Note: Not all of Andersen's fairytales have been translated into English (Jean Hersholt). The missing titles are listed in Danish in the second part of the table.

The first column is sorted alphabetically. It is possible to choose language in both of the columns containing titles (at the same time). Click one of the buttons named "Select language" to display the results. The third column displays the work's number in the Hans Christian Andersen Center's online index of works. Click on it for further information about a work (only in Danish so far).
Work
no.
"Beautiful" "Deilig!" 142
A Good Humor Et godt Humeur 107
A Leaf from Heaven Et Blad fra Himlen 115
A Picture from the Ramparts Et Billede fra Castelsvolden 81
A Rose from Homer's Grave En Rose fra Homers Grav 62
A Story En Historie 96
A Story from the Sand Dunes En Historie fra Klitterne 143
A String of Pearls Et stykke Perlesnor 123
A View from Vartou's Window Fra et Vindue i Vartou 80
Anne Lisbeth Anne Lisbeth 137
At the Uttermost Parts of the Sea Ved det yderste Hav 117
Aunty Moster 169
Aunty Toothache Tante Tandpine 199
Chicken Grethe's Family Hønse-Grethes Familie 186
Children's Prattle Børnesnak 138
Clumsy Hans Klods-Hans 119
Croak! Qvæk 201
Dance, Dance, Doll of Mine! "Dandse, dandse Dukke min!" 193
Danish Popular Legends Danske Folkesagn 191
Eighteenth Evening Attende Aften 43
Eighth Evening Ottende Aften 33
Eleventh Evening Ellevte Aften 36
Everything in its Proper Place "Alt paa sin rette Plads!" 109
Everything passes, like the wind that blows Alt farer hen som vinden (Lykke-Peer) (Alt farer hen som vinden) 2281
Fifteenth Evening Femtende Aften 40
Fifth Evening Femte Aften 30
First Evening Første Aften 26
Five Peas from a Pod Fem fra en Ærtebælg 112
Folks Say - "Man siger -"! 204
Fourteenth Evening Fjortende Aften 39
Fourth Evening Fjerde Aften 29
God Can Never Die Den gamle Gud lever endnu 15
Godfather's Picture Book Gudfaders Billedbog 175
Golden Treasure Guldskat 165
Grandmother Bedstemoder 77
Great-Grandfather Oldefa'er 189
Heartache Hjertesorg 108
Holger Danske Holger Danske 75
Ib and Little Christine Ib og lille Christine 120
In the Children's Room I Børnestuen 164
In the Duck Yard I Andegaarden 152
It's Quite True! Det er ganske vist! 106
Kept Secret but not Forgotten Gjemt er ikke glemt 167
Little Claus and Big Claus Lille Claus og store Claus 7
Little Ida's Flowers Den lille Idas Blomster 9
Little Tuck Lille Tuk 84
Luck May Lie in a Pin Lykken kan ligge i en Pind 181
Lucky Peer Lykke-Peer 406
Moving Day Flyttedagen 145
Nineteenth Evening Nittende Aften 44
Ninth Evening Niende Aften 34
Ole Lukoie Ole Lukøie 57
Ole, the Tower Keeper Taarnvægteren Ole 136
On Judgment Day Paa den yderste Dag 105
Peiter, Peter, and Peer Peiter, Peter og Peer 174
Pen and Inkstand Pen og Blækhuus 140
Picture Book Without Pictures Billedbog uden Billeder 306
Picturebook Without Pictures Billedbog uden Billeder. [Komplet udgave] 313
Second Evening Anden Aften 27
Seventeenth Evening Syttende Aften 42
Seventh Evening Syvende Aften 32
She Was Good for Nothing "Hun duede ikke" 113
Sixteenth Evening Sextende Aften 41
Sixth Evening Sjette Aften 31
Something "Noget" 128
Soup on a Sausage Peg Suppe paa en Pølsepind 126
Sunshine Stories Solskins-Historier 182
Tenth Evening Tiende Aften 35
The A-B-C Book ABC-Bogen 130
The Angel Engelen 63
The Beetle Skarnbassen 149
The Bell Klokken 76
The Bell Deep Klokkedybet 124
The Bird of Folklore Folkesangens Fugl 161
The Bishop of Börglum and his Men Bispen paa Børglum og hans Frænde 147
The Bond of Friendship Venskabs-Pagten 61
The Bottle Neck Flaskehalsen 125
The Buckwheat Boghveden 59
The Butterfly Sommerfuglen 146
The Candles Lysene 188
The Child in the Grave Barnet i Graven 139
The Comet Kometen 183
The Court Cards Herrebladene 180
The Cripple Krøblingen 198
The Daisy Gaaseurten 19
The Darning Needle Stoppenaalen 78
The Days of the Week Ugedagene 177
The Drop of Water Vanddraaben 89
The Dryad Dryaden 178
The Elder-Tree Mother Hyldemoer 70
The Elf Mound Elverhøi 71
The Emperor's New Clothes Keiserens nye Klæder 17
The Farmyard Cock and the Weathercock Gaardhanen og Veirhanen 141
The Fir Tree Grantræet 67
The Flax Hørren 93
The Flea and the Professor Loppen og Professoren 200
The Flying Trunk Den flyvende Kuffert 24
The Galoshes of Fortune Lykkens Kalosker 18
The Garden of Paradise Paradisets Have 23
The Gardener and the Noble Family Gartneren og Herskabet 195
The Gate Key Portnøglen 197
The Girl Who Trod on the Loaf Pigen, som traadte paa Brødet 135
The Goblin and the Grocer Nissen hos Spekhøkeren 110
The Goblin and the Woman Nissen og Madamen 173
The Great Sea Serpent Den store Søslange 194
The Happy Family Den lykkelige Familie 90
The Ice Maiden Iisjomfruen 154
The Jewish Girl Jødepigen 122
The Jumpers Springfyrene 73
The Last Pearl Den sidste Perle 114
The Little Green Ones De smaa Grønne 172
The Little Match Girl Den lille Pige med Svovlstikkerne 79
The Little Mermaid Den lille Havfrue 16
The Marsh King's Daughter Dynd-Kongens Datter 131
The Metal Pig Metalsvinet 60
The Money Pig Pengegrisen 118
The Most Incredible Thing Det Utroligste 190
The Naughty Boy Den uartige Dreng 11
The Neighboring Families Nabofamilierne 83
The New Century's Goddess Det nye Aarhundredes Musa 153
The Nightcap of the "Pebersvend" Pebersvendens Nathue 127
The Nightingale Nattergalen 64
The Old Church Bell Den gamle Kirkeklokke 157
The Old House Det gamle Huus 88
The Old Oak Tree's Last Dream Det gamle Egetræes sidste Drøm 129
The Old Street Lamp Den gamle Gadeløgte 82
The Old Tombstone Den gamle Gravsteen 103
The Penman Skriveren 202
The Phoenix Bird Fugl Phønix 94
The Pigs Svinene 98
The Poor Woman and the Little Canary Bird Den fattige Kone og den lille Canariefugl 205
The Porter's Son Portnerens Søn 168
The Princess on the Pea Prindsessen paa Ærten 8
The Psyche Psychen 155
The Puppet-show Man Marionetspilleren 95
The Racers Hurtigløberne 132
The Rags Laserne 179
The Red Shoes De røde Skoe 72
The Rose Elf Rosen-Alfen 22
The Shadow Skyggen 85
The Shepherdess and the Chimney-Sweep Hyrdinden og Skorsteensfeieren 74
The Shirt Collar Flipperne 92
The Silent Book Den stumme Bog 97
The Silver Shilling Sølvskillingen 158
The Snail and the Rosebush Sneglen og Rosenhækken 156
The Snow Man Sneemanden 151
The Snow Queen Sneedronningen 68
The Snowdrop Sommergjækken 159
The Steadfast Tin Soldier Den standhaftige Tinsoldat 20
The Stone of the Wise Man De Vises Steen 133
The Storks Storkene 25
The Storm Shifts the Signboards Stormen flytter Skilt 166
The Story of a Mother Historien om en Moder 91
The Story of the Year Aarets Historie 104
The Swan's Nest Svanereden 102
The Sweethearts;or,The Top and the Ball Kjærestefolkene [Toppen og bolden] 65
The Swineherd Svinedrengen 58
The Talisman Talismanen 14
The Teapot Theepotten 160
The Thorny Road of Honor "Ærens Tornevei" 121
The Tinder Box Fyrtøiet 6
The Toad Skrubtudsen 170
The Traveling Companion Reisekammeraten 12
The Ugly Duckling Den grimme Ælling 66
The Wicked Prince Den onde Fyrste 50
The Wild Swans De vilde Svaner 21
The Will-o'-the-Wisps Are in Town Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen 162
The Wind Tells about Valdemar Daae and His Daughters Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre 134
The Windmill Veirmøllen 163
The World's Fairest Rose Verdens deiligste Rose 100
There is a Difference "Der er Forskjel" 99
Third Evening Tredie Aften 28
Thirteenth Evening Trettende Aften 38
Thirtieth Evening Tredivte Aften 56
Thirty-first Evening Een og tredivte Aften 69
Thirty-second Evening To og tredivte Aften 86
Thirty-third Evening Tre og tredivte Aften 87
This Fable is Intended for You Det er Dig, Fabelen sigter til! 13
Thousands of Years from Now Om Aartusinder 101
Thumbelina Tommelise 10
Twelfth Evening Tolvte Aften 37
Twelve by the Mail Tolv med Posten 148
Twentieth Evening Tyvende Aften 45
Twenty-eighth Evening Otte og tyvende Aften 54
Twenty-fifth Evening Fem og tyvende Aften 48
Twenty-first Evening En og tyvende Aften 51
Twenty-fourth Evening Fire og tyvende Aften 46
Twenty-ninth Evening Ni og tyvende Aften 55
Twenty-second Evening To og tyvende Aften 47
Twenty-seventh Evening Syv og tyvende Aften 49
Twenty-sixth Evening Sex og tyvende Aften 53
Twenty-third Evening Tre og tyvende Aften 52
Two Brothers To Brødre 144
Two Maidens To Jomfruer 116
Under The Willow Tree Under Piletræet 111
Urbanus Urbanus 206
Vänö and Glänö Vænø og Glænø 171
What Happened to the Thistle Hvad Tidselen oplevede 185
What Old Johanne Told Hvad gamle Johanne fortalte 196
What One Can Invent Hvad man kan hitte paa 184
What the Old Man Does is Always Right Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige 150
What the Whole Family Said Hvad hele Familien sagde 187
Which Was the Happiest? Hvem var den Lykkeligste? 176

Not translated into English (Jean Hersholt)


Work
no.
"Den korteste nat" (Kløverblomst! så sød er duften) "Den korteste nat" (Kløverblomst! så sød er duften) 2310
"Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve) "Det er liv at rejse" (Forårstågerne sig hæve) 1914
"Det har Zombien gjort" (Har du hørt om tryllelandet) "Det har Zombien gjort" (Har du hørt om tryllelandet) 1857
"Du skal le!" ("Du skal le!" blev min devise) "Du skal le!" ("Du skal le!" blev min devise) 1871
"For Danmark!" (Det er en stor alvorlig tid) "For Danmark!" (Det er en stor alvorlig tid) 1993
"Fremad!" (Fremad! frem, I danske drenge) "Fremad!" (Fremad! frem, I danske drenge) 2033
"Jeg drømte, jeg var en lille fugl" (Jeg drømte, jeg var en lille fugl) "Jeg drømte, jeg var en lille fugl" (Jeg drømte, jeg var en lille fugl) 1790
"Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet "Midsommar-Resan". En Vall-Fart af Förf. til Teckningar ur hvardagslifvet 1112
"Min lille fugl, hvor flyver du? (Min lille fugl, hvor flyver du) "Min lille fugl, hvor flyver du? (Min lille fugl, hvor flyver du) 1938
"Pandeben, øjesten, o.s.v." (Pandeben! - Godt det gror) "Pandeben, øjesten, o.s.v." (Pandeben! - Godt det gror) 1950
"Pjat, pjat" (Om tebordet sidder de damer smukt) "Pjat, pjat" (Om tebordet sidder de damer smukt) 1588
"Spørg Amagermo'er"! "Spørg Amagermo'er"! 192
"Veni creator!" (I dalen står et kloster hist i den fri natur) "Veni creator!" (I dalen står et kloster hist i den fri natur) 1562
(Alfabet-buket) (Alfabet-buket) 1983
(Amagerbonden har hollandsk blod) (Amagerbonden har hollandsk blod) 2117
(Dagen stiger) (Dagen stiger) 2113
(De storme bort! det er et Veir derude). (De storme bort! det er et Veir derude). 2155
(Den druknedes sang på østpynten af Amager) (Verden er et perspektiv, himlen futteralet) (Den druknedes sang på østpynten af Amager) (Verden er et perspektiv, himlen futteralet) 1517
(Den Sang jo klinger, som en Menuet). (Den Sang jo klinger, som en Menuet). 2152
(Den slette Urt i Soelskin staaer, den bedste tidt i Skygge). Motto af H. C. Andersen, anvendt til et Digt »Planten og Digteren« af 12-4. (Den slette Urt i Soelskin staaer, den bedste tidt i Skygge). Motto af H. C. Andersen, anvendt til et Digt »Planten og Digteren« af 12-4. 1647
(Der staaer bag Frederiksholms Canal). (Der staaer bag Frederiksholms Canal). 2052
(Det er en Høitidsfest, en Glædes Dag). (Det er en Høitidsfest, en Glædes Dag). 2150
(Efter W. Müller). (Skuffet Kjærlighed! Du ligner i din bittre, tunge Vee). (Efter W. Müller). (Skuffet Kjærlighed! Du ligner i din bittre, tunge Vee). 1785
(Gud, du stormagt, den eneste nu) (Gud, du stormagt, den eneste nu) 2510
(Havet har jeg kjær, som Dig min Pige). (Saml. Skr. X, 104). (Havet har jeg kjær, som Dig min Pige). (Saml. Skr. X, 104). 1928
(Her Wilken gik og voxte op). (Her Wilken gik og voxte op). 1987
(Hjertet er en Vugge) (Hjertet er en Vugge) 1757
(Hun drømte om Alfer i Stuens Krog). (Hun drømte om Alfer i Stuens Krog). 2253
(Hvert efterår siger løvet der faldt) (Hvert efterår siger løvet der faldt) 2514
(Hvor den natblå bølge drømmer) (Hvor den natblå bølge drømmer) 2519
(I Havet ligger Fader død) (I Havet ligger Fader død) 1815
(Infanterie mod Kavallerie). (Infanterie mod Kavallerie). 2254
(Ja gamle Minder! - derfor gik han bort). (Ja gamle Minder! - derfor gik han bort). 2153
(Ja hjem til Sjællands Bøgelund) (Ja hjem til Sjællands Bøgelund) 1808
(Jeg er en Dame med Slæb og Maneer). (Jeg er en Dame med Slæb og Maneer). 2255
(Jeg gav dem mit fulde hjerte) (Jeg gav dem mit fulde hjerte) 2115
(Jo mere tung af Frugt en Gren er vorden) (Jo mere tung af Frugt en Gren er vorden) 1642
(Jovist faaer du Sukker, men før det kan skee). (Jovist faaer du Sukker, men før det kan skee). 2256
(Læs Aftenbønnen før du sover ind). (Læs Aftenbønnen før du sover ind). 2258
(Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet). (Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet). 2276
(Med et dame-guldur) (Guld søger guld, det vil dit hjerte finde) (Med et dame-guldur) (Guld søger guld, det vil dit hjerte finde) 1941
(Med et par tekopper) (Hvad Baggesen har sagt du tit gentage) (Med et par tekopper) (Hvad Baggesen har sagt du tit gentage) 1964
(Med fire Heste jeg flyver afsted). (Med fire Heste jeg flyver afsted). 2257
(Med Orgeltoner Stormen bruser). (Saml. Skr. X, 117). (Med Orgeltoner Stormen bruser). (Saml. Skr. X, 117). 1931
(Med Seirens Grønt Soldaterne hjemdrage). (Med Seirens Grønt Soldaterne hjemdrage). 2031
(Mildt på din pande læser man: fyrstinden.) (Mildt på din pande læser man: fyrstinden.) 2125
(Mit Bibliothek er Haven her). (Saml. Skr. X, 106). (Mit Bibliothek er Haven her). (Saml. Skr. X, 106). 1929
(Mit Liv var Poesi) (Mit Liv var Poesi) 1755
(Naar Du med Tankens Blik henover Kloden drog) (Naar Du med Tankens Blik henover Kloden drog) 1643
(Nu er Theatret godt paa Gled). (Nu er Theatret godt paa Gled). 1786
(See, nu er alt istand, og de veed godt) (See, nu er alt istand, og de veed godt) 2151
(Snart er jeg glad, snart sorrigfuld). (Saml. Skr. X, 114). (Snart er jeg glad, snart sorrigfuld). (Saml. Skr. X, 114). 1930
(Tilfreds i sit hjerte og glad i sit sind) (Tilfreds i sit hjerte og glad i sit sind) 2121
(Ved Bondens Tag, der er af Straa) (Ved Bondens Tag, der er af Straa) 1927
(Ved fremmed Strand jeg tænkte Dig). (Ved fremmed Strand jeg tænkte Dig). 1783
(Vor Jord og Himmelbuen) (Vor Jord og Himmelbuen) 1640
(Vor jord, du støvgran i klodernes vrimmel!) (Vor jord, du støvgran i klodernes vrimmel!) 2513
(Vor Tid omskifter Stort og Smaat). (Vor Tid omskifter Stort og Smaat). 2010
(»I Dag er Fridag!« siger han, »men Børn«). (»I Dag er Fridag!« siger han, »men Børn«). 2154
6 indledende Smaavers 6 indledende Smaavers 2926
6 indledende Smaavers II 6 indledende Smaavers II 2927
6 Smaarim 6 Smaarim 2931
65 småvers (I graven gemmes vor jordlivs kjole) 65 småvers (I graven gemmes vor jordlivs kjole) 2124
65 småvers (Imellem fattigt græs og urt) 65 småvers (Imellem fattigt græs og urt) 2119
A Christmas Greeting to my English Friends A Christmas Greeting to my English Friends 314
A Poet's Day Dreams A Poet's Day Dreams 319
A. Bording (Den muntre skjald i muld er gemt) A. Bording (Den muntre skjald i muld er gemt) 1674
A. Böttger (Du førte os til Byrons guld) A. Böttger (Du førte os til Byrons guld) 2106
A. de Neergård og O. C. Kahrs (Bryllupssange VIII) (Nu er den tid, som allerbedst) A. de Neergård og O. C. Kahrs (Bryllupssange VIII) (Nu er den tid, som allerbedst) 2185
A. Oehlenschläger (Sidst står du her, iblandt dem allesammen) A. Oehlenschläger (Sidst står du her, iblandt dem allesammen) 1734
A. Stub (I haven vokser æbletræet smukt) A. Stub (I haven vokser æbletræet smukt) 1720
Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen 1304
Abrahamson (På kampens dag, da Danmarks helte faldt) Abrahamson (På kampens dag, da Danmarks helte faldt) 1672
Adam Holst (Du, dine forældres glæde,) Adam Holst (Du, dine forældres glæde,) 2165
Adam Oehlenschläger (Farvel, du største skjald i Norden) Adam Oehlenschläger (Farvel, du største skjald i Norden) 2011
Admiral Peter Fredrik Wulff (Snart er det vår, da stråler varmt Guds sol) Admiral Peter Fredrik Wulff (Snart er det vår, da stråler varmt Guds sol) 1985
Admiral Zahrtmann (Brus, orgeltoner, gennem kirken) Admiral Zahrtmann (Brus, orgeltoner, gennem kirken) 2062
Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai Af et Brev fra H. C. Andersen, dateret Lissabon, den 16. Mai 1125
Af et Brev fra London. (Juli 1857) Af et Brev fra London. (Juli 1857) 1115
Afsked med Spanien (Spanien, hvilken rigdom har du) Afsked med Spanien (Spanien, hvilken rigdom har du) 2197
Afsked med Toledo (Vær hilset, du fortids Toledo) Afsked med Toledo (Vær hilset, du fortids Toledo) 2194
Aftendæmring (Se, aft’nen er så stille, og himlen er så blå) Aftendæmring (Se, aft’nen er så stille, og himlen er så blå) 1583
Aftenen - (Et træsnit) (En aften dejlig som i en roman) Aftenen - (Et træsnit) (En aften dejlig som i en roman) 1505
Aftenlandskab (Se solen går ned i det dejligste rødt) Aftenlandskab (Se solen går ned i det dejligste rødt) 1529
Agentens og Diegos duet (Skilles og mødes) (Når først man begynder at miste kulør) Agentens og Diegos duet (Skilles og mødes) (Når først man begynder at miste kulør) 1837
Agnete og Havmanden Agnete og Havmanden 609
Agnetes vuggevise i havmandens slot (Sol deroppe ganger under lide) Agnetes vuggevise i havmandens slot (Sol deroppe ganger under lide) 2270
Ahasverus Ahasverus 623
Akrostichon-Gaade. To danske Digteres Navne Akrostichon-Gaade. To danske Digteres Navne 1207
Alexander Dreyschock (Han over strengene som hersker byder) Alexander Dreyschock (Han over strengene som hersker byder) 2184
Alferne paa Heden Alferne paa Heden 3
Alfernes Blomster. Et Folkesagn. (Der laae et Bondehuus, Skorstenens Røg). Alfernes Blomster. Et Folkesagn. (Der laae et Bondehuus, Skorstenens Røg). 1866
Alfsol Alfsol 601
Alhambra (Som en æolsharpe brudt itu) Alhambra (Som en æolsharpe brudt itu) 2195
Amor som fører (Jeg er ej så slem, jeg lader) Amor som fører (Jeg er ej så slem, jeg lader) 1657
Amors spillekort (Det er dog både en skam og tort) Amors spillekort (Det er dog både en skam og tort) 1557
Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag Anmeldelse af H. C. Ørsteds Foredrag 1109
Anton Rée (Se skøjteløberen jager omkring) Anton Rée (Se skøjteløberen jager omkring) 2029
Aphorismer efter Lichtenberg, Jean Paul og L. Börne Aphorismer efter Lichtenberg, Jean Paul og L. Börne 1204
April (O, april! en dejlig måned) April (O, april! en dejlig måned) 1770
Arreboe (Selv stjernens glans forsvinder ved det fjerne) Arreboe (Selv stjernens glans forsvinder ved det fjerne) 1673
Asylsang (Hør, spurven derude) Asylsang (Hør, spurven derude) 2324
At døe - det er dog sært at tænke paa At døe - det er dog sært at tænke paa 1639
At være eller ikke være At være eller ikke være 405
August (Ja, øjeblikket ene er det just) August (Ja, øjeblikket ene er det just) 1774
Augusta Jøhnke og Carl Reitzel(Bryllupssange VI) (Ved festligt bord nu tømmes skal pokalen) Augusta Jøhnke og Carl Reitzel(Bryllupssange VI) (Ved festligt bord nu tømmes skal pokalen) 2166
Augusta Petzholdt og Gottlieb Collin (Sølvbryllupssange V) (Så hurtigt flyver tiden,) Augusta Petzholdt og Gottlieb Collin (Sølvbryllupssange V) (Så hurtigt flyver tiden,) 2163
Avis aux lectrices (Jeg savner noget - skal jeg navnet sige) Avis aux lectrices (Jeg savner noget - skal jeg navnet sige) 1568
B. Bang (Der står en blomst, tilsmilet af Camene) B. Bang (Der står en blomst, tilsmilet af Camene) 1670
B. M. Bindesbøll og J. E. Wegener (Sølvbryllupssange I) (Alt vinterstorme klage) B. M. Bindesbøll og J. E. Wegener (Sølvbryllupssange I) (Alt vinterstorme klage) 1839
B. S. Ingemann (Hvad du sang ved grønne bred) B. S. Ingemann (Hvad du sang ved grønne bred) 1697
B. v. Beskov (Du kærlige, du milde, med et hjerte som få) B. v. Beskov (Du kærlige, du milde, med et hjerte som få) 2107
