Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.

Anmeldt i

Kjøbenhavnsposten.

Anmelder

ukendt

Udgivet

23.12.1841.

Anmeldte værker

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.

Bibliografisk (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. (udkom 20. december 1841) blev anmeldt anonymt i Kjøbenhavnsposten d. 23. december 1841.

Digteren H. C. Andersen har iaar atter ikke ringe bidraget til det yngre Danmarks Juleglæder ved Udgivelsen af et nyt Hefte af sine "Eventyr fortalte for Børn". Det indeholder "Ole Lukøie, Rosen-Alfen, "Svinedrengen" og "Boghveden" af hvilke den første igjen bestaaer af en Epicus af syv samme eventyrlige Drømmebillder, som den bekjendte Ole Lukøie hver Nat i en Uge fortalte en artig lille Dreng. Dette og "Svinedrengen" ere de mest naive af disse fire yndige Smaa-Eventyr; "Rosen-Alfen" er fortalt efter en gammel italiensk Novelle, og "Boghveden" er en Fabel i en meget smuk Form. At Andersens naive Eventyr ogsaa ere tiltrækkende for Andre end Smaabørn, er altfor bekjendt, til at det behøver at gjentages; hans Overførelse og smukke Udstyr i andre Sprog vidner tilstrækkeligt om deres anerkjendte poetiske Værd, hvorvel der dog nødvendigviis maa gaae meget tabt af den oprindelige Naivitet og de skjelmske Vendinger og Udtryk, som de have i deres danske Originalsprog. Dette nye Hefte, der udgiør det 3die af den nye Samling, faaes ligesom de foregaaende, hos Forlæggeren, Universitetsboghandler Reitzel. Prisen er 24 s.