographies):

Google