48 titles:

Netscape 4 does not display this page right. Click here to go to the page's content.

Emphasized in this list: Thirteenth Evening.

No.TitleGenreDate Language
1866 Alfernes Blomster. Et Folkesagn. (Der laae et Bondehuus, Skorstenens Røg). [Danish] Poems 20 January 1839 Danish
1867 Jagtsang (De hvide bier sværmer nu i lunden) [Danish] Poems 20 January 1839 Danish
1865 Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme). [Danish] Poems January 1839 Danish
901 En Episode af Ole Bulls Liv [Danish] Biography 3 February 1839 Danish
1868 Til Kongehuset. (Den oldenborgske Hertug red). [Danish] Poems 7 February 1839 Danish
1869 Et Vers, skrevet til Skizzen efter Marstrands Malerie: »en Dame i Vinden«. (Hver Dag hun løb for Vinden). [Danish] Poems 10 February 1839 Danish
1109 Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag [Danish] Papers, articles, letters and other writings 20 April 1839 Danish
1870 Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen) [Danish] Poems 28 April 1839 Danish
22 The Rose Elf Fairy tale 19 May 1839 Danish
1873 Kong Frederik den Sjette (Danmark, dejligst vang og vænge") [Danish] Poems 28 May 1839 Danish
1874 En rejsende (I den lille købstad er en gade) [Danish] Poems 18 August 1839 Danish
1875 Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden). [Danish] Poems 8 September 1839 Danish
23 The Garden of Paradise Fairy tale 19 October 1839 Danish
24 The Flying Trunk Fairy tale 19 October 1839 Danish
25 The Storks Fairy tale 19 October 1839 Danish
305 Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte. 1839. [Danish] Fairy tale collection 19 October 1839 Danish
1879 Et digt om konerne (En kurvemager havde gjort) [Danish] Poems 10 November 1839 Danish
1880 Med Amalie Rieffels Portrait. (Tangenterne, de sorte og de hvide). [Danish] Poems 10 November 1839 Danish
613 Den Usynlige paa Sprogø [Danish] Drama 28 November 1839 Danish
1881 Theodors sang (Den usynlige på Sprogø) (Sig hvad man vinder som sorgernes træl) [Danish] Poems 28 November 1839 Danish
26 First Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
27 Second Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
28 Third Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
29 Fourth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
30 Fifth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
31 Sixth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
32 Seventh Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
33 Eighth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
34 Ninth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
35 Tenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
36 Eleventh Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
37 Twelfth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
38 Thirteenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
39 Fourteenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
40 Fifteenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
41 Sixteenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
42 Seventeenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
43 Eighteenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
44 Nineteenth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
45 Twentieth Evening Fairy tale 20 December 1839 Danish
306 Picture Book Without Pictures Fairy tale collection 20 December 1839 Danish
1883 Til Digteren H. P. Holst. (Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne: »Digte«). (Jeg læste dine Digte Blad, for Blad). [Danish] Poems 28 December 1839 Danish
1871 "Du skal le!" ("Du skal le!" blev min devise) [Danish] Poems 1839 Danish
1872 Giuseppe Siboni (Han lyttede med sydlig ild og lyst) [Danish] Poems 1839 Danish
1876 Impromptu til Thorvaldsen (Nej, Danmark skal ej have Holberg mer) [Danish] Poems 1839 Danish
1877 Med Phisters portræt (Man lighed og ej lighed her vil finde) [Danish] Poems 1839 Danish
1878 Ved Christian Winthers portræt (I marmor smuldrer mangt et navn herneden) [Danish] Poems 1839 Danish
1882 Med jomfru Grahns portræt (Af længsel måtte Seine-staden lide) [Danish] Poems 1839 Danish
Google

Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, string given type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 21