Baggrund til vignetterne (Hvad er det vel vi kalder poesi?) Baggrund til vignetterne (Hvad er det vel vi kalder poesi?) 1735
Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder) Balletpersonalets hilsen til fru J. L. Heiberg (Velkommen i sin hal dig byder) 2061
Barnet ved kirken (Vi over kirkegården må) Barnet ved kirken (Vi over kirkegården må) 1667
Baronens vise (1) (Ole Lukøje) (Hvor skoven dog er frisk og stor) Baronens vise (1) (Ole Lukøje) (Hvor skoven dog er frisk og stor) 2016
Baronens vise (2) (Ole Lukøje) (Livets blomst er ungdomsalder) Baronens vise (2) (Ole Lukøje) (Livets blomst er ungdomsalder) 2017
Basnæs (Der står en nybygt gård af gammel art) Basnæs (Der står en nybygt gård af gammel art) 2380
Beatrice Cenci (Italien I (Zephyr, hvorhen vil du gå) Beatrice Cenci (Italien I (Zephyr, hvorhen vil du gå) 1812
Bemærkninger Bemærkninger 1123
Bemærkninger Bemærkninger 1131
Bemærkninger til Eventyr og Historier Bemærkninger til Eventyr og Historier 1138
Berigtigelse af en Fejl i ”Mit Livs Eventyr” Berigtigelse af en Fejl i ”Mit Livs Eventyr” 1114
Berlin (Snorlige gader, palæ ved palæ,) Berlin (Snorlige gader, palæ ved palæ,) 1646
Bertel Thorvaldsen. En biographisk Skizze Bertel Thorvaldsen. En biographisk Skizze 902
Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Ny Samling. Helliget mine svenske Venner. 2919
Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave 310
Billeder fra Jylland Billeder fra Jylland 1406
Billedstormerne (Hensvundne tid, i graven lagt) Billedstormerne (Hensvundne tid, i graven lagt) 2304
Bjergsituation i Harzen (Du stolte fjeld, hvor barsk du truer der) Bjergsituation i Harzen (Du stolte fjeld, hvor barsk du truer der) 1654
Bjørnstjerne Bjørnson (Du Norges træ med frugt og blomst og knop) Bjørnstjerne Bjørnson (Du Norges træ med frugt og blomst og knop) 2179
Blade af min Dagbog Blade af min Dagbog 2910
Bolette Puggård og Emil Hartmann (Bryllupssange X) (I sangen lyder hjerteslag) Bolette Puggård og Emil Hartmann (Bryllupssange X) (I sangen lyder hjerteslag) 2243
Bregentved I På grevindens fødseldag (Der er et sted på en af Danmarks øer) Bregentved I På grevindens fødseldag (Der er et sted på en af Danmarks øer) 2100
Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen) Bregentved II Sølvbryllupsfesten (Så grøn står skoven, sommerlet går skyen) 1995
Bregentved III (En glædesfest i dag vi har) Bregentved III (En glædesfest i dag vi har) 2101
Brev dateret Kjøbenhavn, den 15de September 1836 Brev dateret Kjøbenhavn, den 15de September 1836 1135
Brev dateret Rom, den 5te December 1833 Brev dateret Rom, den 5te December 1833 1134
Brev fra Prof. H. C. Andersen, dateret Florents den 3 juni Brev fra Prof. H. C. Andersen, dateret Florents den 3 juni 1117
Brev til digteren Christian Winther (Et digt forlanger De! jeg ejer intet) Brev til digteren Christian Winther (Et digt forlanger De! jeg ejer intet) 2188
Brev til fru Saabye (Min nådige frue! - De må vide) Brev til fru Saabye (Min nådige frue! - De må vide) 2331
Brev, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868) Brev, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868) 1132
Brev, dateret: Kjøbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktøren af ” Søndags-Posten” Brev, dateret: Kjøbenhavn, den 5te April 1875, til Redaktøren af ” Søndags-Posten” 1140
Broderet på et guitarbånd (Sang i hjerte, sværd i hånd) Broderet på et guitarbånd (Sang i hjerte, sværd i hånd) 2131
Brudefolkene (På bane nu, på bane!) Brudefolkene (På bane nu, på bane!) 2340
Brudehuset II (Hvor Kongeåen skinner imellem vårens grønt) Brudehuset II (Hvor Kongeåen skinner imellem vårens grønt) 2041
Bruden fra Lammermoor Bruden fra Lammermoor 606
Bruden fra Lammermoor 1 (Fuldmånen skinner på busk og krat) Bruden fra Lammermoor 1 (Fuldmånen skinner på busk og krat) 1745
Bruden fra Lammermoor 2 (Mandens dybe, bitre sorg) Bruden fra Lammermoor 2 (Mandens dybe, bitre sorg) 1746
Bruden fra Lammermoor 3 (Stem gamle Minstrel harpen nu) Bruden fra Lammermoor 3 (Stem gamle Minstrel harpen nu) 1747
Bruden i Rørvig kirke (et sjællandsk sagn) (Klart skinner månen på den nøgne kyst) Bruden i Rørvig kirke (et sjællandsk sagn) (Klart skinner månen på den nøgne kyst) 1598
Brudstykke af en Reise i Schweitz (Meddeelt til Billedet: Løven ved Luzern) Brudstykke af en Reise i Schweitz (Meddeelt til Billedet: Løven ved Luzern) 719
Brudstykke af en rundsang (Kurvene gør just vor lykke) Brudstykke af en rundsang (Kurvene gør just vor lykke) 2335
Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn 702
Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli Brudstykke af et Brev dateret Cintra den 31. Juli 1128
Brudstykke af et Brev dateret Granada den 12. Oktober Brudstykke af et Brev dateret Granada den 12. Oktober 1120
Brudstykke af et Brev dateret Madrid den 18. December Brudstykke af et Brev dateret Madrid den 18. December 1122
Brudstykke af et Brev dateret Tanger den 3. November Brudstykke af et Brev dateret Tanger den 3. November 1121
Brudstykke af et Brev fra Spanien Brudstykke af et Brev fra Spanien 1118
Brudstykke af et Brev, dateret Valencia, den 18de September Brudstykke af et Brev, dateret Valencia, den 18de September 1119
Brus, orgel, med din stærke klang (Brus, orgel, med din stærke klang,) Brus, orgel, med din stærke klang (Brus, orgel, med din stærke klang,) 1924
Brylluppet ved Como-Søen Brylluppet ved Como-Søen 625
Burgos (Det fyger så voldsomt derude) Burgos (Det fyger så voldsomt derude) 2227
Bøgetræet (Hist står et bøgetræ på højen ene) Bøgetræet (Hist står et bøgetræ på højen ene) 1584
Bøn (Han som i stormen er vor faste borg) Bøn (Han som i stormen er vor faste borg) 1944
Børnene og den grå morlille (I hjertet sidder en lille person) Børnene og den grå morlille (I hjertet sidder en lille person) 1571
Børnenes skål (Vi har fra Østerland et eventyr) Børnenes skål (Vi har fra Østerland et eventyr) 2290
Børsen i Hamborg (Børskurs, veksler, statspapirer) Børsen i Hamborg (Børskurs, veksler, statspapirer) 2236
C. Bredahl (Hvor Holberg bygged' ved sø og skov) C. Bredahl (Hvor Holberg bygged' ved sø og skov) 1678
C. Lund (Når græsset vokser på din glemte grav) C. Lund (Når græsset vokser på din glemte grav) 1699
C. Molbech (Du vandred' ungdomsglad i Danmarks egne) C. Molbech (Du vandred' ungdomsglad i Danmarks egne) 1702
C. Søeborg (På samme gren vel flere fugle gynge) C. Søeborg (På samme gren vel flere fugle gynge) 1723
C. W. Wiehe og A. L. Wiehe, født Rosing (Guldbryllupssang.) (Fra maurerfolkets by, fra palmelandet) C. W. Wiehe og A. L. Wiehe, født Rosing (Guldbryllupssang.) (Fra maurerfolkets by, fra palmelandet) 2187
C. Wilster (De første prygl vi i skolen fik) C. Wilster (De første prygl vi i skolen fik) 1727
C. Winther (At snitte smukt i træ, en gud dig lærte) C. Winther (At snitte smukt i træ, en gud dig lærte) 1730
C.Hauch (I nattedæmring så du Guds natur C. Hauch) C.Hauch (I nattedæmring så du Guds natur C. Hauch) 1693
Cadiz (Som store, grønne fuglebur) Cadiz (Som store, grønne fuglebur) 2218
Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1939
Cantate til Fru Dorothea Melchior (Mens Skyen strøer sin Mandelblomst). Cantate til Fru Dorothea Melchior (Mens Skyen strøer sin Mandelblomst). 2289
Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. (Hvor Sneen laae paa Marken nys) Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahe's og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21. Februar 1852. (Hvor Sneen laae paa Marken nys) 2049
Capriccio (Et spejl er søens flade, det er så smuk en dag) Capriccio (Et spejl er søens flade, det er så smuk en dag) 1552
Carl Bülow (En sunken stad, som tidens strømme dølge) Carl Bülow (En sunken stad, som tidens strømme dølge) 1816
Cartagena 2 (De danser med kastagnetter) Cartagena 2 (De danser med kastagnetter) 2190
Cartagena 1 (I afrikanerbyen,) Cartagena 1 (I afrikanerbyen,) 2189
Cartagena 3 (Hvor himlen har stjerner! jeg kender jo hver) Cartagena 3 (Hvor himlen har stjerner! jeg kender jo hver) 2191
Cartagena 4 (Hvor flyver min tanke i morgen den dag) Cartagena 4 (Hvor flyver min tanke i morgen den dag) 2201
Cette (Mosrosen er nok værd at se) Cette (Mosrosen er nok værd at se) 2509
Christian den Andens Dverg Christian den Andens Dverg 506
Christian Winther (Han snitted i træet - der dufted) Christian Winther (Han snitted i træet - der dufted) 2149
Christian Wulff (Den vide verden få kun nævne kan) Christian Wulff (Den vide verden få kun nævne kan) 2156
Christians vise (Ole Lukøje) (Sundhed og godt humør tillige) Christians vise (Ole Lukøje) (Sundhed og godt humør tillige) 2014
Cigaren (Cigarens glød er et ildsted) Cigaren (Cigarens glød er et ildsted) 2219
Clara Hartmann og August Winding (Bryllupssange IX) (I prøvens tid, på alvors dag) Clara Hartmann og August Winding (Bryllupssange IX) (I prøvens tid, på alvors dag) 2239
Corfits Ulfeldt (Man opskrev dine fejl, din dyd man dulgte) Corfits Ulfeldt (Man opskrev dine fejl, din dyd man dulgte) 1935
Da hun dansede (Blev tonen synlig, o hvor smukt) Da hun dansede (Blev tonen synlig, o hvor smukt) 1973
Da hun sang (Når verden mer ej lytter til din sang) Da hun sang (Når verden mer ej lytter til din sang) 1974
Da jeg så hende igen (Vi så hinanden efter mange år) Da jeg så hende igen (Vi så hinanden efter mange år) 1949
Da Spanierne var her Da Spanierne var her 637
Dampskibet Gudenå (Det var, som en Fultons båd vi så) Dampskibet Gudenå (Det var, som en Fultons båd vi så) 2129
Danmark Danmark 644
Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge) Danmark (Er grunden god, så er der godt at bygge) 2054
Danmark og kongen (Vi gamle Danmark prise,) Danmark og kongen (Vi gamle Danmark prise,) 1740
Danmark, mit fædreland (I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme) Danmark, mit fædreland (I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme) 2013
Danserinden - Ganymed - Amor og Psyche (Thorvaldsen IV (Kunstner, mild og stor, som få!) Danserinden - Ganymed - Amor og Psyche (Thorvaldsen IV (Kunstner, mild og stor, som få!) 1963
Danske poeter i buket (En mindets urtekost du her skal få) Danske poeter i buket (En mindets urtekost du her skal få) 2251
De blaae Bjerge De blaae Bjerge 211
De danske kvinder (Den danske kvinde har fra oldtids dage) De danske kvinder (Den danske kvinde har fra oldtids dage) 2164
De danske og deres konge (Alt rejser vint'ren sit hvide telt) De danske og deres konge (Alt rejser vint'ren sit hvide telt) 1556
De Svenske i Fyen i Sommeren 1848 De Svenske i Fyen i Sommeren 1848 1111
De to Baronesser De to Baronesser 404
De to fugle (Der bygger en fugl her dybt i mit bryst) De to fugle (Der bygger en fugl her dybt i mit bryst) 1780
De to grave (Hvis er denne grav) De to grave (Hvis er denne grav) 1736
De to Ravne. (Der sidder to Ravne paa Træet hist) De to Ravne. (Der sidder to Ravne paa Træet hist) 1748
De tre gaver (Så dejligt et træ i skoven står) De tre gaver (Så dejligt et træ i skoven står) 1559
De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien) De tre nordiske rigers skål for Adam Oehlenschläger (Man skilte Skandinavien) 1910
December (Barn Jesus i en krybbe lå) December (Barn Jesus i en krybbe lå) 1779
December (Dybt i mit hjerte, hvor hun bor) December (Dybt i mit hjerte, hvor hun bor) 1778
Dejlig var Dolores! (Hun er som en rose, så frisk og blød) Dejlig var Dolores! (Hun er som en rose, så frisk og blød) 2221
Den 1. august 1829 (Da første gang jeg åbnede mit øje) Den 1. august 1829 (Da første gang jeg åbnede mit øje) 1528
Den 14. maj (Maj måned pynter med grønt vore skove) Den 14. maj (Maj måned pynter med grønt vore skove) 2089
Den 2. februar 1864 (Tillad, at jeg tager ordet) Den 2. februar 1864 (Tillad, at jeg tager ordet) 2502
Den 22. april 1847 (Bryllupssange II) (Det er en hellig dag blandt livets dage) Den 22. april 1847 (Bryllupssange II) (Det er en hellig dag blandt livets dage) 2503
Den 27de Mai 1845. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Vaaren gi'er Kys og Alting springer ud). Den 27de Mai 1845. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Vaaren gi'er Kys og Alting springer ud). 1954
Den 28de. Januar 1832. (Bølgen vugger op og ned). Den 28de. Januar 1832. (Bølgen vugger op og ned). 1739
Den blinde moder (Trommen hvirvler. De er nær) Den blinde moder (Trommen hvirvler. De er nær) 1796
Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære) Den danske Bonde og Kong Frederik den Sjette (Den danske Bonde bad: "o maae vi bære) 1886
Den fattige Dreng paa Frankerigs Throne Den fattige Dreng paa Frankerigs Throne 708
Den femte maj (1821) (De spanske lod mig deres skib bestige) Den femte maj (1821) (De spanske lod mig deres skib bestige) 1763
Den forhexede Elsker. (Nygræsk Folkesang fra Athen). (Flyv, ja flyv i sorte Fugle! reis herfra med Gud). Den forhexede Elsker. (Nygræsk Folkesang fra Athen). (Flyv, ja flyv i sorte Fugle! reis herfra med Gud). 1907
Den fremmede fugl (Ser du huset med de røde bjælker i den hvide mur) Den fremmede fugl (Ser du huset med de røde bjælker i den hvide mur) 1597
Den frivillige. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro) Den frivillige. (Jeg kan ikke blive, jeg har ingen ro) 1994
Den første Aften Den første Aften 203
Den gang vi endnu havde vår (Den gang vi endnu havde vår) Den gang vi endnu havde vår (Den gang vi endnu havde vår) 2333
Den jyske hede i regnvejr (Ak, himlen står med gråt i gråt) Den jyske hede i regnvejr (Ak, himlen står med gråt i gråt) 1582
Den lille pige i asylet (Deromme i asylet på bænke sad de små) Den lille pige i asylet (Deromme i asylet på bænke sad de små) 1920
Den medicæiske Venus (Af havets skum, så hvid og let) Den medicæiske Venus (Af havets skum, så hvid og let) 1813
Den ny sprøjte (En sprøjte har vi fået nu) Den ny sprøjte (En sprøjte har vi fået nu) 1604
Den nye Barselstue Den nye Barselstue 629
Den nye Forening. Den 28de Januar 1829. (Kold og taus Naturen sover). Den nye Forening. Den 28de Januar 1829. (Kold og taus Naturen sover). 1521
Den rejsende og hedeboeren (Ingen bjerge, intet hav) Den rejsende og hedeboeren (Ingen bjerge, intet hav) 1651
Den rædselsfulde time (Kom ej Rundetårn for nær, er det midnatstide) Den rædselsfulde time (Kom ej Rundetårn for nær, er det midnatstide) 1506
Den skjønne Grammatica, eller Badens latinske Grammatik Den skjønne Grammatica, eller Badens latinske Grammatik 503
Den stille uge (Den stille uges sørgetid) Den stille uge (Den stille uges sørgetid) 2337
Den ubekendtes mesterværk (Langs klostermuren vokste slyngplanter og geranier) Den ubekendtes mesterværk (Langs klostermuren vokste slyngplanter og geranier) 1852
Den unge herr Petersen (Og det var den unge herr Petersen) Den unge herr Petersen (Og det var den unge herr Petersen) 2138
Den Usynlige paa Sprogø Den Usynlige paa Sprogø 613
Den værste drage blev et slet humør (Den værste drage blev et slet humør) Den værste drage blev et slet humør (Den værste drage blev et slet humør) 1966
Deres kongelige højheder kronprins Frederik og prinsesse Lovisa, (Fra Nordens ishav ned til Østersøen) Deres kongelige højheder kronprins Frederik og prinsesse Lovisa, (Fra Nordens ishav ned til Østersøen) 2284
Det døende barn (Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove) Det døende barn (Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove) 1507
Det første og det sidste (Et syn jeg så på tankens stærke strøm) Det første og det sidste (Et syn jeg så på tankens stærke strøm) 1623
Det sjunkne Kloster Det sjunkne Kloster 5
Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår) Det skønne (Ét er der, ét som ej forgår) 2175
Det store julebord (Hvor byens damer trækker på parade) Det store julebord (Hvor byens damer trækker på parade) 1737
Det syge hjerte (Hvad kommer du fra kirken her) Det syge hjerte (Hvad kommer du fra kirken her) 1793
Det syge Hjerte. (Kjære Piger! vil I vide). Det syge Hjerte. (Kjære Piger! vil I vide). 1533
Deviser med Presenterne paa et Juletræe Deviser med Presenterne paa et Juletræe 2905
Digt fremsagt af Skuespiller W. Holst ved Kunstnerkarnevalet i Casino den 20. Marts 1860. (Hvor før, som en Bouquet paa Vandet laa). Digt fremsagt af Skuespiller W. Holst ved Kunstnerkarnevalet i Casino den 20. Marts 1860. (Hvor før, som en Bouquet paa Vandet laa). 2173
Digte Digte 1301
Digte af H. C. Andersen I Digte af H. C. Andersen I 2909
Digte af H. C. Andersen II Digte af H. C. Andersen II 2911
Digte af H. C. Andersen IV Digte af H. C. Andersen IV 2921
Digte af H. C. Andersen V Digte af H. C. Andersen V 2923
Digte af H. C. Andersen VI Digte af H. C. Andersen VI 2929
Digte af H.C. Andersen III Digte af H.C. Andersen III 2915
Digte fra Spanien Digte fra Spanien 2930
Digte, gamle og nye Digte, gamle og nye 1306
Digteren Adalbert von Chamisso (Så har jeg mistet dig, du ejegode) Digteren Adalbert von Chamisso (Så har jeg mistet dig, du ejegode) 1858
Digteren Bernhard Severin Ingemann Digteren Bernhard Severin Ingemann 908
Digteren Frederik Høegh Guldberg (En gammel ædel skjald os her forlod) Digteren Frederik Høegh Guldberg (En gammel ædel skjald os her forlod) 2053
Digteren og Amor (Jeg min kærlighed må dølge) Digteren og Amor (Jeg min kærlighed må dølge) 1591
Digterskibet (Midt i det uendelige) Digterskibet (Midt i det uendelige) 1575
Dorothea Henriques og Moritz Melchior (Sølvbryllupssange VII) (Søvbryllupsklokkerne ringer) Dorothea Henriques og Moritz Melchior (Sølvbryllupssange VII) (Søvbryllupsklokkerne ringer) 2291
Drengen og hundehvalpen (En velopdragen lille hund) Drengen og hundehvalpen (En velopdragen lille hund) 2297
Drengen og moderen på heden (O sig mig dog, kær’ moder, hvad aldrig du har sagt) Drengen og moderen på heden (O sig mig dog, kær’ moder, hvad aldrig du har sagt) 1608
Drengen ved moderens dødsleje (Græd ej moder, ellers dør du jo) Drengen ved moderens dødsleje (Græd ej moder, ellers dør du jo) 1518
Drikkevise (På Langebro) (Stem nu i, så det kan runge) Drikkevise (På Langebro) (Stem nu i, så det kan runge) 2234
Dronningen paa 16 Aar Dronningen paa 16 Aar 608
Du fatter ej bølgernes evige gang (Du fatter ej bølgernes evige gang) Du fatter ej bølgernes evige gang (Du fatter ej bølgernes evige gang) 1594
Dykker-Klokken Dykker-Klokken 1
Dødningen Dødningen 2
Dødsøjeblikket (Hvad er det dog, som lyser? det lutres for min sans) Dødsøjeblikket (Hvad er det dog, som lyser? det lutres for min sans) 1537
E. Hornemann (Fra havdybet klinger det natten lang) E. Hornemann (Fra havdybet klinger det natten lang) 2027
E. Storm ("Herr Zinklar drog over salten sø") E. Storm ("Herr Zinklar drog over salten sø") 1718
Edderkoppen (Kan du mindes dig, skøn flue!) Edderkoppen (Kan du mindes dig, skøn flue!) 1652
Eduard Helsted (Han jager af sted med svalernes flugt) Eduard Helsted (Han jager af sted med svalernes flugt) 2026
Efter en dramatisk forestilling (Er stykket dumt og publikum med) Efter en dramatisk forestilling (Er stykket dumt og publikum med) 1979
Efter genoptagelsen af Holbergs "De usynlige" (Hos Holberg elskov er pedanteri,) Efter genoptagelsen af Holbergs "De usynlige" (Hos Holberg elskov er pedanteri,) 2158
Efter H. Heine (I mit bryst er klokkeklang) Efter H. Heine (I mit bryst er klokkeklang) 2266
Eisleben (Mellem høje, grønne bakker) Eisleben (Mellem høje, grønne bakker) 1655
Elbkongens brud (Det er så stille i fjendens lejr) Elbkongens brud (Det er så stille i fjendens lejr) 1661
Elegi ved en moders død (Du døde fra mig, du, hvem dette hjerte) Elegi ved en moders død (Du døde fra mig, du, hvem dette hjerte) 2518
Elskeren og Fuglen. (Høit paa Grenen Fuglen gynger) Elskeren og Fuglen. (Høit paa Grenen Fuglen gynger) 1593
Elskerens sang (Højt på bjerget, hvor skyerne går) Elskerens sang (Højt på bjerget, hvor skyerne går) 1791
En Comedie i det Grønne En Comedie i det Grønne 616
En Digters Bazar En Digters Bazar 711
En digters sidste sang (Løft mig kun bort, du stærke død) En digters sidste sang (Løft mig kun bort, du stærke død) 1946
En Episode af Ole Bulls Liv En Episode af Ole Bulls Liv 901
En forårsfest i Rom ("Nu skriv en vise!" blev der sagt) En forårsfest i Rom ("Nu skriv en vise!" blev der sagt) 2177
En fæl historie (Barsk sidder drotten i skarlagen rødt) En fæl historie (Barsk sidder drotten i skarlagen rødt) 1553
En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved En geographisk Beskrivelse af det menneskelige Hoved 1206
En hustru (En hustru smykker huset som en ranke) En hustru (En hustru smykker huset som en ranke) 1934
En Landsbyhistorie En Landsbyhistorie 634
En lille flugt til Rom den 8. marts 1835 (Fra nord, hvor tågen skygger) En lille flugt til Rom den 8. marts 1835 (Fra nord, hvor tågen skygger) 1817
En moders skål (Om også ude stormens slag) En moders skål (Om også ude stormens slag) 2501
En Nat i Roeskilde En Nat i Roeskilde 627
En rejsende (I den lille købstad er en gade) En rejsende (I den lille købstad er en gade) 1874
En rigtig Soldat En rigtig Soldat 612
En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere En Samling Digterblomster og Aforismer af forskellige Forfattere 1205
En Spadseretour gjennem Posilip-Grotten ved Neapel En Spadseretour gjennem Posilip-Grotten ved Neapel 706
En splinterny dansevise (Spil lystigt på violen, ) En splinterny dansevise (Spil lystigt på violen, ) 2314
En stemning (Tanker flyver fra sjælen) En stemning (Tanker flyver fra sjælen) 2300
En stemning (Hvad der skal ske, det sker, derpå jeg tror) En stemning (Hvad der skal ske, det sker, derpå jeg tror) 2344
En tysk ballade (Engang - men det er nu længe siden) En tysk ballade (Engang - men det er nu længe siden) 1561
En ung Digters Sang. (Det var vist tungt for min bedste Ven) En ung Digters Sang. (Det var vist tungt for min bedste Ven) 1826
En Ødeland En Ødeland 650
End ligger jorden i sneens svøb (Lykke-Peer) (End ligger jorden i sneens svøb) End ligger jorden i sneens svøb (Lykke-Peer) (End ligger jorden i sneens svøb) 2287
Epigrammatiske digte I (Jeg slutter snildt af min natur) Epigrammatiske digte I (Jeg slutter snildt af min natur) 1638
Epigrammatiske digte II (Ej ros, ej dadel standser skjaldens flugt) Epigrammatiske digte II (Ej ros, ej dadel standser skjaldens flugt) 1799
Epigrammatiske digte III (Hvad er vort liv fra vuggen til vor båre) Epigrammatiske digte III (Hvad er vort liv fra vuggen til vor båre) 1534
Epigrammatiske digte IV (Derud i verden hjertet må) Epigrammatiske digte IV (Derud i verden hjertet må) 1781
Epigrammatiske digte IX (Jeg drømmer stolt, vil De min bog modtage) Epigrammatiske digte IX (Jeg drømmer stolt, vil De min bog modtage) 1784
Epigrammatiske digte V (Du, som så ofte læste i mit hjerte) Epigrammatiske digte V (Du, som så ofte læste i mit hjerte) 1800
Epigrammatiske digte VI (Hvad hjertet drømte, hvad øjet så) Epigrammatiske digte VI (Hvad hjertet drømte, hvad øjet så) 1801
Epigrammatiske digte VII (Skjaldens dybe sorg og lyst) Epigrammatiske digte VII (Skjaldens dybe sorg og lyst) 1802
Epigrammatiske digte VIII (Lad ej vort venskabs skønne drømmeland) Epigrammatiske digte VIII (Lad ej vort venskabs skønne drømmeland) 1803
Epigrammatiske digte X (Skøn på det, mens du har mig) Epigrammatiske digte X (Skøn på det, mens du har mig) 1804
Epigrammatiske digte XI (Lad tidens ege kaste dunkle skygger) Epigrammatiske digte XI (Lad tidens ege kaste dunkle skygger) 1805
Epigrammatiske digte XII (Min tankes tanke ene du er vorden) Epigrammatiske digte XII (Min tankes tanke ene du er vorden) 1744
Epigrammatiske digte XIII (Lad hav og sø os skille ad) Epigrammatiske digte XIII (Lad hav og sø os skille ad) 1756
Epigrammatiske digte XIV (Af få et velment råd jeg fik) Epigrammatiske digte XIV (Af få et velment råd jeg fik) 1782
Epilog (Højstærede! - jeg tror De vil mig kende) Epilog (Højstærede! - jeg tror De vil mig kende) 1971
Epilog fremsagt af Hr. Cetti ved hans sidste Fremtrædelse paa Scenen den 14de Mai 1845. (Endt er Rollen! endt den sidste Aften). Epilog fremsagt af Hr. Cetti ved hans sidste Fremtrædelse paa Scenen den 14de Mai 1845. (Endt er Rollen! endt den sidste Aften). 1952
Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne) Epiloger I (Jeg ved om farverne, de er skønne) 1849
Epiloger II (Når man så godt som hver en aften må) Epiloger II (Når man så godt som hver en aften må) 2493
Epiloger III (En epilog - dens kreds går vidt) Epiloger III (En epilog - dens kreds går vidt) 2259
Epiloger IV (Hver af os gemmer i sin hjertekrog) Epiloger IV (Hver af os gemmer i sin hjertekrog) 2494
Erklæring i Anledning af Kritik i A. P. Berggreens i ”Musikalsk Tidende”, Nr. 7 af ”Poetisk Jydepotte” fremsagt ved Hr. Sahlertz Erklæring i Anledning af Kritik i A. P. Berggreens i ”Musikalsk Tidende”, Nr. 7 af ”Poetisk Jydepotte” fremsagt ved Hr. Sahlertz 1108
Et barns skriftemål (I regning er jeg noget sen) Et barns skriftemål (I regning er jeg noget sen) 2308
Et besøg i Portugal 1866 1 (Hvor alt i dette land er skønt) Et besøg i Portugal 1866 1 (Hvor alt i dette land er skønt) 2277
Et besøg i Portugal 1866 3 (Hvor aftenen er dejlig, forfriskende mild) Et besøg i Portugal 1866 3 (Hvor aftenen er dejlig, forfriskende mild) 2279
Et besøg i Portugal 1866 4 (Jeg Guds verden har set) Et besøg i Portugal 1866 4 (Jeg Guds verden har set) 2252
Et besøg i Portugal 1866 5 (Når, om Gud vil, snart jeg vandrer) Et besøg i Portugal 1866 5 (Når, om Gud vil, snart jeg vandrer) 2280
Et Besøg hos Charles Dickens i Sommeren 1857 Et Besøg hos Charles Dickens i Sommeren 1857 716
Et Besøg i Portugal 1866 Et Besøg i Portugal 1866 721
Et besøg i Portugal 1866 2 (Er du i verden vide) Et besøg i Portugal 1866 2 (Er du i verden vide) 2278
Et besøg i Portugal 1866 6 (Du evighedens gåde) Et besøg i Portugal 1866 6 (Du evighedens gåde) 2249
Et Blad, skrevet i Norge Et Blad, skrevet i Norge 724
Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren 1133
Et Børneeventyr Et Børneeventyr 4
Et Curiosum fra 1822 Et Curiosum fra 1822 1141
Et digt om konerne (En kurvemager havde gjort) Et digt om konerne (En kurvemager havde gjort) 1879
Et Kapitel af en paatænkt historisk Sverigesroman Et Kapitel af en paatænkt historisk Sverigesroman 725
Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat Et kjøbenhavnsk Eventyr Nytaarsnat 1201
Et lille Digt. (Skrevet under mit Ophold i Rom 1833). (Du er i Roma, Verdens gamle Stad). Et lille Digt. (Skrevet under mit Ophold i Rom 1833). (Du er i Roma, Verdens gamle Stad). 1844
Et Par Ord om 'Hyldemoer' Et Par Ord om 'Hyldemoer' 1113
Et par ord ved scenens genåbning den 1. december 1857 (På Kongens Nytorv stod et gammelt hus) Et par ord ved scenens genåbning den 1. december 1857 (På Kongens Nytorv stod et gammelt hus) 2160
Et Stambogsblad. Underskrevet: Slagelse, den 21de April 1826. (Erindring er en venlig fager Mø). Et Stambogsblad. Underskrevet: Slagelse, den 21de April 1826. (Erindring er en venlig fager Mø). 2320
Et Stykke Kage til den lille XXX, for hans Ricochets mod Hr. Andersen af ”En Beundrer af XXX” Et Stykke Kage til den lille XXX, for hans Ricochets mod Hr. Andersen af ”En Beundrer af XXX” 1102
Et Vers, skrevet til Skizzen efter Marstrands Malerie: »en Dame i Vinden«. (Hver Dag hun løb for Vinden). Et Vers, skrevet til Skizzen efter Marstrands Malerie: »en Dame i Vinden«. (Hver Dag hun løb for Vinden). 1869
Et vinterparti (Det dundrer stærkt under hestens hov) Et vinterparti (Det dundrer stærkt under hestens hov) 1637
Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863. Eventyr og Historier. Andet Bind. 1863. 328
Eventyr og Historier. Femte Bind. 1874. Eventyr og Historier. Femte Bind. 1874. 337
Eventyr og Historier. Fjerde Bind. 1871. Eventyr og Historier. Fjerde Bind. 1871. 334
Eventyr og Historier. Første Bind. 1862. Eventyr og Historier. Første Bind. 1862. 327
Eventyr og Historier. Tredie Bind. 1870. Eventyr og Historier. Tredie Bind. 1870. 333
Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Andet Hefte. 1835. Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Andet Hefte. 1835. 302
Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835. Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Hefte. 1835. 301
Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Tredie Hefte. 1837. Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Tredie Hefte. 1837. 303
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte. 1839. Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte. 1839. 305
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838. Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte. 1838. 304
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. 307
Eventyr. 1850. Eventyr. 1850. 316
Ewald. (Balder og Rolf, Du fremkaldte, brynnie-klædt). Ewald. (Balder og Rolf, Du fremkaldte, brynnie-klædt). 1787
F. C. Sibbern (Selv uden mandens navn og hvert hentydningsstof) F. C. Sibbern (Selv uden mandens navn og hvert hentydningsstof) 1716
F. H. Guldberg (Til kirkegården skotter børneflokken) F. H. Guldberg (Til kirkegården skotter børneflokken) 1691
F. J. Hansen (Du synger ungdomsglad med smil på kind) F. J. Hansen (Du synger ungdomsglad med smil på kind) 1689
Fantasi og vanvid (Bag brombærhækken hist ved afgrundsranden) Fantasi og vanvid (Bag brombærhækken hist ved afgrundsranden) 1525
Fantasi ved Vesterhavet (Er disse høje, sorte masser fjelde) Fantasi ved Vesterhavet (Er disse høje, sorte masser fjelde) 1610
Fantasibillede (Uden græs og blomster, uden høje fjelde) Fantasibillede (Uden græs og blomster, uden høje fjelde) 1603
Fantasistykke i min egen manér (I Himlen sidder Guds engle små) Fantasistykke i min egen manér (I Himlen sidder Guds engle små) 1542
Farvel til H. P. Holst da han rejste til Italien (Flyv ned mod syd, se der de rige skatte) Farvel til H. P. Holst da han rejste til Italien (Flyv ned mod syd, se der de rige skatte) 1902
Farvel til Italien (Italien III (Jeg så det land, hvis luft har himmelsk lyst) Farvel til Italien (Italien III (Jeg så det land, hvis luft har himmelsk lyst) 1809
Farvel til kong Frederik den Syvende (Nu kommer kongens lig! - Du folkekære) Farvel til kong Frederik den Syvende (Nu kommer kongens lig! - Du folkekære) 2231
Farvel! (Farvel, prinsesse Dagmar, du går til storhed og glans) Farvel! (Farvel, prinsesse Dagmar, du går til storhed og glans) 2250
Fastelavn - (En skitse) (Fastelavn idyllisk står med sin gås i hånden) Fastelavn - (En skitse) (Fastelavn idyllisk står med sin gås i hånden) 1550
Fastelavnssang (Nordens kraft er ej forsvunden) Fastelavnssang (Nordens kraft er ej forsvunden) 1503
Fastelavnsvise (Her flammer glædens kerte) Fastelavnsvise (Her flammer glædens kerte) 1789
Februar (Månen, som en havfrue, fra den fjerne old) Februar (Månen, som en havfrue, fra den fjerne old) 1765
Femten Eventyr og Historier. 1867. Femten Eventyr og Historier. 1867. 331
Festen paa Kenilworth Festen paa Kenilworth 641
Festen på Kenilworth 1. (Brødre, meget langt herfra) Festen på Kenilworth 1. (Brødre, meget langt herfra) 1828
Festen på Kenilworth 2. (Hvad hjertet her sig klynger til) Festen på Kenilworth 2. (Hvad hjertet her sig klynger til) 1829
Festen på Kenilworth 3. Drikkesang (Bacchus er den største mand) Festen på Kenilworth 3. Drikkesang (Bacchus er den største mand) 1830
Festen på Kenilworth 4. Romance (Hyrden græsser sine får) Festen på Kenilworth 4. Romance (Hyrden græsser sine får) 1831
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 2 (Du som en husalf stille sysler inde) Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 2 (Du som en husalf stille sysler inde) 2468
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 3 (Dit barnesmil, dit tankefulde øje) Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 3 (Dit barnesmil, dit tankefulde øje) 2469
Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 4 (Bogen kom først og jeg kom sidst) Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 4 (Bogen kom først og jeg kom sidst) 2470
Flyttedagen i april (Nu vintrens gamle gubbe forlader sit logi) Flyttedagen i april (Nu vintrens gamle gubbe forlader sit logi) 1549
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 502
Foran i et eksemplar af "Eventyr" (Bogladen er en sand Aladdins hule) Foran i et eksemplar af "Eventyr" (Bogladen er en sand Aladdins hule) 2132
Forhæng for vignetterne (Det er slet ingen karakteristik) Forhæng for vignetterne (Det er slet ingen karakteristik) 1669
Formens evige magi (Om kageformen, eller selve kagen) Formens evige magi (Om kageformen, eller selve kagen) 1668
Fornuftgiftermaalet Nr. 2. En Dramatisk Drøm paa Skagens Rev Fornuftgiftermaalet Nr. 2. En Dramatisk Drøm paa Skagens Rev 605
Fortale af H. C. Andersen, til ”Konstnerfamilien” Fortale af H. C. Andersen, til ”Konstnerfamilien” 1110
Fortale til Agnete og Havmanden Fortale til Agnete og Havmanden 1106
Fortale til Subskriptionsindbydelse paa ”Improvisatoren” Fortale til Subskriptionsindbydelse paa ”Improvisatoren” 1107
Fortrøstning (Ej nogen ved, hvad i morgen sker) Fortrøstning (Ej nogen ved, hvad i morgen sker) 2230
Fortællingen om cigaren (På Cuba stod de sorte piger og skar tobaksplanter) Fortællingen om cigaren (På Cuba stod de sorte piger og skar tobaksplanter) 2217
Fortællinger og Digte af H. C. Andersen Fortællinger og Digte af H. C. Andersen 2925
Forvisning (Endnu er ej Danmark en kæmpegrav) Forvisning (Endnu er ej Danmark en kæmpegrav) 2238
Fra domkirken i Cordoba (Du evige Gud, så kærlig og god) Fra domkirken i Cordoba (Du evige Gud, så kærlig og god) 2225
Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866 Fra H. C. Andersens Reise. Brev dateret Setubal den 19de Juni 1866 1127
Fra min rejse i foråret 1872 (Vi kom fra kejserstaden,) Fra min rejse i foråret 1872 (Vi kom fra kejserstaden,) 2382
Fra Quirinalhaven (I syd er vintren vår og våren sommer) Fra Quirinalhaven (I syd er vintren vår og våren sommer) 2347
Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør 701
Fragmenter af en ufuldført historisk Roman Fragmenter af en ufuldført historisk Roman 505
Fragmenter af H. C. Andersens »Ahasverus« Fragmenter af H. C. Andersens »Ahasverus« 620
Frands’ vise (På Langebro) (Så underligt drejer sig lykken om) Frands’ vise (På Langebro) (Så underligt drejer sig lykken om) 2235
Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen (Hun var en kvinde af et sjældent værd) Fru A. C. D. Drewsen, født Lassen (Hun var en kvinde af et sjældent værd) 2506
Fru Bournonville (Hvem Gud har kær gav han geniets flamme) Fru Bournonville (Hvem Gud har kær gav han geniets flamme) 2110
Fru Emma Hartmann (Her et hjerte har hørt op at banke) Fru Emma Hartmann (Her et hjerte har hørt op at banke) 2040
Fru Henriette Wulff født Weinholdt (I hjemmet er nu sorgens stille kval) Fru Henriette Wulff født Weinholdt (I hjemmet er nu sorgens stille kval) 1838
Fru konferensrådinde Collin født Hornemann (Hvor lykkeligt, som du at slumre ind) Fru konferensrådinde Collin født Hornemann (Hvor lykkeligt, som du at slumre ind) 1953
Fru Lindegaard (Jeg ved et sted midt på den fynske ø) Fru Lindegaard (Jeg ved et sted midt på den fynske ø) 1850
Fru v. Beskov (Din sjæl er blød og gennemsigtig selv) Fru v. Beskov (Din sjæl er blød og gennemsigtig selv) 2108
Frøken Christy Hohlenberg (Fra Hindustan, - som digterne sige) Frøken Christy Hohlenberg (Fra Hindustan, - som digterne sige) 2111
Fuglen i Pæretræet Fuglen i Pæretræet 633
Fyn (Ved tanken om min fødeø) Fyn (Ved tanken om min fødeø) 1614
Fyn og Schweiz (Odins ø med Palnatokes grav) Fyn og Schweiz (Odins ø med Palnatokes grav) 2322
Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går) Fædrelandet (Ægypteren ved Nilen går) 1895
Fædrelandske Vers og Sange under Krigen Fædrelandske Vers og Sange under Krigen 1307
Gefion (Kong Gylfe sidder i gildehus) Gefion (Kong Gylfe sidder i gildehus) 1742
Gehejmeråd J. Collin I (Der er et hus afsondret ved et gitter) Gehejmeråd J. Collin I (Der er et hus afsondret ved et gitter) 2102
Gehejmeråd J. Collin II (Alverden rejser nu, det er jo moden,) Gehejmeråd J. Collin II (Alverden rejser nu, det er jo moden,) 1991
Gengangerbrevenes forfatter (Man troede før, at ånder ej bare formens bånd) Gengangerbrevenes forfatter (Man troede før, at ånder ej bare formens bånd) 1688
Georg Carstensen (Som vildsom fugl du flere gange fløj) Georg Carstensen (Som vildsom fugl du flere gange fløj) 2105
Giuseppe Siboni (Han lyttede med sydlig ild og lyst) Giuseppe Siboni (Han lyttede med sydlig ild og lyst) 1872
Gjenfærdet ved Palnatokes Grav Gjenfærdet ved Palnatokes Grav 501
Granada I , 1 (Held mig! Granada jeg ser) Granada I , 1 (Held mig! Granada jeg ser) 2208
Granada I , 2 (Ja havblå er hendes øjne,) Granada I , 2 (Ja havblå er hendes øjne,) 2209
Granada I , 3 (I Granada er det mån’skin) Granada I , 3 (I Granada er det mån’skin) 2210
Granada I , 4 (Jeg leve vil i Granada) Granada I , 4 (Jeg leve vil i Granada) 2211
Granada II, 1 (Bibelens Job, ham kender du vel) Granada II, 1 (Bibelens Job, ham kender du vel) 2212
Granada II, 2 (Giv af dit hjerte til folk og til slægt) Granada II, 2 (Giv af dit hjerte til folk og til slægt) 2213
Granada II, 3 (Den, som jeg gav af mit hjerteblod) Granada II, 3 (Den, som jeg gav af mit hjerteblod) 2214
Granattræet (I våren er hver blomst en flamme) Granattræet (I våren er hver blomst en flamme) 2362
Grethes glæde over sommeren (I denne måned flytter vi på landet) Grethes glæde over sommeren (I denne måned flytter vi på landet) 1749
Grev Joachim Moltke-Bregentved (Tænk kun på ham hvis støv er graven bragt) Grev Joachim Moltke-Bregentved (Tænk kun på ham hvis støv er graven bragt) 2143
Grille! (Derud, derud, langt fra det kolde nord) Grille! (Derud, derud, langt fra det kolde nord) 2520
Gråt vejr (Den våde tåge hænger dorsk over mark og by) Gråt vejr (Den våde tåge hænger dorsk over mark og by) 1532
Guldbryllupsvise, ved Bogbinder F. Milos og Hustrus Guldbryllup i Odense den 9. Maj 1837. (Tabt vi Paradiset saae). Guldbryllupsvise, ved Bogbinder F. Milos og Hustrus Guldbryllup i Odense den 9. Maj 1837. (Tabt vi Paradiset saae). 1845
Gurre (Hvor Nilen vander Ægypterens jord) Gurre (Hvor Nilen vander Ægypterens jord) 1913
H. C. Andersen og de amerikanske Børn H. C. Andersen og de amerikanske Børn 1137
H. C. Andersens Eventyr (Her har du nøglen, om jeg så tør sige) H. C. Andersens Eventyr (Her har du nøglen, om jeg så tør sige) 2095
H. C. Bunkeflod (Tråden brister, rokken står, spindevisen tier) H. C. Bunkeflod (Tråden brister, rokken står, spindevisen tier) 1679
H. C. Sneedorf (Vel svigter den vingede ganger tit) H. C. Sneedorf (Vel svigter den vingede ganger tit) 1717
H. C. Ørsted (Han var så sand, han var så ejegod) H. C. Ørsted (Han var så sand, han var så ejegod) 2039
H. C. Ørsted (Da tanke-lynet udsprang fra din pande) H. C. Ørsted (Da tanke-lynet udsprang fra din pande) 2022
H. S. Paulli (Så vims og urolig, som mågernes hær) H. S. Paulli (Så vims og urolig, som mågernes hær) 2028
H.C. Andersen. Samlede Skrifter. Anden Udgave. H.C. Andersen. Samlede Skrifter. Anden Udgave. 1036
H.C. Andersens Samlede Skrifter. Supplement til »Mit Livs Eventyr« H.C. Andersens Samlede Skrifter. Supplement til »Mit Livs Eventyr« 1034
Han er ikke født Han er ikke født 636
Hans og Grethe Hans og Grethe 212
Haste (Den lille svale fik ej ørnens flugt) Haste (Den lille svale fik ej ørnens flugt) 1692
Havblik (Har du set havet i en klar og stille nat) Havblik (Har du set havet i en klar og stille nat) 1589
Havet ved Tanger (Hører du havets susende tone) Havet ved Tanger (Hører du havets susende tone) 2216
Havfruen ved Samsø - (Et sagn) (Det er sildigt alt på aft'nen, stormen stiger mer og mer) Havfruen ved Samsø - (Et sagn) (Det er sildigt alt på aft'nen, stormen stiger mer og mer) 1581
Hende jeg mener (Jeg synger her om to - betænk engang) Hende jeg mener (Jeg synger her om to - betænk engang) 1759
Henriette Hanck Henriette Hanck 903
Henriette Wulff (I det brændende skib på det rullende hav) Henriette Wulff (I det brændende skib på det rullende hav) 2162
Henrik Hertz (I kunstens hal nu vajer sorgens fane) Henrik Hertz (I kunstens hal nu vajer sorgens fane) 2286
Herman Løvenskjold (Du gav “sylfiden” smukke tonevinger) Herman Løvenskjold (Du gav “sylfiden” smukke tonevinger) 2104
Herregårdsskytterne (Som tegn om gamle tider hjemme) Herregårdsskytterne (Som tegn om gamle tider hjemme) 2032
Herrens bøn (Læs aften og morgen dit fadervor) Herrens bøn (Læs aften og morgen dit fadervor) 2336
Hilsen af norske og svenske frivillige, som deltog i kampen de to første krigsår (Velsignet er den dag i dag) Hilsen af norske og svenske frivillige, som deltog i kampen de to første krigsår (Velsignet er den dag i dag) 2038
Hilsen Nytaars Nat. (Og nu Farvel Du gamle Aar). Hilsen Nytaars Nat. (Og nu Farvel Du gamle Aar). 2083
Historien om en Moder i Femten Sprog. 1875. Historien om en Moder i Femten Sprog. 1875. 338
Historier. 1855. Historier. 1855. 320
Historier. Anden Samling. 1853. Historier. Anden Samling. 1853. 318
Historier. Første Samling. 1852. Historier. Første Samling. 1852. 317
Hjemmet (Når hjemme man på gadens bræt) Hjemmet (Når hjemme man på gadens bræt) 2046
Hjemve (Om aft'nen i det lille, snævre kammer) Hjemve (Om aft'nen i det lille, snævre kammer) 1606
Hjertesorg (Man har et sagn om nøkken) Hjertesorg (Man har et sagn om nøkken) 1942
Hjertesuk af en udtjent damekjole (Der var en tid, da jeg var ganske ny) Hjertesuk af en udtjent damekjole (Der var en tid, da jeg var ganske ny) 1539
Hjertesuk til månen (Hulde måne, stig fra skyen frem) Hjertesuk til månen (Hulde måne, stig fra skyen frem) 1509
Hjertets drømme (I den gyngende båd, på den svulmende sø) Hjertets drømme (I den gyngende båd, på den svulmende sø) 1649
Hjertets Melodier Hjertets Melodier 1402
Hjertets melodier I (To brune øjne jeg nylig så) Hjertets melodier I (To brune øjne jeg nylig så) 1616
Hjertets melodier II (Min tanke er et mægtigt fjeld) Hjertets melodier II (Min tanke er et mægtigt fjeld) 1617
Hjertets melodier III (Du gav mig blomster, hvis de læge kunne) Hjertets melodier III (Du gav mig blomster, hvis de læge kunne) 1618
Hjertets melodier IV (En digterverden er så navnløs stor) Hjertets melodier IV (En digterverden er så navnløs stor) 1619
Hjertets melodier V (Henvisned' er de blomster du mig gav) Hjertets melodier V (Henvisned' er de blomster du mig gav) 1620
Hjertets melodier VI (Ørkenens søn) (Den vilde hingst jeg tumler) Hjertets melodier VI (Ørkenens søn) (Den vilde hingst jeg tumler) 1621
Hjertets melodier VII (Jeg elsker dig - dig, som jeg ej tør sige) Hjertets melodier VII (Jeg elsker dig - dig, som jeg ej tør sige) 1622
Hjertets melodier VIII (Man har et sagn - et eventyr) Hjertets melodier VIII (Man har et sagn - et eventyr) 1592
Hjertetyven (Bekendt er Amor jo, det slemme skarn) Hjertetyven (Bekendt er Amor jo, det slemme skarn) 1601
Hofjuveler Michelsen og hustru, født Hansen (Sølvbryllupssange VIII) (Sølvbryllupsklokker ringer. Hør!) Hofjuveler Michelsen og hustru, født Hansen (Sølvbryllupssange VIII) (Sølvbryllupsklokker ringer. Hør!) 2293
Holger Danske (Det gotisk, gamle Kronborg i månelyset står) Holger Danske (Det gotisk, gamle Kronborg i månelyset står) 1548
Holsteneren, geheimestatsminister grev Conrad Rantzau af Breitenburg (I stilhed tit du gik til snildets vrå) Holsteneren, geheimestatsminister grev Conrad Rantzau af Breitenburg (I stilhed tit du gik til snildets vrå) 1956
Hr. Mickel i Odense (Et fremmed navn det hjælper straks) Hr. Mickel i Odense (Et fremmed navn det hjælper straks) 1706
Hr. Rasmussen Hr. Rasmussen 643
Hvad den lille hund siger (Jeg vil til benet, jeg vil til fadet) Hvad den lille hund siger (Jeg vil til benet, jeg vil til fadet) 1986
Hvad jeg elsker (Jeg elsker havet, når det stormer vildt) Hvad jeg elsker (Jeg elsker havet, når det stormer vildt) 1596
Hvile på heden (Sørgende, stor ligger foran os) Hvile på heden (Sørgende, stor ligger foran os) 1607
Hyldemoer Hyldemoer 630
Hytten (Hvor bølgen højt mod kysten slår) Hytten (Hvor bølgen højt mod kysten slår) 1605
Håndværkerens vise (Hver hædersstand sin skønhed har) Håndværkerens vise (Hver hædersstand sin skønhed har) 2072
I Afrika (Jeg er ovre i Marokko) I Afrika (Jeg er ovre i Marokko) 2186
I Alcazars have (Ja vel, vi er midt i november) I Alcazars have (Ja vel, vi er midt i november) 2220
I badehuset ved herregården Corselitze (Åbne strand ved Corselitze!) I badehuset ved herregården Corselitze (Åbne strand ved Corselitze!) 2517
I brudehuset I (Se nu er brudehuset gjort) I brudehuset I (Se nu er brudehuset gjort) 2012
I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,) I brudehuset III (Der er en ø, derhen fra hele landet,) 2051
I Christianis stambog (Tak for dit ærlige håndtryk, tak for dine øjnes ord) I Christianis stambog (Tak for dit ærlige håndtryk, tak for dine øjnes ord) 1970
I dansen (Jeg danser længe, jeg danser kort) I dansen (Jeg danser længe, jeg danser kort) 2015
I den yngste af Casalis Tuteins sønners stambog (Du har mig hjem igen i Danmark sat) I den yngste af Casalis Tuteins sønners stambog (Du har mig hjem igen i Danmark sat) 1982
I dødsstunden (Jeg er så glad, så sjælefro) I dødsstunden (Jeg er så glad, så sjælefro) 2268
I en ung dames stambog (Hvor rosen hælder sig til husets mur) I en ung dames stambog (Hvor rosen hælder sig til husets mur) 1969
I en Vens Stambog, da han reiste til Udlandet. (Du Lykkens Barn, flyv, over salten Vande). I en Vens Stambog, da han reiste til Udlandet. (Du Lykkens Barn, flyv, over salten Vande). 1751
I foråret i Køge (En lille lærke kvidrende kom) I foråret i Køge (En lille lærke kvidrende kom) 2319
I fru Tesdorphs stambog (Hvor Luther talte og hvor Goethe sang) I fru Tesdorphs stambog (Hvor Luther talte og hvor Goethe sang) 2112
I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde) I Jenny Linds album (Folkesangen har en verden inde) 1959
I Jurabjergene I Jurabjergene 722
I komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdys stambog (Mens gennem kirken orglets toner runged’) I komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdys stambog (Mens gennem kirken orglets toner runged’) 1967
I kære hjemme fylder al min tanke (I kære hjemme fylder al min tanke) I kære hjemme fylder al min tanke (I kære hjemme fylder al min tanke) 1981
I Maaneskin I Maaneskin 649
I maleren Melbys stambog (Du skal ej bejle til de små) I maleren Melbys stambog (Du skal ej bejle til de små) 1960
I Neuchâtel I Neuchâtel 2511
I Oehlenschlägers album (På Nordens himmel i stjernernes flok) I Oehlenschlägers album (På Nordens himmel i stjernernes flok) 1911
I prinsesse Dagmars stambog (Her pen og blæk en tegning gav: En kornmark med en kæmpegrav) I prinsesse Dagmars stambog (Her pen og blæk en tegning gav: En kornmark med en kæmpegrav) 2495
I Rom (Man gav mig marmorguder, oltids skatte) I Rom (Man gav mig marmorguder, oltids skatte) 2346
I Rom 1841 (Fra hjem og venner kommer ingen breve) I Rom 1841 (Fra hjem og venner kommer ingen breve) 2369
I Spanien I Spanien 720
I Sverrig I Sverrig 712
I vel og ve (I vel og ve Guds vilje ske!) I vel og ve (I vel og ve Guds vilje ske!) 2275
I Vetturinens Vogn I Vetturinens Vogn 639
I. P. E. Hartmann (Hun sidder derinde og spiller klaver) I. P. E. Hartmann (Hun sidder derinde og spiller klaver) 2025
Impromptu (Den grønne skov, så ungdomsfrisk og fager) Impromptu (Den grønne skov, så ungdomsfrisk og fager) 1798
Impromptu over Thorvaldsens atelier (Et lille hus på Nysø står) Impromptu over Thorvaldsens atelier (Et lille hus på Nysø står) 1897
Impromptu til Thorvaldsen (Nej, Danmark skal ej have Holberg mer) Impromptu til Thorvaldsen (Nej, Danmark skal ej have Holberg mer) 1876
Improvisation (Når månen lyser over krat og buske septemberfred) Improvisation (Når månen lyser over krat og buske septemberfred) 2374
Improvisatoren Improvisatoren 401
Improviseret skåltale for etatsråd Melchior (En børneflok på fødselsdagen bad) Improviseret skåltale for etatsråd Melchior (En børneflok på fødselsdagen bad) 2375
Indledende Smaavers Indledende Smaavers 2928
Indledende småvers 1. (Den ældre søster med sin broder står) Indledende småvers 1. (Den ældre søster med sin broder står) 1997
Indledende småvers 2. (Hen over blomsterbed, græsplet og gange) Indledende småvers 2. (Hen over blomsterbed, græsplet og gange) 1998
Indledende småvers 3. (Jeg rider i solskin, i regn og i blæst) Indledende småvers 3. (Jeg rider i solskin, i regn og i blæst) 1999
Indledende småvers 4 (En engel tæt ved os begge stod) Indledende småvers 4 (En engel tæt ved os begge stod) 2000
Indledende småvers 5. (Ja når var dog det? Og hvor var dog det) Indledende småvers 5. (Ja når var dog det? Og hvor var dog det) 2001
Indledende småvers 6. (Piger og knøse leger tag fat) Indledende småvers 6. (Piger og knøse leger tag fat) 2002
Indledning til Carnevalet Indledning til Carnevalet 632
Indledningsord (1849) (Du ved det gamle eventyr om) Indledningsord (1849) (Du ved det gamle eventyr om) 1996
Indledningsord (1850) (Se, hørren står så slank og fri) Indledningsord (1850) (Se, hørren står så slank og fri) 2009
Indskrift på en kirkeklokke (Igennem flammer blev jeg til) Indskrift på en kirkeklokke (Igennem flammer blev jeg til) 2350
Indskrift på en ny bygning (Hvo der vil sætte hus efter hver mands sind) Indskrift på en ny bygning (Hvo der vil sætte hus efter hver mands sind) 2127
Indskrift på rammen (Dit danske sommerhjem ved skov og strand) Indskrift på rammen (Dit danske sommerhjem ved skov og strand) 2349
Ingeborg Collin og Adolph Drewsen (Sølvbryllupssange IV) (Erindringer, de bitre og de søde) Ingeborg Collin og Adolph Drewsen (Sølvbryllupssange IV) (Erindringer, de bitre og de søde) 2043
Ingeborg Mimi Collin (Ved dørens trin dødsenglen stille sad) Ingeborg Mimi Collin (Ved dørens trin dødsenglen stille sad) 1921
Ingenting og noget (Hør nu en sang om ingenting) Ingenting og noget (Hør nu en sang om ingenting) 1526
Inskriptioner i basaren for sygehjemmet 1854 Inskriptioner i basaren for sygehjemmet 1854 2137
Intermediet til Holbergs: Kilderejsen Intermediet til Holbergs: Kilderejsen 642
Introduktion (En forgrund med en smule grønt) Introduktion (En forgrund med en smule grønt) 1648
Invaliden (Røgsky ved røgsky over marken lå) Invaliden (Røgsky ved røgsky over marken lå) 1797
Isfjeldet (I menneskeform står fjeldet hist) Isfjeldet (I menneskeform står fjeldet hist) 1636
Israels børn ved kongegravene (Vi giver vort guld med glæde) Israels børn ved kongegravene (Vi giver vort guld med glæde) 1988
Italien Italien 1404
Italiensk Musik, Sang og Theatervæsen Italiensk Musik, Sang og Theatervæsen 707
J. Baggesen (Hen ad den nøgne kyst de bølger trille) J. Baggesen (Hen ad den nøgne kyst de bølger trille) 1671
J. C. Boye (Du leged' glad bag skovens grønne grene) J. C. Boye (Du leged' glad bag skovens grønne grene) 1675
J. C. Tode (Vi vil ej sige mange ord) J. C. Tode (Vi vil ej sige mange ord) 1726
J. Ewald (Din smerte var en sky, i stormen vild) J. Ewald (Din smerte var en sky, i stormen vild) 1680
J. L. Heiberg (Den lille Amor fra hækken fløj) J. L. Heiberg (Den lille Amor fra hækken fløj) 1695
J. Rein (Du tegned' blomsten som den gror på vang) J. Rein (Du tegned' blomsten som den gror på vang) 1711
J. Thiele (Hvad sfinxen ridsed' i det dybe sand) J. Thiele (Hvad sfinxen ridsed' i det dybe sand) 1725
Jagtherrens skål (Diana selv med falk på hånd) Jagtherrens skål (Diana selv med falk på hånd) 2315
Jagtsang (De hvide bier sværmer nu i lunden) Jagtsang (De hvide bier sværmer nu i lunden) 1867
Januar - En skitse (På gade, mark og tage, nu ligger sneen hvid) Januar - En skitse (På gade, mark og tage, nu ligger sneen hvid) 1560
Jason og Aleksandertoget (Thorvaldsen I (Man bygged' et skib, det hele skrog) Jason og Aleksandertoget (Thorvaldsen I (Man bygged' et skib, det hele skrog) 1859
Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver) Jeg er en skandinav (Vi er ét folk, vi kaldes skandinaver) 1884
Jeg fik et brev fra hende, som du ved (Jeg fik et brev fra hende, som du ved) Jeg fik et brev fra hende, som du ved (Jeg fik et brev fra hende, som du ved) 2334
Jeg gik igennem den duftende skov (Jeg gik igennem den duftende skov) Jeg gik igennem den duftende skov (Jeg gik igennem den duftende skov) 2327
Jeg har en angst som aldrig før (Jeg har en angst som aldrig før) Jeg har en angst som aldrig før (Jeg har en angst som aldrig før) 2241
Jeg saae den spæde, grønne Rosenknop - Jeg saae den spæde, grønne Rosenknop - 1957
Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann 905
Johan Peter Emilius Hartmann Johan Peter Emilius Hartmann 907
Johanne Drewsen og C. von Krieger (Bryllupssange IV) (Ved sundet, hvor alverdens skibe møde) Johanne Drewsen og C. von Krieger (Bryllupssange IV) (Ved sundet, hvor alverdens skibe møde) 2504
Johanne Louise Heibergs statue (Omkring dit billed her i marmorstenen) Johanne Louise Heibergs statue (Omkring dit billed her i marmorstenen) 2180
Johanne Melchior og J. B. Melchior(Bryllupssange XI) (Smyk huset smukt med festligt flag) Johanne Melchior og J. B. Melchior(Bryllupssange XI) (Smyk huset smukt med festligt flag) 2262
Jomfru Ellens vise (På volden ret som alfer de vejrmøller stå) Jomfru Ellens vise (På volden ret som alfer de vejrmøller stå) 1644
Jonas Collin (En kraftig vilje og et hjerte stort) Jonas Collin (En kraftig vilje og et hjerte stort) 2178
Jonas Collin (I stuen hænger et familiebilled) Jonas Collin (I stuen hænger et familiebilled) 2145
Jorden (Herren bød, og jorden stod. -) Jorden (Herren bød, og jorden stod. -) 1645
Jorden (Ton højt i tidens kamp mit stolte kvad) Jorden (Ton højt i tidens kamp mit stolte kvad) 1767
Jordlivets svar til nattevandrerens hjertesuk (Skønt birkeris og grammatik) Jordlivets svar til nattevandrerens hjertesuk (Skønt birkeris og grammatik) 1514
Josepha Siboni og Ferdinand Tutein (Sølvbryllupssange III) (Sølvbryllupsklokkerne med festlyd klinger) Josepha Siboni og Ferdinand Tutein (Sølvbryllupssange III) (Sølvbryllupsklokkerne med festlyd klinger) 2005
Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken) Julekantate i Garnisonskirken (På sorgens hav jeg øjner arken) 1855
Julesang i det collinske hus (Så sidder vi igen om julebordet) Julesang i det collinske hus (Så sidder vi igen om julebordet) 2498
Juletid (“Halleluja”! sang englehæren) Juletid (“Halleluja”! sang englehæren) 2272
Juli (Gærdet står med vilde roser) Juli (Gærdet står med vilde roser) 1773
Juni (De høje popler hæver sig så slanke) Juni (De høje popler hæver sig så slanke) 1772
Jylland (Da oldtid kun var nyfødt skum på tidens stolte vove) Jylland (Da oldtid kun var nyfødt skum på tidens stolte vove) 1600
Jylland (Jylland mellem tvende have) Jylland (Jylland mellem tvende have) 2171
Kantate (Et dejligt skov- og kornland er mod nord) Kantate (Et dejligt skov- og kornland er mod nord) 1917
Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker) Kantate (1) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Der er et Guds hus der, hvor fromme tanker) 1925
Kantate (2) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Du, som vort hjertes dyb forstod) Kantate (2) ved professor, sognepræst C. F. Brorsons 50-årige embedsjubilæum (Du, som vort hjertes dyb forstod) 1926
Kantate afsungen nytårsdag i Garnisonskirken (Herren vi priser! Et år er atter henrundet) Kantate afsungen nytårsdag i Garnisonskirken (Herren vi priser! Et år er atter henrundet) 2313
Kartoflerne Kartoflerne 207
Kavaleren til sin dame på et bal "for de vandlidte". (Jeg kom herhen for de vandlidte) Kavaleren til sin dame på et bal "for de vandlidte". (Jeg kom herhen for de vandlidte) 2136
Kjendte og glemte Digte Kjendte og glemte Digte 1308
Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret 603
Klimafotografi af Madrid (Spaniens hovedstad, nej) Klimafotografi af Madrid (Spaniens hovedstad, nej) 2226
Klintekorset på Møn (Det er en lys, en dejlig sommernat) Klintekorset på Møn (Det er en lys, en dejlig sommernat) 1546
Kometen - Et sagn (Da sol stod op, og alle nattens terner) Kometen - Et sagn (Da sol stod op, og alle nattens terner) 1544
Kometen 1834 (Lad verden te sig nok så lærd, foruden som forinden) Kometen 1834 (Lad verden te sig nok så lærd, foruden som forinden) 1566
Komponisten Weyse (Hans trætte støv er bragt til gravens ro) Komponisten Weyse (Hans trætte støv er bragt til gravens ro) 1919
Konen med æggene (Der var en kone på landet,) Konen med æggene (Der var en kone på landet,) 1841
Kong Christian den Ottende II (Da han lå døende på sygelejet) Kong Christian den Ottende II (Da han lå døende på sygelejet) 1992
Kong Christian den Ottende I (Du, konge! vil modtage) Kong Christian den Ottende I (Du, konge! vil modtage) 1908
Kong Frederik den Sjette (Danmark, dejligst vang og vænge") Kong Frederik den Sjette (Danmark, dejligst vang og vænge") 1873
Kong Frederik den Syvende (Et sørgebudskab gennem landet lød) Kong Frederik den Syvende (Et sørgebudskab gennem landet lød) 2229
Kong Saul, Opera af H. C. Andersen. 2den og 3die Act Kong Saul, Opera af H. C. Andersen. 2den og 3die Act 638
Kong Saul. Opera i fem Acter Kong Saul. Opera i fem Acter 640
Kongen drømmer Kongen drømmer 619
Korsør (Oppe fra vinduet i Banehotellet) Korsør (Oppe fra vinduet i Banehotellet) 2282
Kulbrænderen (Mellem skovens graner her) Kulbrænderen (Mellem skovens graner her) 1653
Kun en Spillemand Kun en Spillemand 403
Kunstens Dannevirke Kunstens Dannevirke 624
Kunstnerlivet (Rask rokken snurrede, kanarifuglen sang) Kunstnerlivet (Rask rokken snurrede, kanarifuglen sang) 1524
Kærlighed (Se solen blusser så elskovsrød) Kærlighed (Se solen blusser så elskovsrød) 1615
Kærlighedens vægtervers (Hov vægter! Klokken er slagen ni!) Kærlighedens vægtervers (Hov vægter! Klokken er slagen ni!) 1758
København (København, du livsglade by) København (København, du livsglade by) 2305
L. C. Sander (Du sang Niels Ebbesen, at dansken kunne prise) L. C. Sander (Du sang Niels Ebbesen, at dansken kunne prise) 1710
L. Holberg (Hil dig, du viddets danske digter-konning) L. Holberg (Hil dig, du viddets danske digter-konning) 1696
L. Kruse (Når skibet er en spurv i hvirvelvind) L. Kruse (Når skibet er en spurv i hvirvelvind) 1700
Landsoldatens hjemkomst (Det er som en festdag hver evige dag) Landsoldatens hjemkomst (Det er som en festdag hver evige dag) 2030
Langebro Langebro 648
Langelandsk folkemelodi (Hun mig har glemt! Min sorg hun ej se) Langelandsk folkemelodi (Hun mig har glemt! Min sorg hun ej se) 2076
Lev vel I (Lev vel! Lev evig vel!) Lev vel I (Lev vel! Lev evig vel!) 2522
Lev vel II (Lev vel! lev evig vel!) Lev vel II (Lev vel! lev evig vel!) 2507
Levnedsbog Levnedsbog 804
Levvel til Jenny Lind (Natur og hjerte blev) Levvel til Jenny Lind (Natur og hjerte blev) 1923
Liden Kirsten Liden Kirsten 622
Liden Kirsten og prins Buris (Der var en duft af det friske hø) Liden Kirsten og prins Buris (Der var en duft af det friske hø) 2285
Liden Kirstens Grav Liden Kirstens Grav 717
Liden Roland. Romance efter Uhland. (Fru Berta sidder bag Klippens Hang). Liden Roland. Romance efter Uhland. (Fru Berta sidder bag Klippens Hang). 1824
Liebethaler Grund (Lad os dvæle her i dalen) Liebethaler Grund (Lad os dvæle her i dalen) 1656
Lille Lise ved brønden (Tæt ved huset brønden står) Lille Lise ved brønden (Tæt ved huset brønden står) 1573
Lille Mimi. (Du søde Barn, Du kjender mig jo alt). Lille Mimi. (Du søde Barn, Du kjender mig jo alt). 1854
Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølvbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale). Lille Pouls Tale ved Bedsteforældrenes Sølvbryllupsfest. (Vil De nu være stille i Stuer og Sale). 2296
Lille Svends udtalelse om vejrliget (Det er et løjerligt vejr, vi har!) Lille Svends udtalelse om vejrliget (Det er et løjerligt vejr, vi har!) 2307
Lille Viggo (Lille Viggo, vil du ride ranke) Lille Viggo (Lille Viggo, vil du ride ranke) 1762
Lille William (Så fløj du fra os, hen hvor ingen ved) Lille William (Så fløj du fra os, hen hvor ingen ved) 2523
Livet - det dejligste eventyr (Gud fader i Himlen, hvor er du dog god) Livet - det dejligste eventyr (Gud fader i Himlen, hvor er du dog god) 2228
Livet en drøm (Du kender grunden til min dybe smerte) Livet en drøm (Du kender grunden til min dybe smerte) 1627
Lotteriet (Et kys som 'indsats' gav jeg nys) Lotteriet (Et kys som 'indsats' gav jeg nys) 1650
Louise Collin og B. C. W. Lind (Bryllupssange I) (Der omtrent hvor gaden ender) Louise Collin og B. C. W. Lind (Bryllupssange I) (Der omtrent hvor gaden ender) 1904
Louise Collin og B.C.W. Lind (Sølvbryllupssange VI) (Erindrer du -? Ja, det er længe siden) Louise Collin og B.C.W. Lind (Sølvbryllupssange VI) (Erindrer du -? Ja, det er længe siden) 2246
Louise Ipsen og C. St.A. Bille. (Bryllupssange VII) (Vort liv har mangen højtidsdag,) Louise Ipsen og C. St.A. Bille. (Bryllupssange VII) (Vort liv har mangen højtidsdag,) 2505
Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde) Lucia Scavenius og Carl Castenskjold (Bryllupssange XII) (I gammelt sagn, i tider mørke, hårde) 2265
Luftånden (Mellem det dybe og det høje) Luftånden (Mellem det dybe og det høje) 1599
Lundby (Om håbet - ja om håbet drømmer hver) Lundby (Om håbet - ja om håbet drømmer hver) 1703
Lykkens Blomst Lykkens Blomst 621
Længsel med potterne (Hist hvor man kun ser lyngen gro) Længsel med potterne (Hist hvor man kun ser lyngen gro) 1609
Madame K. M. Iversen i Odense (En sjælden kvinde var du, mild og klog) Madame K. M. Iversen i Odense (En sjælden kvinde var du, mild og klog) 1847
Maj (Hver måned har sin karakter) Maj (Hver måned har sin karakter) 1771
Malaga 1 (Der under træerne nede) Malaga 1 (Der under træerne nede) 2202
Malaga 2 (Ingen kender mig, ingen kender jeg) Malaga 2 (Ingen kender mig, ingen kender jeg) 2203
Malaga 3 (Flodlejet ligger udtørret) Malaga 3 (Flodlejet ligger udtørret) 2204
Malaga 4 (Ja gult og rødt er Spaniens farver) Malaga 4 (Ja gult og rødt er Spaniens farver) 2205
Malaga 5 (Hvo skal jeg tro?) Malaga 5 (Hvo skal jeg tro?) 2206
Malaga 6 (Ved husets mur stod en hæk af geranier) Malaga 6 (Ved husets mur stod en hæk af geranier) 2193
Malaga 7 (Som en lotus på den stille sø) Malaga 7 (Som en lotus på den stille sø) 2207
Malaga 8 (I Norden, i kakkelovnskrogen) Malaga 8 (I Norden, i kakkelovnskrogen) 2192
Maleren Fritz Petzholdt (Han fik en kunstners sjæl, som få den fik) Maleren Fritz Petzholdt (Han fik en kunstners sjæl, som få den fik) 1864
Maleren Sonne (Til lærredet et billede du bandt) Maleren Sonne (Til lærredet et billede du bandt) 2019
Maleri fra Jyllands vestkyst (Man ser ej træ, ej busk, selv lyngen vil ej gro) Maleri fra Jyllands vestkyst (Man ser ej træ, ej busk, selv lyngen vil ej gro) 1576
Manden fra Paradis - En komisk fortælling (Der var engang en enke) Manden fra Paradis - En komisk fortælling (Der var engang en enke) 1569
Marts (Mægtigt vårens pulse banke) Marts (Mægtigt vårens pulse banke) 1766
Martsviolerne (Sig himlen hvælver så ren og klar) Martsviolerne (Sig himlen hvælver så ren og klar) 1551
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 11 (Mig gamle spørger du unge) Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 11 (Mig gamle spørger du unge) 2455
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 12 (Mandag være dig mærkedag) Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 12 (Mandag være dig mærkedag) 2456
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 13 (Når våren rider sommer i by) Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 13 (Når våren rider sommer i by) 2457
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 15 (Når skoven bliver grøn,) Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 15 (Når skoven bliver grøn,) 2459
Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 3 (Klæd dig ikke i rødt, ikke heller i blåt) Maske radevers, uddelt af en spåkvinde 3 (Klæd dig ikke i rødt, ikke heller i blåt) 2447
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 10 (Nu får vi vinter, nu fyger sneen) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 10 (Nu får vi vinter, nu fyger sneen) 2454
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 16 (Du finder din lykke i København) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 16 (Du finder din lykke i København) 2460
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 17 (Du skal ikke tro al snik og snak) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 17 (Du skal ikke tro al snik og snak) 2461
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 18 (Dig laurbær og myrte er skåret) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 18 (Dig laurbær og myrte er skåret) 2462
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 2 (Tro på ingen, ej dig selv) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 2 (Tro på ingen, ej dig selv) 2446
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 4 (Gør ægteskabstilbud i dagsavisen) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 4 (Gør ægteskabstilbud i dagsavisen) 2448
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 5 (Gå til teatret! - Ved himlens stjerner) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 5 (Gå til teatret! - Ved himlens stjerner) 2449
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 6 (Natten lang) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 6 (Natten lang) 2450
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 7 (Nu er du på maskerade) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 7 (Nu er du på maskerade) 2451
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 8 (Du er poet) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 8 (Du er poet) 2452
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 9 (Der vokser for dig - ja vær du glad) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 9 (Der vokser for dig - ja vær du glad) 2453
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 1 (Gamle Gunhild fra "Barselstuen") Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 1 (Gamle Gunhild fra "Barselstuen") 2445
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 14 (Jeg føler dit lille hjerte dikke) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 14 (Jeg føler dit lille hjerte dikke) 2458
Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 19 (Én ser man født for prosa og én for poesi) Maskeradevers, uddelt af en spåkvinde 19 (Én ser man født for prosa og én for poesi) 2463
Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang) Mathilde Stæger og Niels W. Gade (Bryllupssange V) (Igennem orglets stærke klang) 2159
Matrosen (Min lussing skal jeg give) Matrosen (Min lussing skal jeg give) 2034
Matrosernes sang (Når bølgerne danser om mærset lidt) Matrosernes sang (Når bølgerne danser om mærset lidt) 1760
Maurerpigen Maurerpigen 617
Med "I Sverrig" til en dansk maler (I nabolandet er en billedskat) Med "I Sverrig" til en dansk maler (I nabolandet er en billedskat) 2120
Med "Molbechs eventyr" (Her åbnes dig et slot med tusind sale) Med "Molbechs eventyr" (Her åbnes dig et slot med tusind sale) 2103
Med Amalie Rieffels Portrait. (Tangenterne, de sorte og de hvide). Med Amalie Rieffels Portrait. (Tangenterne, de sorte og de hvide). 1880
Med Byrons værker (Til melodi af livs-disharmonien) Med Byrons værker (Til melodi af livs-disharmonien) 2400
Med det onde og med det gode (Ta'r du en ting med det onde) Med det onde og med det gode (Ta'r du en ting med det onde) 2298
Med dronning Louises portræt (Du står som moder og som ægteviv) Med dronning Louises portræt (Du står som moder og som ægteviv) 2233
Med eau de cologne (Når du med dette dig befugter) Med eau de cologne (Når du med dette dig befugter) 2433
Med en "Gliedermann" (Jeg var en gang på den grønne gren) Med en "Gliedermann" (Jeg var en gang på den grønne gren) 2409
Med en afbildning (Alt skifter om på tidens bud) Med en afbildning (Alt skifter om på tidens bud) 2181
Med en Almanak. (Opad Bakken, ned af Bakken) Med en Almanak. (Opad Bakken, ned af Bakken) 2077
Med en blomsterpige af chokolade (Med blomster står hun fra fod til top) Med en blomsterpige af chokolade (Med blomster står hun fra fod til top) 2404
Med en blomstervase (Gaven her er nydelig,) Med en blomstervase (Gaven her er nydelig,) 2419
Med en bog skrivepapir. (At du det får, det er dog jammerskade) Med en bog skrivepapir. (At du det får, det er dog jammerskade) 1634
Med en bog-kniv (Med denne kniv kan du sprætte op) Med en bog-kniv (Med denne kniv kan du sprætte op) 2093
Med en broderet pude i rokoko stil (Endskønt jeg er den yngste jo) Med en broderet pude i rokoko stil (Endskønt jeg er den yngste jo) 1980
Med en broderet skærm (I stykket her, vil dig dit hjerte sige) Med en broderet skærm (I stykket her, vil dig dit hjerte sige) 2434
Med en broncehest som papirpresser. Til en dansk statsmand. (Her kommer en hest på flyvende fire) Med en broncehest som papirpresser. Til en dansk statsmand. (Her kommer en hest på flyvende fire) 2099
Med en brystnål i form af en flue (Fluer i hovedet, ja det er slemt) Med en brystnål i form af en flue (Fluer i hovedet, ja det er slemt) 2386
Med en buket af gule åkandeblomster (Dig nøkken så - ! jeg samled' i buket) Med en buket af gule åkandeblomster (Dig nøkken så - ! jeg samled' i buket) 1977
Med en buket violer (De fattige blomster drømte i nat) Med en buket violer (De fattige blomster drømte i nat) 1937
Med en del sparebøsser (Hver dag læg hen som hjertets tavlepenge) Med en del sparebøsser (Hver dag læg hen som hjertets tavlepenge) 2326
Med en dukke (Dukken her er ingen dukke) Med en dukke (Dukken her er ingen dukke) 2402
Med en dukke (Hos dig forvandles alt til engel) Med en dukke (Hos dig forvandles alt til engel) 2388
Med en feltflaske (Mens sneen fyger hid og did) Med en feltflaske (Mens sneen fyger hid og did) 2094
Med en flaske duftende vand (Da en gang blomsterne dig så) Med en flaske duftende vand (Da en gang blomsterne dig så) 2407
Med en fløjte fra en dame (Jeg ville gerne blæse dig et stykke) Med en fløjte fra en dame (Jeg ville gerne blæse dig et stykke) 2387
Med en hund (Her er en hund, og den er stor) Med en hund (Her er en hund, og den er stor) 2437
Med en hund i sæbe (Den hverken bjæffer eller brummer) Med en hund i sæbe (Den hverken bjæffer eller brummer) 2420
Med en jagtkniv (Det dundrer under hestens hov) Med en jagtkniv (Det dundrer under hestens hov) 2393
Med en krave (Den tør du eje) Med en krave (Den tør du eje) 2416
Med en krave (Du får til julegave) Med en krave (Du får til julegave) 2430
Med en krukke pomade (Med denne salve fra skønheds-urt) Med en krukke pomade (Med denne salve fra skønheds-urt) 2081
Med en kurv (En kurv kan man bruge mod Amors rænker) Med en kurv (En kurv kan man bruge mod Amors rænker) 2385
Med en kurv med æg (I kurven, på ballet, i dans og i leg) Med en kurv med æg (I kurven, på ballet, i dans og i leg) 2428
Med en lygte uden lys. (At lygten her er uden lys, har sine egne grunde) Med en lygte uden lys. (At lygten her er uden lys, har sine egne grunde) 1630
Med en lysestage (Når efter år og dage) Med en lysestage (Når efter år og dage) 2410
Med en lysestage (Sæt dig i stagen, men ikke for kroget!) Med en lysestage (Sæt dig i stagen, men ikke for kroget!) 2424
Med en papirholder i form af en ridderhånd (Hvor skønhed lægges) Med en papirholder i form af en ridderhånd (Hvor skønhed lægges) 2441
Med en papirtrykker med blomster (Ved denne du i verden huske må) Med en papirtrykker med blomster (Ved denne du i verden huske må) 2411
Med en pengegris (Her er en yndig junker) Med en pengegris (Her er en yndig junker) 2389
Med en pibe (I ægtestandens søde fryd) Med en pibe (I ægtestandens søde fryd) 2403
Med en pisk (Du får en pisk, som det sig bør) Med en pisk (Du får en pisk, som det sig bør) 2092
Med en ragekniv. (Her skænkes dig en ragekniv, du gamle kåde unge) Med en ragekniv. (Her skænkes dig en ragekniv, du gamle kåde unge) 1628
Med en rejsehue (Den glade jul dig lover ret) Med en rejsehue (Den glade jul dig lover ret) 2413
Med en ring fra en ægtemand til hans hustru (Det røde guld betyder elskovs tro) Med en ring fra en ægtemand til hans hustru (Det røde guld betyder elskovs tro) 2422
Med en smørkande (Vers og smør ej passer sammen) Med en smørkande (Vers og smør ej passer sammen) 2096
Med en spåkvinde (Alverden jeg gavner) Med en spåkvinde (Alverden jeg gavner) 2408
Med en tobakspung (Uden snakken, uden takken) Med en tobakspung (Uden snakken, uden takken) 2421
Med en trompet (På jorden og alle planeter) Med en trompet (På jorden og alle planeter) 2390
Med en tøffel (Dertil er du dog ej i stand) Med en tøffel (Dertil er du dog ej i stand) 2091
Med en vedbendranke i potte (Jeg bringer dig en lille vedbendranke) Med en vedbendranke i potte (Jeg bringer dig en lille vedbendranke) 2079
Med en visker (Du som står der og smisker) Med en visker (Du som står der og smisker) 2097
Med en østers. (Tag denne østers - og hør sandheds stemme) Med en østers. (Tag denne østers - og hør sandheds stemme) 1629
Med et billede (Et kobberstykke skal du få) Med et billede (Et kobberstykke skal du få) 2429
Med et billede af Rosenborg have (Der sidder en amme ved Rosenborg slot) Med et billede af Rosenborg have (Der sidder en amme ved Rosenborg slot) 2436
Med et blomstrende rosentræ (Modtag et træ, der fuldt med roser gror) Med et blomstrende rosentræ (Modtag et træ, der fuldt med roser gror) 2395
Med et bundt cigarer (Da en syndflods vande) Med et bundt cigarer (Da en syndflods vande) 2399
Med et cigarfoderal (På jagten smager en cigar) Med et cigarfoderal (På jagten smager en cigar) 2412
Med et eksemplar af Schillers “Gedichte” (Et rosenflor sprang fra hans hjerte ud) Med et eksemplar af Schillers “Gedichte” (Et rosenflor sprang fra hans hjerte ud) 1968
Med et eksemplar af: Fantasier og skitser. (Den lille sangfugl flagrer glad) Med et eksemplar af: Fantasier og skitser. (Den lille sangfugl flagrer glad) 1632
Med et guttaperka-ansigt (En kavaler kom nys hertil) Med et guttaperka-ansigt (En kavaler kom nys hertil) 2427
Med et halsbånd (Lille og nysselig!) Med et halsbånd (Lille og nysselig!) 2384
Med et hefte af mine eventyr (Den lille dreng på det gule bind) Med et hefte af mine eventyr (Den lille dreng på det gule bind) 2394
Med et huskors (Et huskors får du her; prøv dine kræfter) Med et huskors (Et huskors får du her; prøv dine kræfter) 2423
Med et kobberstykke (Da roser mangler ved julens leg) Med et kobberstykke (Da roser mangler ved julens leg) 2414
Med et kobberstykke (Som englene det jordiske bortbære) Med et kobberstykke (Som englene det jordiske bortbære) 2397
Med et kravebånd (Fordi man går med kravebånd) Med et kravebånd (Fordi man går med kravebånd) 2418
Med et landskab fra Italien (Italien, blomstrende mandelstav) Med et landskab fra Italien (Italien, blomstrende mandelstav) 2417
Med et par handsker (Hille den sorte jøde) Med et par handsker (Hille den sorte jøde) 2432
Med et par kopper, hvorpå et billede af Roskilde (Tag koppen med Roskilde-byen) Med et par kopper, hvorpå et billede af Roskilde (Tag koppen med Roskilde-byen) 2425
Med et spejl (Lykkens yndling er du af naturen) Med et spejl (Lykkens yndling er du af naturen) 2098
Med et stykke sæbe (Om du alverdens sæbe får) Med et stykke sæbe (Om du alverdens sæbe får) 2078
Med et terracottafigur af Bissen (En danserinde fra Bissens hånd) Med et terracottafigur af Bissen (En danserinde fra Bissens hånd) 2080
Med et tysk eksemplar af mine eventyr (Du har kunstnersjæl, jeg tror derpå) Med et tysk eksemplar af mine eventyr (Du har kunstnersjæl, jeg tror derpå) 2398
Med forskellige presenter (Jeg kommer, frøken Anna, med en flaske af min lugt) Med forskellige presenter (Jeg kommer, frøken Anna, med en flaske af min lugt) 2443
Med Freiligraths digte (Ved Islands geyser står hans sommertelt) Med Freiligraths digte (Ved Islands geyser står hans sommertelt) 2401
Med Gellerts fabler (På menneskets ord slå dig ej til ro) Med Gellerts fabler (På menneskets ord slå dig ej til ro) 2396
Med Goethes skrifter (Ved du det land hvor guld-orangen gror) Med Goethes skrifter (Ved du det land hvor guld-orangen gror) 1940
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser (I kampens stund han blæste kækt) Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser (I kampens stund han blæste kækt) 2438
Med Hegels Philosophie der Geschichte (Med hellig hjertebanken) Med Hegels Philosophie der Geschichte (Med hellig hjertebanken) 1947
Med Ingemanns skrifter (Dannevang ved grønne bred) Med Ingemanns skrifter (Dannevang ved grønne bred) 1975
Med J. L. Heibergs "Urania" (Her har du Heibergs Urania, hun er så pyntet, hun) Med J. L. Heibergs "Urania" (Her har du Heibergs Urania, hun er så pyntet, hun) 2392
Med jomfru Grahns portræt (Af længsel måtte Seine-staden lide) Med jomfru Grahns portræt (Af længsel måtte Seine-staden lide) 1882
Med kong Christian den Niendes portræt (I ét år, hvilket væld af lykkens magt) Med kong Christian den Niendes portræt (I ét år, hvilket væld af lykkens magt) 2232
Med Lamartines Rejse i Orienten) (Imellem bogens ryg og rand) Med Lamartines Rejse i Orienten) (Imellem bogens ryg og rand) 2090
Med Lindgreens portræt (Tre slægter har din ild, dit lune kendt) Med Lindgreens portræt (Tre slægter har din ild, dit lune kendt) 1890
Med mine "Digte gamle og nye" (Mit hele blomster-mosaik) Med mine "Digte gamle og nye" (Mit hele blomster-mosaik) 2442
Med mine "Samlede skrifter" (Du voksede op i mit hjertes hjem) Med mine "Samlede skrifter" (Du voksede op i mit hjertes hjem) 2435
Med mine eventyr (Velkommmen! Træd kun ind, du unge pige) Med mine eventyr (Velkommmen! Træd kun ind, du unge pige) 2440
Med mine eventyr (Tak, kære, unge ven, for hver en dag) Med mine eventyr (Tak, kære, unge ven, for hver en dag) 2444
Med mit fotograferede portræt i ramme (For med visitkort ej at stå til skamme) Med mit fotograferede portræt i ramme (For med visitkort ej at stå til skamme) 2391
Med mit portræt (Når disse omrids for din tanke stige) Med mit portræt (Når disse omrids for din tanke stige) 1976
Med nogle smukke fidibus (Til skønhed og højhed hav ingen fidus) Med nogle smukke fidibus (Til skønhed og højhed hav ingen fidus) 2405
Med Oehlenschlägers buste. (Du er et sjældent træ, hvis grene stige) Med Oehlenschlägers buste. (Du er et sjældent træ, hvis grene stige) 1631
Med Oehlenschlägers portræt (Han sang - og Nordens slægter mødtes) Med Oehlenschlägers portræt (Han sang - og Nordens slægter mødtes) 2082
Med papir (Her er papir til mange breve) Med papir (Her er papir til mange breve) 2431
Med Phisters portræt (Man lighed og ej lighed her vil finde) Med Phisters portræt (Man lighed og ej lighed her vil finde) 1877
Med prinsesse Dagmars portræt (I Danmark navnet Dagmar er fyrstinden) Med prinsesse Dagmars portræt (I Danmark navnet Dagmar er fyrstinden) 2242
Med Rückerts “Gedichte” (Rückert som en fugl sig svinger) Med Rückerts “Gedichte” (Rückert som en fugl sig svinger) 1948
Med sammes "Sicilianske skitser og noveller" (Sicilien er skønheds hjem) Med sammes "Sicilianske skitser og noveller" (Sicilien er skønheds hjem) 2439
Med Thieles Folkesagn (Modtag fra folketroens ager) Med Thieles Folkesagn (Modtag fra folketroens ager) 1943
Med Thorvaldsens statue (Slå du med ånd og tale) Med Thorvaldsens statue (Slå du med ånd og tale) 2406
Med to vaser (Uden devise og uden fraser) Med to vaser (Uden devise og uden fraser) 2415
Med visitkort (Et mindeblad - det sted, du har beæret) Med visitkort (Et mindeblad - det sted, du har beæret) 2426
Meer end Perler og Guld Meer end Perler og Guld 626
Mene, mene tekel upharsin (Sceptret, ikke det på tronen) Mene, mene tekel upharsin (Sceptret, ikke det på tronen) 2323
Menneskelivet (For den vilde syndflods vande) Menneskelivet (For den vilde syndflods vande) 1768
Mikkels Kjærligheds Historier i Paris Mikkels Kjærligheds Historier i Paris 615
Mimi Thyberg (Du sad med brudedragten på dit skød) Mimi Thyberg (Du sad med brudedragten på dit skød) 1846
Min musa (Min musa nys) Min musa (Min musa nys) 2348
Min undskyldning (Om mine digte) Min undskyldning (Om mine digte) 1595
Min vise (Nu skinner solen varmt og smukt) Min vise (Nu skinner solen varmt og smukt) 1743
Mindedigt af Karen Sophie Larsen (Saa mangen Nat jeg hen til Vinduet gik) Mindedigt af Karen Sophie Larsen (Saa mangen Nat jeg hen til Vinduet gik) 1811
Miraklet (Fra pyramiden i ørkenens sand) Miraklet (Fra pyramiden i ørkenens sand) 2309
Miss Ross (Da Skotlands skjalde i bjergene sang) Miss Ross (Da Skotlands skjalde i bjergene sang) 2109
Mit barndoms hjem (Nær Odense Munkemølle) Mit barndoms hjem (Nær Odense Munkemølle) 2311
Mit eget Eventyr uden Digtning Mit eget Eventyr uden Digtning 801
Mit Livs Eventyr Mit Livs Eventyr 802
Mit Livs Eventyr. Fortsættelse Mit Livs Eventyr. Fortsættelse 803
Moder og datter (Moder, nær de firs I er) Moder og datter (Moder, nær de firs I er) 1753
Moderen med barnet (Hist hvor vejen slår en bugt) Moderen med barnet (Hist hvor vejen slår en bugt) 1531
Mol-Toner. (Der tidt i Hjertet Tanker boe). Mol-Toner. (Der tidt i Hjertet Tanker boe). 1665
Morten Lange - (Et juledigt) (Hver midnat mellem tolv og et, fra sydlands-ø til Thule) Morten Lange - (Et juledigt) (Hver midnat mellem tolv og et, fra sydlands-ø til Thule) 1558
Mosters skærmbræt (Når kulden barsk sig nærmed') Mosters skærmbræt (Når kulden barsk sig nærmed') 1554
Mulatten Mulatten 614
Munkens længsel (Atter, atter er en dag da svunden,) Munkens længsel (Atter, atter er en dag da svunden,) 1515
Murcia (Granattræ, citrontræ, - ja slige højbårne) Murcia (Granattræ, citrontræ, - ja slige højbårne) 2200
Murersang (Skilles og mødes)(Hvo skænker mennesket et hjem) Murersang (Skilles og mødes)(Hvo skænker mennesket et hjem) 1836
Møllerens datter (Bag ellekrattet nede, hvor møllehjulet går) Møllerens datter (Bag ellekrattet nede, hvor møllehjulet går) 2271
Mørket (Jeg drømte - dog en drøm var det ej ganske) Mørket (Jeg drømte - dog en drøm var det ej ganske) 1741
N. F. S. Grundtvig (Stolt synger bølgen gennem Issefjord) N. F. S. Grundtvig (Stolt synger bølgen gennem Issefjord) 1690
N. T. Bruun (Ej hver en fugl i skovens hal) N. T. Bruun (Ej hver en fugl i skovens hal) 1681
Negerkongens datter (Nøgen, uden guld og brillianter) Negerkongens datter (Nøgen, uden guld og brillianter) 2273
Niels W. Gade (Igennem tanken går en karavane) Niels W. Gade (Igennem tanken går en karavane) 2024
Nogle Viser IIII (Vi er i marts, men martsviol) Nogle Viser IIII (Vi er i marts, men martsviol) 2085
Nogle Viser IV (Hæv dig vor sang! Her synger stort og småt) Nogle Viser IV (Hæv dig vor sang! Her synger stort og småt) 2086
Nordal Bruun (Franske snørliv - - dog du ved) Nordal Bruun (Franske snørliv - - dog du ved) 1677
Norge (Norge, du sagaland! Din skønhed og vælde) Norge (Norge, du sagaland! Din skønhed og vælde) 2295
Norsk stil (Tag mig tusinde) Norsk stil (Tag mig tusinde) 2376
November (Her november har sin trone) November (Her november har sin trone) 1777
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling. 1862. Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling. 1862. 326
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling. 1866. Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling. 1866. 330
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling. 1861. Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Første Samling. 1861. 325
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling. 1865. Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling. 1865. 329
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Anden Samling. 1858. Nye Eventyr og Historier. Første Række. Anden Samling. 1858. 322
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Fjerde Samling. 1860. Nye Eventyr og Historier. Første Række. Fjerde Samling. 1860. 324
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling. 1858. Nye Eventyr og Historier. Første Række. Første Samling. 1858. 321
Nye Eventyr og Historier. Første Række. Tredie Samling. 1859. Nye Eventyr og Historier. Første Række. Tredie Samling. 1859. 323
Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling. 1872. Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling. 1872. 336
Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Ny [første] Samling. 1872. Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Ny [første] Samling. 1872. 335
Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848. Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. 1848. 315
Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling. 1847. Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling. 1847. 312
Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845. Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845. 309
Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling. 1844. Nye Eventyr. Første Bind. Første Samling. 1844. 308
Nye Eventyr. Første Bind. Tredie Samling. 1845. Nye Eventyr. Første Bind. Tredie Samling. 1845. 311
Nürnberg. En Reise-Erindring fra Foraaret 1872 Nürnberg. En Reise-Erindring fra Foraaret 1872 723
Nytårsaften 1848 (Farvel, farvel, du gamle år) Nytårsaften 1848 (Farvel, farvel, du gamle år) 2035
Nytårsaften 1850 (Endnu en sang i dette år) Nytårsaften 1850 (Endnu en sang i dette år) 2037
Nytårsnat (Nu slumrer hoben i den store stad) Nytårsnat (Nu slumrer hoben i den store stad) 1520
Nytårsønsker til mig selv for hele livet (O gid - (ja jeg tar munden fuld) Nytårsønsker til mig selv for hele livet (O gid - (ja jeg tar munden fuld) 1519
Nøkken Nøkken 631
O. T. O. T. 402
Oberst Læssøe (På valpladsen faldt du for Danmarks sag) Oberst Læssøe (På valpladsen faldt du for Danmarks sag) 2020
Odense (Du kære, gamle fødeby) Odense (Du kære, gamle fødeby) 2306
Oktober (Spillemand, spil på strenge) Oktober (Spillemand, spil på strenge) 1664
Oktober (Storken er rejst til fremmed land, spurven bor i dens rede) Oktober (Storken er rejst til fremmed land, spurven bor i dens rede) 1776
Oldingen (Foran den store indgang nu jeg står) Oldingen (Foran den store indgang nu jeg står) 2303
Oldtids huslige liv (Ak, hvor romantisk smiler dog det bjælkehus i dalen) Oldtids huslige liv (Ak, hvor romantisk smiler dog det bjælkehus i dalen) 1535
Ole Lukøie Ole Lukøie 628
Olufsen (En dåse gav du land og stat) Olufsen (En dåse gav du land og stat) 1705
Organist August Wilhelm Hartmann (Toner, som du engang hørte) Organist August Wilhelm Hartmann (Toner, som du engang hørte) 2023
P. A. Heiberg (Komme hvo som komme vil) P. A. Heiberg (Komme hvo som komme vil) 1694
P. F. Friis (Du sang om liremanden - ham verden går forbi) P. F. Friis (Du sang om liremanden - ham verden går forbi) 1687
P. Faye (Du sang din ungdoms lyst) P. Faye (Du sang din ungdoms lyst) 1684
P. Foersom (Du bragte Shakespeares træ på Danmarks scene) P. Foersom (Du bragte Shakespeares træ på Danmarks scene) 1683
P. H. Friemann (“Den stille bæk", hvor rosen gynger) P. H. Friemann (“Den stille bæk", hvor rosen gynger) 1686
P. M. Møller (Digtertræet står i Danas have) P. M. Møller (Digtertræet står i Danas have) 1704
P. M. Trojel og P. R. Trojel (Hin sang dumhedens gudinde) P. M. Trojel og P. R. Trojel (Hin sang dumhedens gudinde) 1724
P. Wulff (Tak for hver Bretlands evig blå kærminde) P. Wulff (Tak for hver Bretlands evig blå kærminde) 1733
Paa Andreas Ludwig Brandt's og Debora Petronella Brandt's Sølv- bryllup. Amsterdam, Den 9de Mei(!) 1869. (Hollænderen og Dan- sken, Gud dem signe!). Paa Andreas Ludwig Brandt's og Debora Petronella Brandt's Sølv- bryllup. Amsterdam, Den 9de Mei(!) 1869. (Hollænderen og Dan- sken, Gud dem signe!). 2283
Paa det 1. Træ. (Den som mig plantede, var selv en Børneven) Paa det 1. Træ. (Den som mig plantede, var selv en Børneven) 1577
Paa det 2. Træ. (Naar Vaaren pynter Eng og Skov og Krat). Paa det 2. Træ. (Naar Vaaren pynter Eng og Skov og Krat). 1578
Paa det 3. Træ. (Naar Heden trykker i den snevre By). Paa det 3. Træ. (Naar Heden trykker i den snevre By). 1579
Paa det 4. Træ. (Han, som os satte, alt som spæde Smaae). Paa det 4. Træ. (Han, som os satte, alt som spæde Smaae). 1580
Paa Langebro Paa Langebro 635
Pantalones vise (Morlille sidder med briller på) Pantalones vise (Morlille sidder med briller på) 1761
Paris (Paris, hvor er du dog lystig og glad) Paris (Paris, hvor er du dog lystig og glad) 2378
Paris (Susende, vekslende, trættende, broget) Paris (Susende, vekslende, trættende, broget) 2354
Passionskuespillet i Oberammergau i 1860 Passionskuespillet i Oberammergau i 1860 718
Pauli 1. Cor. 15, 42-44 (Når jordelarven brister) Pauli 1. Cor. 15, 42-44 (Når jordelarven brister) 1624
Pauline Beutner og Valdemar Drewsen (Bryllupssange III) (Hvor bøgen gror ved Øresund) Pauline Beutner og Valdemar Drewsen (Bryllupssange III) (Hvor bøgen gror ved Øresund) 2075
Peter Erasmus Müller (Om sygelejet sad dit hjertes kære) Peter Erasmus Müller (Om sygelejet sad dit hjertes kære) 1810
Peters vise (1) (Hyldemor) (Det gamle træ, o lad det stå) Peters vise (1) (Hyldemor) (Det gamle træ, o lad det stå) 2044
Peters vise (2) (Hyldemor) (Imellem havens buske) Peters vise (2) (Hyldemor) (Imellem havens buske) 2045
Phantasier og Skizzer Phantasier og Skizzer 1302
Pigen fra Albano (Madonna! jeg næppe af glæde kan tale,) Pigen fra Albano (Madonna! jeg næppe af glæde kan tale,) 1989
Poesien (Der er et herligt land) Poesien (Der er et herligt land) 2006
Poesien (En guddoms tanke er du, poesi) Poesien (En guddoms tanke er du, poesi) 1769
Poetisk note til digtet: Erindringblad fra hovedstaden (Alverden mig belærer, man mener det så godt) Poetisk note til digtet: Erindringblad fra hovedstaden (Alverden mig belærer, man mener det så godt) 1612
Poetisk Spiseseddel af H - - (En Suppe kogt paa de homerske Helte). Poetisk Spiseseddel af H - - (En Suppe kogt paa de homerske Helte). 1511
Poetiske Bagateller Poetiske Bagateller 2907
Poetiske Penneprøver Poetiske Penneprøver 2906
Postmester, grev Holck og hustru, født Møller (Sølvbryllupssange II) (I Hamborg, ved den brede flod) Postmester, grev Holck og hustru, født Møller (Sølvbryllupssange II) (I Hamborg, ved den brede flod) 1909
Pram (Fra helten klædt i brynje blå) Pram (Fra helten klædt i brynje blå) 1709
Prolog (Den unge Mai, i lysegrønne Dragt) Prolog (Den unge Mai, i lysegrønne Dragt) 1501
Prolog (Når øjet hæver sig mod himlens bue) Prolog (Når øjet hæver sig mod himlens bue) 1567
Prolog fremsagt paa Hr. Holst's Aftenunderholdning den 9. 2. 1840. (Jeg var endnu en Dreng kun, fuld af Lyst). Prolog fremsagt paa Hr. Holst's Aftenunderholdning den 9. 2. 1840. (Jeg var endnu en Dreng kun, fuld af Lyst). 1888
Prolog og epilog (En aftenunderholdning med bevilling) Prolog og epilog (En aftenunderholdning med bevilling) 2088
Prologer I (Den dag, vi fødtes, bliver os en fest) Prologer I (Den dag, vi fødtes, bliver os en fest) 2491
Prologer II (Prologen er altid en slags buket) Prologer II (Prologen er altid en slags buket) 2140
Prologer I (Nu er det vinter, det vi alle føle) Prologer I (Nu er det vinter, det vi alle føle) 2139
Prologer II (I riddertiden, som De alle vide) Prologer II (I riddertiden, som De alle vide) 2492
Prologer III (Tillad jeg siger hvad De alt ved) Prologer III (Tillad jeg siger hvad De alt ved) 2141
Prologer IV (Borddansen kender De! Ja De har kendt den) Prologer IV (Borddansen kender De! Ja De har kendt den) 2142
Protest til Redacteur Ploug mod Clemens Petersens Anmeldelse i ”Fædrelandet” af af Carit Etlars Folkekomedie ”Hr. Lauge med den Protest til Redacteur Ploug mod Clemens Petersens Anmeldelse i ”Fædrelandet” af af Carit Etlars Folkekomedie ”Hr. Lauge med den 1116
Prøjsisk sandblomst (Ja, Preussen var et dejligt land) Prøjsisk sandblomst (Ja, Preussen var et dejligt land) 1660
Prøve af »Phantasier og Skizzer« Prøve af »Phantasier og Skizzer« 2902
Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke 2913
På ballet (Som dansens toner svinder livets lykke) På ballet (Som dansens toner svinder livets lykke) 2126
På balletskolen (På "danseskolen" går en dans) På balletskolen (På "danseskolen" går en dans) 2183
På Brocken (Højt over skyen står jeg her) På Brocken (Højt over skyen står jeg her) 1792
På Genfersøen (Hvor Alperne højt deres snekrone bær') På Genfersøen (Hvor Alperne højt deres snekrone bær') 2345
På Gibraltar (Man siger, at i Spanien kvinden) På Gibraltar (Man siger, at i Spanien kvinden) 2215
På Jurabjergene (Hen ad bjerge, gennem bjerge) På Jurabjergene (Hen ad bjerge, gennem bjerge) 2512
På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden) På Maria Moltkes fødselsdag (Storke steje højt i reden) 2516
På slottet Chillon (Vilde fjelde, spejlklar sø) På slottet Chillon (Vilde fjelde, spejlklar sø) 1823
På sølvbryllupsfesten (Fra Vilhelm Tells til Palnatokes hjem) På sølvbryllupsfesten (Fra Vilhelm Tells til Palnatokes hjem) 2264
På vejen fra Genua langs Middelhavet (Korinthiske søjler! Så stolt, så skønt) På vejen fra Genua langs Middelhavet (Korinthiske søjler! Så stolt, så skønt) 1827
Påskesang (Da jeg bad på Oliebjerget) Påskesang (Da jeg bad på Oliebjerget) 1835
Q. Qvæde (Hvad ej et solkys folder ud) Q. Qvæde (Hvad ej et solkys folder ud) 2464
R. Frankenau (Glemt står hans grav bag klosterkirkens mur) R. Frankenau (Glemt står hans grav bag klosterkirkens mur) 1685
Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen) Rabbi Meyer (Israels folk forsamlet var i skolen) 1870
Ragaz (Bad-Pfäffers) Ragaz (Bad-Pfäffers) 714
Rahbek (Bien drømmer om sin kube ved hver blomst bag skovens hang) Rahbek (Bien drømmer om sin kube ved hver blomst bag skovens hang) 1707
Raphaels Begravelse Raphaels Begravelse 704
Ravnen eller Broderprøven Ravnen eller Broderprøven 607
Recension (Vel rødmer land og hav ret smukt i aftensolens flamme) Recension (Vel rødmer land og hav ret smukt i aftensolens flamme) 1545
Regnen rusker (Regnen rusker, himlen er grå,) Regnen rusker (Regnen rusker, himlen er grå,) 1659
Regnvejr (Det regner, vil I bare se! - i vand står hele gaden) Regnvejr (Det regner, vil I bare se! - i vand står hele gaden) 1538
Rejse-capriccio (Farvel du stolte hav med al din vælde) Rejse-capriccio (Farvel du stolte hav med al din vælde) 1613
Rejselængsel (Ned til Rhinen!) Rejselængsel (Ned til Rhinen!) 2274
Riber (En fløjte skar du dig af gærdets pil) Riber (En fløjte skar du dig af gærdets pil) 1712
Rigmor (Du er som en fugl, og så ellevild) Rigmor (Du er som en fugl, og så ellevild) 2073
Riimbrev til den lille Thea. (Min lille, velsignede Thea, Jo, Du er rigtig min Ven!). Riimbrev til den lille Thea. (Min lille, velsignede Thea, Jo, Du er rigtig min Ven!). 2260
Rimedjævelen (Før jeg med blæk papiret vil bemale) Rimedjævelen (Før jeg med blæk papiret vil bemale) 1513
Risens datter (Dybt inde under bjerget en gammel rise bor) Risens datter (Dybt inde under bjerget en gammel rise bor) 1555
Rom 1840 (Op til de våde øer, hvor vinden blæser koldt) Rom 1840 (Op til de våde øer, hvor vinden blæser koldt) 2114
Romance (I aftensolens stråler skyen svømmer) Romance (I aftensolens stråler skyen svømmer) 2328
Romance (Hvor bøgen hælder sin friske gren) Romance (Hvor bøgen hælder sin friske gren) 2339
Romance (Langt, langt fra hjemmets kyst) Romance (Langt, langt fra hjemmets kyst) 1990
Romanze. Af et utrykt Drama. (Den Spillemand sin Harpe tog) Romanze. Af et utrykt Drama. (Den Spillemand sin Harpe tog) 1843
Rosen (Du smiler her fra hækkens grønne blade) Rosen (Du smiler her fra hækkens grønne blade) 1752
Rosen på kisten (Se sørgetoget gennem gyden går) Rosen på kisten (Se sørgetoget gennem gyden går) 2008
Rosenkilde (I godt humør kom Komus fra et gilde) Rosenkilde (I godt humør kom Komus fra et gilde) 1713
Rosenknoppen (Rosenknop så fast og rund) Rosenknoppen (Rosenknop så fast og rund) 1842
Roserne og stjernerne (Jeg ved to stjerner så klare, så blå) Roserne og stjernerne (Jeg ved to stjerner så klare, så blå) 1516
Runerne (Klinger, I harper og cymbler) Runerne (Klinger, I harper og cymbler) 1915
Røverne i Vissenbjerg i Fyen Røverne i Vissenbjerg i Fyen 602
S. Meisling (Du blev i hjemmet. I dit hjem du gav) S. Meisling (Du blev i hjemmet. I dit hjem du gav) 1701
S. S. Blicher (Hvor Nordhavets bølge slår højt på strand) S. S. Blicher (Hvor Nordhavets bølge slår højt på strand) 1676
Salme (I) ved første gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens istandsættelse (Ej templer, rejst af støvets hånd) Salme (I) ved første gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens istandsættelse (Ej templer, rejst af støvets hånd) 1833
Salme (II) ved første gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens istandsættelse (Skabningens herre, dig vil vi vor lovsang frembære) Salme (II) ved første gudstjeneste i Holmens Kirke efter dens istandsættelse (Skabningens herre, dig vil vi vor lovsang frembære) 1834
Salme (Som bladet der fra træet falder) Salme (Som bladet der fra træet falder) 2066
Samlede Digte Samlede Digte 1305
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Andet Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Andet Bind 1004
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Attende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Attende Bind 1020
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Eet og Tyvende og To og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Eet og Tyvende og To og Tyvende Bind 1023
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ellevte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ellevte Bind 1013
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - En og Tredivte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - En og Tredivte Bind 1032
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fem og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fem og Tyvende Bind 1026
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femte Bind 1007
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femtende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Femtende Bind 1017
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fire og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fire og Tyvende Bind 1025
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjerde Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjerde Bind 1006
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjortende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Fjortende Bind 1016
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Første Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Første Bind 1003
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ni og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ni og Tyvende Bind 1030
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Niende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Niende Bind 1011
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Nittende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Nittende Bind 1021
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Otte og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Otte og Tyvende Bind 1029
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ottende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Ottende Bind 1010
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sex og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sex og Tyvende Bind 1027
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sextende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sextende Bind 1018
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sjette Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Sjette Bind 1008
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syttende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syttende Bind 1019
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syv og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syv og Tyvende Bind 1028
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Syvende Bind 1009
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tiende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tiende Bind 1012
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - To og Tredivte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - To og Tredivte Bind 1033
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tolvte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tolvte Bind 1014
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tredivte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tredivte Bind 1035
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tre og Tyvende Bind 1024
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredie Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredie Bind 1005
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredivte Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tredivte Bind 1031
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Trettende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Trettende Bind 1015
Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tyvende Bind Samlede Skrifter af H. C. Andersen. - Tyvende Bind 1022
Samsöe (Din vår os lod en dejlig sommer håbe) Samsöe (Din vår os lod en dejlig sommer håbe) 1714
Sang (1) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag Sang (1) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag 1862
Sang (2) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag Sang (2) ved Det søsterlige Velgørenhedselskabs forsamling i anledning af Marie Sophie Frederikkes fødselsdag 1863
Sang (Du, som nys flugten satte) Sang (Du, som nys flugten satte) 1898
Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden). Sang afsjunget ved Deres kongelige Høiheder Prinds Christians og Prindsesse Caroline Amalies Møde paa Gisselfeldt den 30. (Nu er det Høst, nu er det Vandre-Tiden). 1875
Sang for de danske i Paris (Da Danmarks bøgeskov sprang ud) Sang for de danske i Paris (Da Danmarks bøgeskov sprang ud) 1807
Sang for de Danske i Paris, paa Konsgens (!) Fødselsdag 28de Januar 1832. (I de Franskes Hovedstad -). Sang for de Danske i Paris, paa Konsgens (!) Fødselsdag 28de Januar 1832. (I de Franskes Hovedstad -). 1738
Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Sel- skabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand). Sang i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830. (Afsjungen i Sel- skabet »Ressourcen«). Mel. Kong Christian stod ved høien Mast. (Dig synger Bølgen høit paa Strand). 1590
Sang i anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Carolines helbredelse (Da du på lejet lå i smerte) Sang i anledning af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Carolines helbredelse (Da du på lejet lå i smerte) 1572
Sang i anledning af Kong Frederik den Syvendes nærværelse i Det Kongelige Teater (Så smukt os kæmpevise Sang i anledning af Kong Frederik den Syvendes nærværelse i Det Kongelige Teater (Så smukt os kæmpevise 2161
Sang i skoven (Her under skovens grønne tag) Sang i skoven (Her under skovens grønne tag) 1958
Sang til de Nygifte. October 1853. Trykt hos J. D. Qvist. (Fornylig var der en Spørgen om). Sang til de Nygifte. October 1853. Trykt hos J. D. Qvist. (Fornylig var der en Spørgen om). 2067
Sang til den kære oldemor A. C. D. Drewsen (Og nu en sang for oldemor) Sang til den kære oldemor A. C. D. Drewsen (Og nu en sang for oldemor) 2499
Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave) Sang til det danske kongepar (En sang er kun en lille, fattig gave) 1922
Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind) Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Akademi for de Skønne Kunster (I kunstens hal vi træder ind) 2174
Sang til landsoldaten (Dengang du drog af sted :/:) Sang til landsoldaten (Dengang du drog af sted :/:) 2042
Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme). Sang til vor kjære Velgjører Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksværk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme). 1865
Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år) Sang ved afsløringen af mindestøtten for højsalig kong Frederik den Sjette (Kong Frederik den Sjette, Gud gav ham mange år) 1955
Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren) Sang ved afsløringen af mindestøtten på Holsteinborg (Der var en tid - til træl var bonden kåren) 2288
Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,) Sang ved de skandinaviske naturforskeres sidste møde (Kender du den store bog,) 1896
Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt den 3die Octbr. 1840. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Dybt fra Hjertets Grund fremspringer). Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt den 3die Octbr. 1840. Mel.: Danmark deilig Vang og Vænge. (Dybt fra Hjertets Grund fremspringer). 1900
Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Nysø, den 4de Octbr. 1840. Mel.: Her Peder kasted Runer over Spange. (Fra gammel Tid stod her i Nysø Have). Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Nysø, den 4de Octbr. 1840. Mel.: Her Peder kasted Runer over Spange. (Fra gammel Tid stod her i Nysø Have). 1901
Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet). Sang ved Femogtyveaars Festen for Studenter fra 1828. October 1853. IV. Kjøbenhavn. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri. (Saa er vi sammen da igjen ved Bordet). 2068
Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o Sang ved femogtyveårsfesten for borgerrepræsentant N. F. Bonnesen og rådmand V. Petersen (Vor fødsel o 2261
Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder Sang ved femogtyveårsfesten for studenter fra ét og samme år (Der er et bånd, det os til festen kalder 2055
Sang ved fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg (Om Jylland mange det kun ved) Sang ved fru Malle Drewsens fødselsfest på Silkeborg (Om Jylland mange det kun ved) 2065
Sang ved Frøken Louise Ipsen's og Hr. C. St. A. Bille's Bryllup den 8. Juni 1859. Sally B. Salomons Tryk. (I Hedelandet Blomsten stod). Sang ved Frøken Louise Ipsen's og Hr. C. St. A. Bille's Bryllup den 8. Juni 1859. Sally B. Salomons Tryk. (I Hedelandet Blomsten stod). 2167
Sang ved Frøken Pauline Brøndums og Hr. Nicolai Ørsteds Bryllup den 2den September 1863. (I Skriften staaer: »det er ei godt, at Mennesket er ene«). Sang ved Frøken Pauline Brøndums og Hr. Nicolai Ørsteds Bryllup den 2den September 1863. (I Skriften staaer: »det er ei godt, at Mennesket er ene«). 2199
Sang ved Herr Lauritz Eckardt's og Frøken Josephine Thorberg's Bryllup den 17de Juni 1863. (Hvor Holger Danske boer paa Sundets Hjørne) Sang ved Herr Lauritz Eckardt's og Frøken Josephine Thorberg's Bryllup den 17de Juni 1863. (Hvor Holger Danske boer paa Sundets Hjørne) 2198
Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde) Sang ved indvielsen af Frederik den Sjettes Asyl (Hen over armods vrå går storme vilde) 1916
Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i Det kongelige Teater (Det danske land er guldets land) Sang ved Kong Frederik den Syvendes ankomst i Det kongelige Teater (Det danske land er guldets land) 2168
Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København) Sang ved politidirektør C. J. C. Bræstrups jubilæum (Det er det gamle København) 2176
Sang ved romergildet (Det land, hvor kunsten bygger) Sang ved romergildet (Det land, hvor kunsten bygger) 1832
Sang. (For Lunet og det Skjønne). Sang. (For Lunet og det Skjønne). 2317
Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet« Sange af Vaudevillen: »Fuglen i Pæretræet« 2920
Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes) Sange ved Det kongelige Opfostringshus’s hundredårige fest (Det er så godt at mødes) 2064
Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 Sange ved det Søsterlige Velgjørenheds Selskabs høitidelige Forsamling i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Maria Sophia Frederikas høie Fødselsdag den 28de October 1838 2916
Sangene i Festen paa Kenilworth Sangene i Festen paa Kenilworth 610
Sangerinden Sangerinden 651
Sangerinden (Du sang - jeg hørte henrykt sangerinden) Sangerinden (Du sang - jeg hørte henrykt sangerinden) 1978
Schack-Staffeldt (Hvad blomsten drømmer mangen sommernat) Schack-Staffeldt (Hvad blomsten drømmer mangen sommernat) 1719
September (Septembers herlige natur) September (Septembers herlige natur) 1775
Silkeborg Silkeborg 713
Silkeborg (Hvor klostret stod ved søens siv) Silkeborg (Hvor klostret stod ved søens siv) 2069
Sjælen (Kraft, som i vort indre lever) Sjælen (Kraft, som i vort indre lever) 1510
Skagen Skagen 715
Skandinavernes Julesang i Rom 1833 (Sødt dufter Juletræets Blad) Skandinavernes Julesang i Rom 1833 (Sødt dufter Juletræets Blad) 2524
Skibet Skibet 604
Skildvagten (Aft'nen er tåget - døsigt lygterne brænde) Skildvagten (Aft'nen er tåget - døsigt lygterne brænde) 1574
Skilles og mødes Skilles og mødes 611
Skjærmbræts-Billeder Skjærmbræts-Billeder 2901
Skolemesteren (I den lumre skolestue vil vi nu dvæle lidt) Skolemesteren (I den lumre skolestue vil vi nu dvæle lidt) 1547
Skovbal (Du friske, varme sommerluft) Skovbal (Du friske, varme sommerluft) 1819
Skovcapellet Skovcapellet 646
Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831 703
Slutnings-Sang. Den 16. Februar 1865. Trykt hos S. Trier. Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge. (»Farvel« i Billedrække). Slutnings-Sang. Den 16. Februar 1865. Trykt hos S. Trier. Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge. (»Farvel« i Billedrække). 2245
Slutterzet (Ole Lukøje) (Nøjsomhed) Slutterzet (Ole Lukøje) (Nøjsomhed) 2018
Slåentjørnen (Vor junker kom i skoven, der Grethe han så) Slåentjørnen (Vor junker kom i skoven, der Grethe han så) 2007
Smaa-Digte af H. C. Andersen Smaa-Digte af H. C. Andersen 2912
Smaa-Vers af H. C. Andersen II Smaa-Vers af H. C. Andersen II 2922
Smaadigte, skrevne til de 4 gamle Abelliner Smaadigte, skrevne til de 4 gamle Abelliner 1401
Smaae-Digte Smaae-Digte 2908
Smaahistorier. (Efter det Tydske) Smaahistorier. (Efter det Tydske) 2914
Smaavers af H. C. Andersen I Smaavers af H. C. Andersen I 2918
Smaavers af H. C. Andersen III Smaavers af H. C. Andersen III 2932
Smaavers af H. C. Andersen IV Smaavers af H. C. Andersen IV 2933
Småvers (Hvad der skal ske, det sker, græd du end blod) Småvers (Hvad der skal ske, det sker, græd du end blod) 2383
Småvers 10 (Verden er falsk, verden er fæl) Småvers 10 (Verden er falsk, verden er fæl) 2351
Småvers 12 (Jeg er ej længer i ungdomstid) Småvers 12 (Jeg er ej længer i ungdomstid) 2329
Småvers 13 (Dødsenglen flyver i slimet ham) Småvers 13 (Dødsenglen flyver i slimet ham) 2352
Småvers 14 (Et evigt liv tør jeg ikke kræve) Småvers 14 (Et evigt liv tør jeg ikke kræve) 2353
Småvers 16 (Ved ham, for hvem at stenen brast for graven) Småvers 16 (Ved ham, for hvem at stenen brast for graven) 2355
Småvers 17 (I dette jordlivs forgængelighed) Småvers 17 (I dette jordlivs forgængelighed) 2356
Småvers 18 (I rummets store uendelige) Småvers 18 (I rummets store uendelige) 2357
Småvers 21 (Er fyren af adel, og pigen har penge) Småvers 21 (Er fyren af adel, og pigen har penge) 2360
Småvers 22 (Jeg tror, at der før en verden var) Småvers 22 (Jeg tror, at der før en verden var) 2361
Småvers 25 (Hvis du forstod mit hjertes suk) Småvers 25 (Hvis du forstod mit hjertes suk) 2363
Småvers 25 (Hvis Thorvaldsen dig så, o, søde lykke) Småvers 25 (Hvis Thorvaldsen dig så, o, søde lykke) 2364
Småvers 26 (Hvor det er sælsomt at se ungdom dø) Småvers 26 (Hvor det er sælsomt at se ungdom dø) 2365
Småvers 27 (Hvor skulle jeg kunne glemme) Småvers 27 (Hvor skulle jeg kunne glemme) 2366
Småvers 28 (Friskt skyder hverdagslivet sine ranker) Småvers 28 (Friskt skyder hverdagslivet sine ranker) 2367
Småvers 29 (Der er så øde på heden) Småvers 29 (Der er så øde på heden) 2368
Småvers 31 (Erindringen gemmer så mangt et syn) Småvers 31 (Erindringen gemmer så mangt et syn) 2370
Småvers 32 (Hvis højt i juletræets top) Småvers 32 (Hvis højt i juletræets top) 2371
Småvers 33 (I Orienten nattergalen) Småvers 33 (I Orienten nattergalen) 2372
Småvers 38 (På livssejladsen er Gud det fyr) Småvers 38 (På livssejladsen er Gud det fyr) 2267
Småvers 43 (Går du på glatis og falder, min ven) Småvers 43 (Går du på glatis og falder, min ven) 2292
Småvers 46 (En skyet, gulgrå luft så tung og hed) Småvers 46 (En skyet, gulgrå luft så tung og hed) 2377
Snedronningen (Højt ligger på marken den hvide sne) Snedronningen (Højt ligger på marken den hvide sne) 1522
Sneglespyt (Den våde, sorte snegl ved rosen sad) Sneglespyt (Den våde, sorte snegl ved rosen sad) 2269
Soldaten (Med dæmpede hvirvler trommerne gå) Soldaten (Med dæmpede hvirvler trommerne gå) 1541
Soldatens sang til Dannebrog (Vor gamle fane, vort Dannebrog) Soldatens sang til Dannebrog (Vor gamle fane, vort Dannebrog) 2003
Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død. (Efter Fiorentini), Rom, den 1ste Januar 1841. (En Paradisets Blomst, af Troen bragt). Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Børns Død. (Efter Fiorentini), Rom, den 1ste Januar 1841. (En Paradisets Blomst, af Troen bragt). 1905
Sophie Gade født Hartmann (En moder rives bort fra sine små) Sophie Gade født Hartmann (En moder rives bort fra sine små) 2146
Sorterup (Du digted' for dansken en sang under ø) Sorterup (Du digted' for dansken en sang under ø) 1715
Sorøe Gang Sorøe Gang 504
Souffleurens Benefice Souffleurens Benefice 647
Spillehuset (Hvis billeder og lamper kunne tale) Spillehuset (Hvis billeder og lamper kunne tale) 2515
Spillemanden (I landsbyen går det så lystigt til) Spillemanden (I landsbyen går det så lystigt til) 1602
Sprogets musik (Af rytmer i kastagnetter) Sprogets musik (Af rytmer i kastagnetter) 2196
Stakkels Mary Anne (Under gravens græstørv sover) Stakkels Mary Anne (Under gravens græstørv sover) 2047
Stambogsblade I (Til mig du kom som lille, barnligglad) Stambogsblade I (Til mig du kom som lille, barnligglad) 2465
Stambogsblade II (Fra Vesterhavets lande) Stambogsblade II (Fra Vesterhavets lande) 2466
Stambogsblade III Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 1 (Når hyacintens fine klokker klinge) Stambogsblade III Fire blade skrevne i St. Goar ved Rhinen 1 (Når hyacintens fine klokker klinge) 2467
Stambogsblade IV A. Henselt (Fra strengene flyver en fuglehær) Stambogsblade IV A. Henselt (Fra strengene flyver en fuglehær) 2471
Stambogsblade IX Fru O'Neill (Lad dig i smerten selve smerten sige) Stambogsblade IX Fru O'Neill (Lad dig i smerten selve smerten sige) 2476
Stambogsblade V Danserinden Augusta Nielsen (Den slanke lilje, den hvide) Stambogsblade V Danserinden Augusta Nielsen (Den slanke lilje, den hvide) 2472
Stambogsblade VI Musikdirektør W. Rübner (Din vuggegænge blev sat i gang) Stambogsblade VI Musikdirektør W. Rübner (Din vuggegænge blev sat i gang) 2473
Stambogsblade VII Sangeren P. Schram (Lunets lystige skalmeje) Stambogsblade VII Sangeren P. Schram (Lunets lystige skalmeje) 2474
Stambogsblade VIII Komponisten Hägg (Flyv mod syd, drik solskin og folkelig sang) Stambogsblade VIII Komponisten Hägg (Flyv mod syd, drik solskin og folkelig sang) 2475
Stambogsblade X C. Castenskjold (Der synges i by, på mark og i skov) Stambogsblade X C. Castenskjold (Der synges i by, på mark og i skov) 2477
Stambogsblade XI Til Jonas Collin (Vi er som to strømme af modsat løb) Stambogsblade XI Til Jonas Collin (Vi er som to strømme af modsat løb) 2478
Stambogsblade XII Fru Grove, født Fenger (Bag Sorø sø ved skoven) Stambogsblade XII Fru Grove, født Fenger (Bag Sorø sø ved skoven) 2479
Stambogsblade XIII I en ung norsk komponists album, da han rejste til Rom (Flyv ungdomssund til den evige stad) Stambogsblade XIII I en ung norsk komponists album, da han rejste til Rom (Flyv ungdomssund til den evige stad) 2480
Stambogsblade XIV Agnes Dunlop og Michael Rosing (En fader kom med sin lille søn i Reitzels butik) Stambogsblade XIV Agnes Dunlop og Michael Rosing (En fader kom med sin lille søn i Reitzels butik) 2481
Stambogsblade XV G. C. Delbanco (Erindrer du, ja det er noget siden,) Stambogsblade XV G. C. Delbanco (Erindrer du, ja det er noget siden,) 2482
Stambogsblade XVI C. Neergård (På livets tangenter, de sorte og hvide) Stambogsblade XVI C. Neergård (På livets tangenter, de sorte og hvide) 2483
Stanze (Så hvid hun er min hjertenskær,) Stanze (Så hvid hun er min hjertenskær,) 1754
Stanzer for musik (I de hellige guders lund) Stanzer for musik (I de hellige guders lund) 1641
Stemninger (Hvil sødt) Stemninger (Hvil sødt) 2147
Stemninger fra Sevilla 1 (Ak, var der dog kun et eneste sprog) Stemninger fra Sevilla 1 (Ak, var der dog kun et eneste sprog) 2222
Stemninger fra Sevilla 2 (Man finder det passende, finder det smukt) Stemninger fra Sevilla 2 (Man finder det passende, finder det smukt) 2223
Stemninger fra Sevilla 3 (Jeg er som et vand, som det dybe vand) Stemninger fra Sevilla 3 (Jeg er som et vand, som det dybe vand) 2224
Stemninger I (Du pebersvend, vor sang du ved) Stemninger I (Du pebersvend, vor sang du ved) 2148
Stemninger II (Du stærke død, din tavshed vækker gru) Stemninger II (Du stærke død, din tavshed vækker gru) 1856
Storken (Storken bringer os alle de små) Storken (Storken bringer os alle de små) 2122
Stormen (Som i en søvn ligger luften og havet) Stormen (Som i en søvn ligger luften og havet) 1611
Stormfloden (Stormen fløj ud med dødsbud og rædsler) Stormfloden (Stormen fløj ud med dødsbud og rædsler) 2299
Studenten (Højt under taget, hvor svalen bor) Studenten (Højt under taget, hvor svalen bor) 1536
Studenten fra Lund (Jeg aldrig Lundagården glemmer) Studenten fra Lund (Jeg aldrig Lundagården glemmer) 1891
Studentersang (Herskere i åndens rige) Studentersang (Herskere i åndens rige) 1635
Studier efter Naturen Studier efter Naturen 1403
Studier efter naturen II (Vort landskab her er næsten fladt) Studier efter naturen II (Vort landskab her er næsten fladt) 1586
Studier efter naturen III (Den gotisk-gamle kirke er sunken for vort blik) Studier efter naturen III (Den gotisk-gamle kirke er sunken for vort blik) 1625
Studier efter naturen III (Ja Fyn er ret et herligt land) Studier efter naturen III (Ja Fyn er ret et herligt land) 1626
Studier efter naturen I (Solen skinner i naboens gård, husene ere så lave) Studier efter naturen I (Solen skinner i naboens gård, husene ere så lave) 1570
Subscriptionsplan. Digte (1830) Subscriptionsplan. Digte (1830) 1103
Subskriptionsplan til “Phantasier og Skizzer” Subskriptionsplan til “Phantasier og Skizzer” 1104
Svarskrivelse til Odense Kommunalbestyrelse paa Indbydelsen til at komme til Odense den 6/12 for at modtage Diplomet som Æresbor Svarskrivelse til Odense Kommunalbestyrelse paa Indbydelsen til at komme til Odense den 6/12 for at modtage Diplomet som Æresbor 1129
Svinene - En ode (For mangt et svin på to, der spilledes på lire) Svinene - En ode (For mangt et svin på to, der spilledes på lire) 1512
Söetoft (Phantasus den ungdomsglade) Söetoft (Phantasus den ungdomsglade) 1722
Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik) Sørgekantate over højsalig kong Frederik den Sjette (Død er vor konge. Død kong Frederik) 1887
T. C. Bruun (Hos ordets polypper du ikke går fri) T. C. Bruun (Hos ordets polypper du ikke går fri) 1682
T. Kingo (Hver tanke går fra hjertet ud) T. Kingo (Hver tanke går fra hjertet ud) 1698
T. Overskou (Du slog dog københavnerne en plade) T. Overskou (Du slog dog københavnerne en plade) 1708
Takketale ved Overrækkelsen af Diplomet Takketale ved Overrækkelsen af Diplomet 1130
Takskrivelse til Studenterforeningen Takskrivelse til Studenterforeningen 1142
Tanker over et Nul. - (Brudstykke efter det Tydske) Tanker over et Nul. - (Brudstykke efter det Tydske) 1202
Tanker over nogle gamle forslidte Skoe Tanker over nogle gamle forslidte Skoe 1203
Tanker ved en ituslagen jydepotte (Du er ej mer) Tanker ved en ituslagen jydepotte (Du er ej mer) 1508
Temperamenterne Temperamenterne 209
Th. Thaarup (Hvor rugen gror) Th. Thaarup (Hvor rugen gror) 1721
Theodors sang (Den usynlige på Sprogø) (Sig hvad man vinder som sorgernes træl) Theodors sang (Den usynlige på Sprogø) (Sig hvad man vinder som sorgernes træl) 1881
Thorvaldsen Thorvaldsen 705
Thorvaldsen Thorvaldsen 1405
Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student) Thorvaldsen II Til Thorvaldsen (Oktober bliver man student) 1860
Thorvaldsen III Ved Thorvaldsens kiste (Træd hen til kisten her! kom, fattig mand) Thorvaldsen III Ved Thorvaldsens kiste (Træd hen til kisten her! kom, fattig mand) 1933
Tiggeren og hans hund (Erlægge tre daler i skat for min hund) Tiggeren og hans hund (Erlægge tre daler i skat for min hund) 1662
Til A. Bournonville II (Et folkesagn igennem slægten lever) Til A. Bournonville II (Et folkesagn igennem slægten lever) 2325
Til A. Bournonville I (Du giver os en digtning uden ord,) Til A. Bournonville I (Du giver os en digtning uden ord,) 2488
Til A. Oehlenschläger (En sommerluftning, frisk som den fra havet) Til A. Oehlenschläger (En sommerluftning, frisk som den fra havet) 2486
Til August Bournonvillle (Ja du har følt og set, forstået ret) Til August Bournonvillle (Ja du har følt og set, forstået ret) 1912
Til Axel Fredstrup (Er "Lykkens Blomst" end kastet hen) Til Axel Fredstrup (Er "Lykkens Blomst" end kastet hen) 2128
Til Bjørnstjerne Bjørnson (Norlandets digter! Dig Saga indvied) Til Bjørnstjerne Bjørnson (Norlandets digter! Dig Saga indvied) 2490
Til Christian den Ottende (Din nåde mod mig, konge, blev det fyr) Til Christian den Ottende (Din nåde mod mig, konge, blev det fyr) 2484
Til den babyloniske Taarnbygger i Miniature. (Uden Grunde vil Du laste). Til den babyloniske Taarnbygger i Miniature. (Uden Grunde vil Du laste). 1565
Til den lille Gerda Collins sørgende forældre (Den lange nat I skiftevis tilsammen) Til den lille Gerda Collins sørgende forældre (Den lange nat I skiftevis tilsammen) 1951
Til den lille Marie (Du er vel ikke et år endnu) Til den lille Marie (Du er vel ikke et år endnu) 2381
Til den lille prins Carl August (I Thüringerskoven ligger et slot,) Til den lille prins Carl August (I Thüringerskoven ligger et slot,) 1984
Til den, det rammer! (I sympati eller antipati) Til den, det rammer! (I sympati eller antipati) 2294
Til Deres Kongelige Høiheder Prinds Frederik Carl Christian og Prindsesse Wilhelmine Marie. (Midt i den dybe salte Sø). Til Deres Kongelige Høiheder Prinds Frederik Carl Christian og Prindsesse Wilhelmine Marie. (Midt i den dybe salte Sø). 1788
Til Digteren H. P. Holst. (Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne: »Digte«). (Jeg læste dine Digte Blad, for Blad). Til Digteren H. P. Holst. (Efter Giennemlæsningen af hans i disse Dage udkomne: »Digte«). (Jeg læste dine Digte Blad, for Blad). 1883
Til en dame med en mandlig dukke. (Hør sandheds røst fra juletræets grene) Til en dame med en mandlig dukke. (Hør sandheds røst fra juletræets grene) 1633
Til en herre med en kvindelig dukke (Jeg siger dig og i alvorlig tone) Til en herre med en kvindelig dukke (Jeg siger dig og i alvorlig tone) 1806
Til en ung billedhugger (Når snart du står i Rom i mindets sale) Til en ung billedhugger (Når snart du står i Rom i mindets sale) 2116
Til en ung dame (Sad her et lille spejl i krogen) Til en ung dame (Sad her et lille spejl i krogen) 1893
Til en ung dame (Når nattergalens øjne man udbrænder) Til en ung dame (Når nattergalens øjne man udbrænder) 1794
Til en ung ægtemand (En elsked du før mig, jeg det nok ved) Til en ung ægtemand (En elsked du før mig, jeg det nok ved) 1892
Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets trehundredårs jubelfest (Hvert laug, hver stand ét bro Til Enkedronning Marie Sophie Frederikke ved Skydeselskabets trehundredårs jubelfest (Hvert laug, hver stand ét bro 1918
Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have). Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. Kjøbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have). 1861
Til Frederik den Sjette (Vor tid er åndens dage) Til Frederik den Sjette (Vor tid er åndens dage) 1848
Til Frederiks moder (Fromt nævnede han Jesu navn) Til Frederiks moder (Fromt nævnede han Jesu navn) 2521
Til Fru J. L. Heiberg (Da du lå døden nær, stor var vor sorg) Til Fru J. L. Heiberg (Da du lå døden nær, stor var vor sorg) 2135
Til fru Johanne Louise Heiberg (Rul op, rul op du tæppe som) Til fru Johanne Louise Heiberg (Rul op, rul op du tæppe som) 2060
Til fru Julie Sødring (Du kommer som digtningens gode ånd) Til fru Julie Sødring (Du kommer som digtningens gode ånd) 2489
Til fru Mortier de Fontaine (Du sangens datter, lad fra danskens strand) Til fru Mortier de Fontaine (Du sangens datter, lad fra danskens strand) 2118
Til H. C. Lumbye (Min fynske landsmand, som med toner smukt) Til H. C. Lumbye (Min fynske landsmand, som med toner smukt) 2123
Til H. C. Ørsted (Du tråden fandt, en bro for tankens lyn) Til H. C. Ørsted (Du tråden fandt, en bro for tankens lyn) 2485
Til H. S. 1 (Ind i den dunkle skov i tjørn og krat) Til H. S. 1 (Ind i den dunkle skov i tjørn og krat) 2358
Til H. S. 2 (Hvor kær du er mig, har du vel forstået) Til H. S. 2 (Hvor kær du er mig, har du vel forstået) 2359
Til hende (Du spurgte: "Hvad er Deres bedste sang) Til hende (Du spurgte: "Hvad er Deres bedste sang) 2332
Til hendes Majestæt enkedronning Caroline Amalie (Ved Lyngby, nær ved sø og sivgroet mose) Til hendes Majestæt enkedronning Caroline Amalie (Ved Lyngby, nær ved sø og sivgroet mose) 2063
Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække) Til hendes Majestæt enkedronning Marie Sophie Frederikke (Der var en tid, da under havens hække) 2004
Til Henriette T -. Med et Exemplar af Paludan-Müllers Amor og Psyche. (De gjætter vel, hvorfor det skeer) Til Henriette T -. Med et Exemplar af Paludan-Müllers Amor og Psyche. (De gjætter vel, hvorfor det skeer) 1820
Til Henriette T.- paa hendes Fødselsdag. Til Henriette T.- paa hendes Fødselsdag. 1822
Til Hr. Etatsråd Collin (Kunstens tempel ser jeg i det fjerne) Til Hr. Etatsråd Collin (Kunstens tempel ser jeg i det fjerne) 2508
Til J. P. E. Hartmann (Velan, lad os de gamle minder skue) Til J. P. E. Hartmann (Velan, lad os de gamle minder skue) 2302
Til J. P. E. Hartmann I (Hvad herligt ude du har set og hørt) Til J. P. E. Hartmann I (Hvad herligt ude du har set og hørt) 1840
Til jomfru Petersen (Et lille vers jeg gerne sige ville) Til jomfru Petersen (Et lille vers jeg gerne sige ville) 1894
Til Jonas Collin 1 (Når sneen har bredt julebord) Til Jonas Collin 1 (Når sneen har bredt julebord) 2316
Til Jonas Collin 2. (Lad januari atterkomst) Til Jonas Collin 2. (Lad januari atterkomst) 2071
Til kaptajnløjtnant Chr. Wulff (Du fører Danmarks løve) Til kaptajnløjtnant Chr. Wulff (Du fører Danmarks løve) 2487
Til Kjøbenhavns-Postens Læsere, i Anledning af Herr XXX's Critik over: »Kjærlighed paa Nicolai Taarn«. Til Kjøbenhavns-Postens Læsere, i Anledning af Herr XXX's Critik over: »Kjærlighed paa Nicolai Taarn«. 1101
Til kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Teater (Blandt Nordens Lande Danmark er en have) Til kong Frederik den Syvende ved hans ankomst i Det kongelige Teater (Blandt Nordens Lande Danmark er en have) 2157
Til Kongehuset. (Den oldenborgske Hertug red). Til Kongehuset. (Den oldenborgske Hertug red). 1868
Til kronprins Frederik og kronprinsesse Lovisa (Ved hvert et sting blev en rune lagt) Til kronprins Frederik og kronprinsesse Lovisa (Ved hvert et sting blev en rune lagt) 2496
Til landsoldaten (Vor tanke flyver til lejren) Til landsoldaten (Vor tanke flyver til lejren) 2021
Til maleren Carl Bloch (Det var udstillingstiden på Charlottenborg,) Til maleren Carl Bloch (Det var udstillingstiden på Charlottenborg,) 2321
Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver) Til maleren Gertner (Hans rige ånd i værker Danmark arver) 1961
Til min moder (I barndoms kraftløshed på moderarme) Til min moder (I barndoms kraftløshed på moderarme) 1527
Til min Ven H. P., da han blev forlovet. Til min Ven H. P., da han blev forlovet. 1821
Til mine Landsmænd Til mine Landsmænd 1139
Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann (De får ingen vise, De får ingen sang) Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann (De får ingen vise, De får ingen sang) 2500
Til sangerinden madam Simonsen (At nattergalens sang og droslens slag) Til sangerinden madam Simonsen (At nattergalens sang og droslens slag) 2134
Til Sophie Gade, født Hartmann (Min egen stærke dreng, min fine pige) Til Sophie Gade, født Hartmann (Min egen stærke dreng, min fine pige) 2341
Til Ungdommen. (Er ei vor Barndom en Tryllebog). Til Ungdommen. (Er ei vor Barndom en Tryllebog). 1899
To Billeder fra Kjøbenhavn To Billeder fra Kjøbenhavn 2924
To Digte af H. C. Andersen. To Digte af H. C. Andersen. 2934
To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. To ukendte Eventyr af H. C. Andersen. 2936
Tre dage af en tyveknægts liv (Den første dag - jeg husker det godt) Tre dage af en tyveknægts liv (Den første dag - jeg husker det godt) 1795
Tre Digtninger Tre Digtninger 1002
Tre nye Billeder af H.C. Andersen Tre nye Billeder af H.C. Andersen 2917
Tre nye Eventyr og Historier. 1870. Tre nye Eventyr og Historier. 1870. 332
Tre romerske Drenge Tre romerske Drenge 710
Tre Smaae-Digte Tre Smaae-Digte 2904
Tre ufuldførte historiske Digtninge Tre ufuldførte historiske Digtninge 2937
Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. Tre utrykte Digte af H. C. Andersen. 2935
Tredje gang i Italien (Italien IV (Jeg ser igen, Vesuv, dit kæmpe-fyr) Tredje gang i Italien (Italien IV (Jeg ser igen, Vesuv, dit kæmpe-fyr) 1965
Tro det Bedste. (Vort Jordliv er kun Regn og Rusk). Tro det Bedste. (Vort Jordliv er kun Regn og Rusk). 2144
Truth Truth 645
Trøst i tro (Skal vi ej mere synge igen) Trøst i tro (Skal vi ej mere synge igen) 2240
Tullin (Ved spøg gled vintren hen i muntert lag) Tullin (Ved spøg gled vintren hen i muntert lag) 1729
Tunge timer (Vor tid skriver nu på sin visdomsbog) Tunge timer (Vor tid skriver nu på sin visdomsbog) 2312
Tvende Smaadigte Tvende Smaadigte 2903
Tyveknægten (I vuggen ligger det spæde nor) Tyveknægten (I vuggen ligger det spæde nor) 1540
Tåren (Mit hjerte er en himmel grå) Tåren (Mit hjerte er en himmel grå) 1585
Uddrag af et Brev til Edmund W. Gosse Uddrag af et Brev til Edmund W. Gosse 1136
Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts Uddrag af et Brev, dateret Leyden, den 17. Marts 1124
Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal Uddrag af et Brev, omhandlende Rejsen til Portugal 1126
Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833 Uddrag af et Privatbrev fra Paris, dateret 11te Juni 1833 1105
Uden Haab. (Solen alt synker, Bølgerne gaae). Uden Haab. (Solen alt synker, Bølgerne gaae). 2263
Udenfor asylet (“Spillemand spiller på strenge”) Udenfor asylet (“Spillemand spiller på strenge”) 1945
Ulvesvælget (Troldkugler her jeg støbe vil) Ulvesvælget (Troldkugler her jeg støbe vil) 1658
Under en ung afdød piges portræt (Igennem hendes øjnes dyb man så) Under en ung afdød piges portræt (Igennem hendes øjnes dyb man så) 2130
Underlige drømme (Det er så stille i vor by) Underlige drømme (Det er så stille i vor by) 1587
Ung elskov (I kærlighed er ingen sorg for tung) Ung elskov (I kærlighed er ingen sorg for tung) 1962
Ungdoms-Forsøg Ungdoms-Forsøg 1001
Vandrerens sang (Hvor stormen løfter højt sin stærke stemme) Vandrerens sang (Hvor stormen løfter højt sin stærke stemme) 2330
Vandrerliv (Gårdhunden gør - dens tænder er så skarpe) Vandrerliv (Gårdhunden gør - dens tænder er så skarpe) 1543
Vandring gjennem Opera-Galleriet Vandring gjennem Opera-Galleriet 618
Vandring i skoven (Min søde brud, min unge viv) Vandring i skoven (Min søde brud, min unge viv) 2048
Vandring på Vesuv (Italien II (Mellem lilla bjerge drømmer) Vandring på Vesuv (Italien II (Mellem lilla bjerge drømmer) 1825
Vandringsmanden (Januar) (Et hjem for Samojed og Pescheræ) Vandringsmanden (Januar) (Et hjem for Samojed og Pescheræ) 1764
Vandringsmanden i Ørkenen. En Skizze. (Man seer kun Himlen og Ørkenens Sand). Vandringsmanden i Ørkenen. En Skizze. (Man seer kun Himlen og Ørkenens Sand). 1564
Varulven (Klart skinner månen ved midjenat) Varulven (Klart skinner månen ved midjenat) 1666
Ved borgen Ravenswood i Skotland (Hvor klippen springer i søen ud) Ved borgen Ravenswood i Skotland (Hvor klippen springer i søen ud) 2379
Ved botanikeren Liebmanns afrejse til Mexico 1840 (Når du nu om ikke længe) Ved botanikeren Liebmanns afrejse til Mexico 1840 (Når du nu om ikke længe) 1903
Ved Christian Winthers portræt (I marmor smuldrer mangt et navn herneden) Ved Christian Winthers portræt (I marmor smuldrer mangt et navn herneden) 1878
Ved efterretningen om Michael Wiehes død (Det er en trængsels tid med tab på tab) Ved efterretningen om Michael Wiehes død (Det er en trængsels tid med tab på tab) 2244
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 1 (Foruden hjemmet i de unge år) Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 1 (Foruden hjemmet i de unge år) 2056
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 2 (I Gud vi fødtes, og i ham vi bliver) Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 2 (I Gud vi fødtes, og i ham vi bliver) 2057
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 3 (En del af Gud er i os lagt) Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 3 (En del af Gud er i os lagt) 2058
Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 4. (O, lad os mindes på vor sti) Ved Efterslægtselskabets stiftelsesfest 4. (O, lad os mindes på vor sti) 2059
Ved en faders fødselsdag, afsunget af hans børn (Nu kommer visen med knald, hurra) Ved en faders fødselsdag, afsunget af hans børn (Nu kommer visen med knald, hurra) 1889
Ved en tragedies dødsfald (Forleden aften - sådan klokken ni) Ved en tragedies dødsfald (Forleden aften - sådan klokken ni) 1530
Ved en vens afrejse til Paris!” (Hør venners stemme; drik og spis “) Ved en vens afrejse til Paris!” (Hør venners stemme; drik og spis “) 2084
Ved et barns død (Dit øje lo, din kind var rød) Ved et barns død (Dit øje lo, din kind var rød) 2133
Ved etatsråd Jens Wilken Hornemanns grav (En ældre ven du var os, dig vi fulgte) Ved etatsråd Jens Wilken Hornemanns grav (En ældre ven du var os, dig vi fulgte) 1906
Ved festballet i Casino (Når bøgen står med frynset blad) Ved festballet i Casino (Når bøgen står med frynset blad) 2170
Ved festen for arkitekt Bindesbøll (Som du tænkte det står nu museet) Ved festen for arkitekt Bindesbøll (Som du tænkte det står nu museet) 2087
Ved indvielsen af den Bingske porcelænsfabrik (Man siger, at ved alfarvej) Ved indvielsen af den Bingske porcelænsfabrik (Man siger, at ved alfarvej) 2074
Ved juletid i Nizza (Nu er det den dejlige juletid) Ved juletid i Nizza (Nu er det den dejlige juletid) 2373
Ved juletræet (Danmark, dejligst vang og vænge) Ved juletræet (Danmark, dejligst vang og vænge) 2036
Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod) Ved kransens hejsning på Grandjeans nye gård (Fra gammel tid en gård her stod) 2070
Ved kunstnerkarnevalet i Casino 1852 (Til dans og til glæde, lystigt af sted) Ved kunstnerkarnevalet i Casino 1852 (Til dans og til glæde, lystigt af sted) 2050
Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil) Ved kunstnerkarnevalet i Casino den 20. marts 1860 - Folkefest, da slottet var rejst (Med vajende faner, med sang og med spil) 2172
Ved landgrevinde Louise Charlottes bisættelse i Roskilde Domkirke (I kongesal, i armods stue,) Ved landgrevinde Louise Charlottes bisættelse i Roskilde Domkirke (I kongesal, i armods stue,) 2237
Ved maleren Bendz's grav i Vicenza (Livsglad, begejstret for din skønne kunst) Ved maleren Bendz's grav i Vicenza (Livsglad, begejstret for din skønne kunst) 1814
Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A...... (Hvem jorder man?-). Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A...... (Hvem jorder man?-). 1502
Ved rektor Meislings indsættelse i Helsingør (Frøet liv Alherren giver) Ved rektor Meislings indsættelse i Helsingør (Frøet liv Alherren giver) 2497
Ved soldaternes hjemkomst i 1864 (Vor brave soldat, som så ærligt har strid) Ved soldaternes hjemkomst i 1864 (Vor brave soldat, som så ærligt har strid) 2343
Ved Tassos grav (Du er min helgen her, jeg knæler ned) Ved Tassos grav (Du er min helgen her, jeg knæler ned) 1972
Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider) Ved årsskifter I (Et nyfødt år på verdensstrømmen glider) 2169
Ved årsskifter II (Igen et år udfolder sine vinger) Ved årsskifter II (Igen et år udfolder sine vinger) 2182
Ved årsskifter III (Det nye år kommer susende) Ved årsskifter III (Det nye år kommer susende) 2342
Vers-vignet (På ungdommens friske rosenblad) Vers-vignet (På ungdommens friske rosenblad) 2248
Videnskabernes skål (Vor jord er delt i stater) Videnskabernes skål (Vor jord er delt i stater) 1851
Vignetter til danske Digtere Vignetter til danske Digtere 1303
Vise (Min ven, lad alt dig more Vise) Vise (Min ven, lad alt dig more Vise) 2338
Vise af vaudevillen “Fuglen i Pæretræet” (Så smukt er ingen steder,) Vise af vaudevillen “Fuglen i Pæretræet” (Så smukt er ingen steder,) 1932
Visitøren og digteren (Her visiteres på dette sted.) Visitøren og digteren (Her visiteres på dette sted.) 1750
Vor gamle Skolemester Vor gamle Skolemester 210
Vuggevise (Sov og drøm du engel blid,) Vuggevise (Sov og drøm du engel blid,) 1663
Wessel (Du åd og drak, var sjælden glad) Wessel (Du åd og drak, var sjælden glad) 1728
Weyse (Når barnet fik den kristne dåb) Weyse (Når barnet fik den kristne dåb) 1936
Ynglingens Klage. (Søde Barndom, Støvets Himmel - Alder!). Ynglingens Klage. (Søde Barndom, Støvets Himmel - Alder!). 2318
Zahle (Dig musen gav en lyre til at spille) Zahle (Dig musen gav en lyre til at spille) 1731
Zetlitz (Din muntre skæmt og sangens raske toner) Zetlitz (Din muntre skæmt og sangens raske toner) 1732
Zigeunersang. (I dryppende Taage, i favndyb Snee). Zigeunersang. (I dryppende Taage, i favndyb Snee). 2247
Årets børn (Tolv sønner året har; pas på) Årets børn (Tolv sønner året har; pas på) 1885
Æblet Æblet 208
†Sophie Thiele. (Det er kun Dage siden vi Dig saa). †Sophie Thiele. (Det er kun Dage siden vi Dig saa). 1818
†Ved Christian Ryders Grav, af L. (Jeg saae Dig nys, da var Du karsk og glad). †Ved Christian Ryders Grav, af L. (Jeg saae Dig nys, da var Du karsk og glad). 1853
†Ved Mad. A. K. Spendrups Grav, af C. (Hustrue! Moder! Du har os forladt!). †Ved Mad. A. K. Spendrups Grav, af C. (Hustrue! Moder! Du har os forladt!). 1504
»Gæk! Gæk!«, Parodie paa Digtet. »Veni creator!« ([med Tilføjelse:] see denne Digt-Samling, Side 91). (Smukt ligger Gaasestien hist i den frie Natur). »Gæk! Gæk!«, Parodie paa Digtet. »Veni creator!« ([med Tilføjelse:] see denne Digt-Samling, Side 91). (Smukt ligger Gaasestien hist i den frie Natur). 1563
»Mohammeds Fødselsdag« og »Jernbanen« »Mohammeds Fødselsdag« og »Jernbanen« 709
»Program«. S. Triers Bogtrykkeri. (Det et Carnevale! -- I Kjøbenhavn). »Program«. S. Triers Bogtrykkeri. (Det et Carnevale! -- I Kjøbenhavn). 2301
Østergade, poetisk betragtet (Det hele liv, ret som det står) Østergade, poetisk betragtet (Det hele liv, ret som det står) 1523

Corrections and questions may be adressed to Lars Bo Jensen or our secretary Solveig Brunholm.